Velkommen som miljøfyrtårnansvarlig!

Det å være miljøfyrtårnansvarlig er både lærerikt, spennende og meningsfylt! I denne rollen har du en unik mulighet til å drive frem miljøarbeidet og øke omstillingstakten i din virksomhet. En aktiv og systematisk innsats fra deg og dine kollegaer, vil bidra til at virksomheten blir mer bærekraftig og godt rustet for den grønne fremtiden.

Vi har en egen verktøysside for deg som er ny i rollen som miljøfyrtårnansvarlig, med nyttig informasjon om ordningen og hva sertifiseringen innebærer.