Tips kategori: Avfall

Velg miljømerkede byggevarer

Tiltak

Velg miljømerkede byggevarer, som Svanemerke eller EU Ecolabel. Finn svanemerkede produkter her: https://svanemerket.no/miljomerkede-produkter/bygg-og-bolig-105/

 

Fakta/informasjon

Byggebransjen forårsaker 40% av totalt CO2-utslipp, hvor 11% stammer bare fra materialene. Mange av disse materialene inneholder skadelige stoffer, noe som begrenser deres fremtidige resirkulering og gjenbruk. Miljømerkede byggematerialer, som Svanemerket og EU Ecolabel, tar hensyn til hele produktets livssyklus og bidrar til å redusere miljø- og klimapåvirkning samtidig som det er gunstig for helsen.

Bruk returordninger

Tiltak

Returordninger kan brukes på:

 • Overskuddsmaterialer, som gulvbelegg, isolasjon
 • Overskuddsmasser
 • Europaller og øvrige paller
 • Emballasje
 • Avfall, for eksempel bygningsglass

 

Fakta/informasjon

Returordninger kan inngås for ubrukt materiale eller for avfall fra byggeprosjekter. Gjennom å etterspør returordninger kan flere leverandører påvirkes til å tilby flere ordninger.

Gjenbrukbar transportemballasje bygg og anlegg

Tiltak

Velg gjenbrukbar transportemballasje istedenfor emballasje som kun kan brukes én gang. For eksempel fra Looping som utvikler miljøvennlig transportemballasje med gjenbruk som tjeneste.

 

Fakta/Informasjon

Looping er et selskap som produserer og utvikler gjenbrukbar transportemballasje for bygg og anleggsbransjen. Deres første produktserie Modulcover ™ er tilpasset modulmarkedet med et gjenbrukbart beskyttelsesdekke for entreprenørmoduler, bomoduler og stålmoduler.

Looping tilbyr gjenbruk som tjeneste i en modell der produktene vedlikeholdes og spores gjennom hele livsløpet slik at kunden til enhver tid får en best mulig brukeropplevelse. Selve produktinnovasjonen eliminerer bruken av engangsplast og reduserer tid brukt på emballering og demontering med opp til 75%.

 

Les mer

www.looping.no

Emballasjeoptimalisering

Tiltak

Å bruke riktig og tilstrekkelig emballasje er gunstig for både klima, miljø og lommeboka. Optimalisering av emballasje har en viktig klima- og miljøpåvirkning av flere grunner:

 1. Det beskytter varen, opprettholder kvaliteten og forhindrer svinn og brekkasje.
 2. Det gjør det mulig å frakte varen mer effektivt, både tidsmessig og volummessig.
 3. Den gjør varen lettere å håndtere og beskytter personer som skal håndtere produktet.

Noen sjekkpunkter:

 • Mengde – unngå å pakke luft. Bruk riktig størrelse og unngå unødig fyllemballering.
 • Vekt – ikke bruk tyngre emballasje enn nødvendig
 • Ombruk – bruk gjerne emballasje som kan brukes flere ganger
 • Materiale – bruk gjerne emballasje laget av gjenvunnet materiale
 • Gjenvinnbar – dersom materialene ikke kan brukes om igjen, bruk materialer som kan materialgjenvinnes

 

Les mer

 • Verktøy for analyse av klimafotavtrykket knyttet til emballasje. Utviklet av Emballasjeforeningen i samarbeid med NORSUS: PACKman (NB! Betalbar tjeneste)
 • Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge (Forum for sirkulær plastemballasje/Emballasjeforeningen)

Vaskbare kladder

Tiltak: 

Erstatt engangskladder i sengene med vaskbare kladder.

 

Fakta/informasjon: 

Med engangskladder menes produkter av plast og papir. Med vaskbare kladder menes kladder som beskytter underlaget mot væsker og kan brukes som forflytningskladd.

Arbeidstøy og interiørtekstiler: Avhending

 

 • Sett mål om høyest mulig grad av reparasjon, og følg opp med konkrete tiltak. Dette tilrettelegger for å ombruke tekstilene, slik at minst mulig blir til avfall.
 • Be om innsamlingsavtale med leverandør av arbeidstøy/interiørtekstiler for mest mulig ressurseffektiv og miljøvennlig avfallshåndtering.

Kilde: Framtiden i våre hender

Ombruksuke

Tiltak: 

Gjennomfør en ombruksuke med ulike arrangementer som inspirer og hjelper folk til økt ombruk og en mer bærekraftig livsstil.

Ombruksuka arrangeres flere steder i landet den siste uka i november, som en motvekt til Black Week. Les mer om ombruksuka på Avfall Norge sine sider.

 

Les mer: 

Ombruksuka i Oslo kommune

Bruk og selg underutnyttede matressurser

Tiltak:

Øk andelen underutnyttede matressurser som blir brukt i mat.

 

Fakta/informasjon:

Norge kunne produsert 15-20 % færre dyr og metta like mange, om vi hadde brukt hele dyret. I tillegg blir 3 millioner høner og 30 000 geitekillinger destruert hvert år, og store mengder grønnsaker går enten til dyrefôr eller blir dumpa på jordet fordi de ikke er pene nok. Vi kunne også spist mye mer norskprodusert bygg og havre, som i dag brukes til dyrefôr. Det vil være betydelige miljøgevinster hvis alle spiselige råvarer som dette kommer fram til forbrukeren og blir spist der. Skal det være mulig må matbransjen og forbrukerne jobbe sammen. Næringsmiddelindustri og mathandel kan bidra med å jobbe for at all maten kommer frem til forbrukeren, helst på en fristende måte. Det kan enten gjøres ved at råvarer som ellers ikke blir brukt til menneskemat blir brukt i matindustriens bearbeidede produkter, eller ved at råvarene selges til forbruker som de er. Selvsagt må dette forutsette at maten er trygg.

 

Kilder/les mer: 

 

Takk til Green House for tipset! 

Matsvinnprosjekt i kommuner

Tiltak:

 • Gjennomfør et prosjekt i kommunen for å redusere matsvinn, for eksempel i sykehjemsetaten. Hør Miljødirektoratets klimapodcast om matsvinn og matvinn i Aurskog-Høland kommune som inspirasjon.
 • Undersøk om kommunen kan bidra til å redusere «skjult matsvinn», for eksempel ved at én av kommunens omsorgsinstitusjoner tar i bruk utsorterte, snåle grønnsaker, kje-kjøtt eller hønekjøtt fra lokale matprodusenter som ellers ikke får omsatt slike råvarer.

 

Informasjon

Podcasten inneholder gode tips til hvordan man planlegger og gjennomfører et prosjekt for å redusere matsvinn, og hvordan man viderefører tiltakene etter prosjektet. Aurskog-Høland klarte å redusere matsvinnet med 27% i løpet av prosjektperioden, og har som mål å redusere med 50% innen 2030. Prosjektet har også ført til mer matglede og matlyst hos beboerne på sykehjemmene.

Hør podcasten på Miljødirektoratets nettsider eller der du hører podcast.

Les om «skjult matsvinn» i Norge i Green House-rapporten Underutnytta matressursar på menyen.

Fikselaug på biblioteket

Tiltak: 

Bruk bibliotekets lokaler til å arrangere fikselaug der deltakerne kan få hjelp til å reparere ødelagte klær eller andre ting. Fikselaug kan gjerne arrangeres i samarbeid med det lokale husflidlaget eller andre aktører.

 

Takk til Sveio kommune for tipset! 

Lån og utleie av friluftsutstyr

Tiltak

Vurdere muligheter for lån og utleie av fiskeutstyr og/eller annet relevant friluftsutstyr for å minske behovet for kjøp av nytt utstyr med kort brukstid.

Informasjon

Hensikten er å redusere forbruk, samt redusere avfall som følger av begrenset bruk og dårligere kvalitet. Informasjon om hva slags utstyr som kan lånes/leies bør være tilgjengelig på informasjonsmateriale, på nettsiden eller på informasjonsskriv som sendes ut i forkant av aktiviteten. Vi oppfordrer til å vurdere forskjellige måter å skaffe seg det nødvendige utstyret. Er det andre aktører i området som dere kan samarbeide med for å redusere/spre investeringen? Egner noe seg for å bli donert eller kjøpt brukt fra andre?

Donere bøker og tidsskrifter

Tiltak

Gamle bøker og tidsskrifter kan ombrukes på følgende måter:

 • Sendes til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
 • Gis bort/selges til relevant fag- skole- eller folkebibliotek
 • Selges/gis bort på bruktboksalg/bruktbokhandel/loppemarked

Donere varer til veldedig formål

Tiltak

Senteradministrasjonen kan, sammen med leietakerne på senteret, avgjøre om det er behov for å kontakte veldedige organisasjoner for å opprette mottak av tøy eller andre varer som ikke blir solgt.

Informasjon

Hensikten er å bidra til at flere varer blir brukt til sin hensikt istedenfor å brennes eller resirkuleres.

Valg av emballasje og merking

Tiltak

 • Behovsvurdering av emballasje og merking
  • Vurder hvilken emballasje som er nødvendig for den enkelte varen. Ta hensyn til:
   • Risiko for skader under transport: På varen, mennesker og miljø
   • Hvorvidt levetid på varen vil reduseres hvis emballasjen reduseres/fjernes
  • Vurder hvilken merking som er nødvendig for den enkelte varen. Ta hensyn til:
   • Lovpålagt merking
   • Informasjon om bruk, renhold, vedlikehold, reparasjon, oppgradering, redesign og avhending (ombruk, material- eller energigjenvinning)
   • Eventuelle miljømerker som varen har blitt godkjent for (Svanen, Fairtrade etc.) Synliggjøring av miljømerker gjør det enklere for kunden å ta et mer bærekraftig valg

 

 • Valg av materiale til emballasje og merking
  • Reduser bruk av plast og øk andelen av fornybar og gjenvunnet materiale
  • Benytt emballasje som virksomheten mottar selv via egne innkjøp til å pakke varer som skal ut av virksomheten
  • Sørg for at emballasje enkelt skal kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer (ren plast, ren papp etc). Disse skal det være mulig å resirkulere

Komprimator

Tiltak

Vurder bruk av komprimator for papp- og plastavfall på byggeplassen. Dette vil lede til betraktelig færre hentinger av avfallet og dermed spare penger og miljø. Mindre trafikk på byggeplass vil også øke sikkerheten.

 

Ombruk av tegl

Tiltak

Vurder muligheten for å ombruke tegl i byggeprosjekter.

 

Fakta/Informasjon

SINTEF og byggenæringen ser på hva som skal til for at teglstein fra bygninger som rives, brukes på nytt.

Bygge- og anleggsbransjen står for en fjerdedel av både råvareforbruket og avfallet i Norge. Betong og tegl står igjen for brorparten av avfallet fra rivingsprosjekter. Det beste for klima og miljø er å rehabilitere byggene som finnes, i stedet for å bygge nytt. Når byggene ikke kan rehabiliteres, er det nest beste å gjenbruke materialene andre steder. Tegl er et materiale som egner seg godt til gjenbruk, likevel blir det meste liggende som avfall i deponier.  Men nå kan trenden være i ferd med å snu.

– Vi får mange forespørsler om gjenbruk av tegl. Alt fra nedplukking og ombruk i samme prosjekt, til folk som har ulike forretningsideer for salg av ombrukstegl, forteller forsker Fredrik Slapø i SINTEF.

 

Les mer

Sintef (2021) Gammel murstein lever videre i nye bygg

Kjøp og selg overskuddsvarer

Tiltak

På Tørn.no kan butikker legge ut overskuddsvarer til en redusert pris som de selv bestemmer. Tørn er en landsdekkende digital markedsplass for alle som selger byggevarer. Kundene er hobbysnekkere og profesjonelle på jakt etter rimelige, fullt brukbare produkter. Butikkene står fortsatt for lagerføring og utlevering av varen til kunden, mens Tørn tar jobben med å legge ut produktene for salg på markedsplassen. De fikser også oppgjøret mellom kunde og butikk, og sørger for markedsføring av tjenesten. Selger: Elektroverktøy, bekledning, parkett, dører, tak, peis og ovn.

 

Les mer

Hjem

Registrer materialer og produkter

Tiltak

Registrer materialer og produkter i bygg og infrastruktur. For eksempel hos den digitale plattformen Madaster.

Fakta/Informasjon

Dokumentasjon, registrering og arkivering av ulike materialer gjør ombruk av byggematerialer enklere. Det forenkler prosessen med å skape et sirkulær design, forebygge avfall, samt redusere miljøgifter og CO2-utslipp. Ved bruk av Madaster er det mulig med kjøp og salg av byggematerialer. Hvert registrerte bygg i Madaster blir også en egen materialbank, og data om bygget genereres til materialpass, en digital tvilling til det fysiske bygget med alle data.

Les mer

www.madaster.no

Gjenbrukbar emballasje

Tiltak: 

Velg/etterspør gjenbrukbar emballasje fremfor engangsemballasje på de produktene der det er mulig, for eksempel varer som leveres til faste kunder.

 

Fakta/informasjon: 

Hensikten med tiltaket er å redusere avfallsmengdene fra emballasje ved å bruke emballasje flere ganger. Gjenbruksemballasje må ha bedre kvalitet enn engangsemballasje, og kan derfor kreve mer ressurser å produsere. Det blir likevel en miljøgevinst dersom emballasjen kan brukes så mange ganger at ressursbruken til emballering per produkt er lavere enn ved bruk av engangsemballasje.

Virksomheten kan både tilby gjenbrukbar emballasje på egne produkter som leveres til faste kunder, og etterspørre gjenbrukbar emballasje fra faste leverandører.