Lurer du på noe?

Her får du svar på ofte stilte spørsmål.


Oppstart, tidsbruk og pris

Hvordan kommer vi i gang / Hvordan blir vi sertifisert?

Det er enkelt å komme i gang med sertifisering!

Enkeltvirksomheter kan velge mellom å delta på kurs sammen med andre virksomheter eller å få tilpasset veiledning én til én. Begge deler er tilgjengelig både fysisk og digitalt. Les mer her. 

Konsern og organisasjoner (sertifisering etter hovedkontormodell) bør ta kontakt direkte med Miljøfyrtårn for å komme i gang. Les mer her. 

Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?

Tidsbruken avhenger av flere faktorer, for eksempel

 • om virksomheten har satt av nok ressurser til å jobbe med sertifiseringen
 • hvor mange av kriteriene som er oppfylt ved oppstart
 • hvilke bransjekriterier virksomheten skal oppfylle
 • om det ønskes tilleggstjenester som for eksempel oppfølging av HMS-system, sirkulærøkonomi, og miljøopplæring av ansatte (krever ekstra tidsbruk)

En enkeltvirksomhet bruker i gjennomsnitt tre måneder fra start til ferdig sertifisert.

For virksomheter som sertifiseres innenfor hovedkontormodellen vil tidsbruk i tillegg være avhengig av hvor mange underenheter som skal sertifiseres.

Hva koster det å bli sertifisert?

Det betales et etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn, som beregnes ut fra antall årsverk i virksomheten. I tillegg kommer kostnader til konsulent og sertifisør. Pris for dette arbeidet avtales mellom virksomhet og konsulent/sertifisør.

Les mer om kostnader og beregn pris her.

Hvordan finner vi en miljøfyrtårnkonsulent?

Her finner du oversikt over konsulenter som er godkjent av Miljøfyrtårn og har gyldig lisens til å tilby konsulenttjenester. Du kan søke geografisk og finne fagpersoner i nærheten av deg.

Hvorfor bør vi bli sertifisert – hva er fordelene?

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheten konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2022 blant private virksomheter viser at det lønner seg å ta bærekraft inn i forretningsstrategi og daglig drift:

 • 72 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
 • 67 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
 • 52 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader.

Kunder, ansatte og myndigheter forventer også i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. 

Se flere gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Hvem passer hovedkontormodellen for?

Vår hovedkontormodell passer for store konsern, organisasjoner og kommuner, som har fire eller flere lokasjoner som skal sertifiseres, og som har en sentral ledelse.

Du skal velge sertifisering for enkeltvirksomheter dersom din virksomhet har tre eller færre lokasjoner som skal sertifiseres.

 

Sertifiseringskriterier

Hvor finner vi sertifiseringskriteriene?

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer. Se fullstendig oversikt over bransjekriterier her.

Hvilke sertifiseringskriterier gjelder vår virksomhet?

Alle virksomheter som skal Miljøfyrtårn-sertifiseres må oppfylle grunnleggende felleskriterier, og eventuelle bransjespesifikke kriterier.

Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.

Hvorfor finner vi ikke sertifiseringskriterier for vår bransje?

Det kan være flere grunner til det. Noen bransjer har vi ikke utviklet kriterier for, og de kan dessverre ikke sertifiseres.

Dersom du har en ren administrativ/merkantil drift, for eksempel rådgivning, IT/digitale tjenester, reisebyrå eller lignende, skal dere kun ha felleskriterier.

Se oversikt over hvilke bransjer vi sertifiserer her.

Hvilke bransjer kan ikke sertifiseres?

Disse bransjene kan ikke sertifiseres:

 • Jordbruk, skogbruk, fiskeri og akvakultur
 • Gruvedrift
 • Bryting av kull/malm, utvinning av olje og gass
 • Mange typer industri, blant annet:
  • Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter
  • Produksjon av tekstiler og klær
  • Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
  • Produksjon av metaller
  • Produksjon av elektriske og elektroniske produkter
  • Produksjon av motorvogner og andre transportmidler
  • Produksjon av tobakksvarer
 • Kraft- og energiproduksjon
 • Vannforsyning og håndtering av avløpsvann
 • Deponier, forbrenningsanlegg og komposteringsanlegg
 • Jernbane
 • Utenriks sjøfart
 • Lufttransport
 • Veterinærtjenester
 • Sykehus
 • Virksomheter utenfor Norge

NB: Listen er ikke uttømmende. Om ikke din virksomhet treffer 100 % innenfor en av bransjene – ta kontakt med oss.

Hvor finner vi informasjon om nye felleskriterier?

Felleskriteriene med tilhørende maler og hjelpemidler ble lansert i ny versjon:

 • 15. juni 2022 for private/statlige virksomheter 
 • 1. mars 2023 for kommuner og fylkeskommuner

Se mer informasjon her. 

Hvilke endringer gjelder for hovedkontor?

For private/statlige virksomheter sertifisert etter hovedkontormodellen, er det flere tekniske endringer som følge av lanseringen av nye felleskriterierier ble lansert 15. juni 2022. 

Resertifisering

Når og hvordan blir vi resertifisert?

Resertifisering skjer hvert tredje år og betyr at dere må gjennomgå kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørge for at virksomheten fortsatt oppfyller dem.

Det er viktig at all informasjon og dokumentasjon er oppdatert i henhold til endringer man har hatt internt, eller endringer i kriteriene fra Miljøfyrtårn.

Dere skal også ha besøk av sertifisør. Sørg for å bestille sertifisør via Certnor AS sine nettsider i god tid før sertifikatet utløper.

På denne siden finner du relevante verktøy og veiledere som hjelper deg med hva du skal gjøre for å være godt forberedt til resertifiseringen.

Hva koster resertifisering?

Ved resertifisering er det kun kostnader knyttet til bruk av sertifisør.

Se oversikt og veiledende priser på certnor.no.

Hvor lang tid tar resertifisering?

Tidsbruken varierer fra virksomhet til virksomhet.

Dersom det har vært interne endringer, eller reviderte kriterier fra forrige sertifisering, må dere beregne noe ekstra jobb. 

Alle virksomheter mottar en påminnelse via e-post om resertifisering i god tid før fristen går ut. Vi anbefaler alle å begynne forberedelsene tre til fire måneder før sertifikatet utløper, slik at man har god tid til å sette seg inn i hva som må gjøres

Hva gjør vi om vi ikke rekker å bli resertifisert innen fristen?

Dersom resertifisering ikke gjennomføres innen sertifikatets utløpsdato, vil sertifikatet automatisk endre status til «ikke sertifisert», og er ikke gyldig som dokumentasjon i anbudskonkurranser o.l. Dere har da 6 måneder til å bli resertifisert og lukke eventuelle avvik. Dersom virksomheter ikke er godkjent på nytt i denne perioden vil sertifikatet inndras.

Innrapportering

Hvorfor må vi rappportere inn klima- og miljødata årlig?

Årlig innrapportering er en viktig del av Miljøfyrtårns styringsverktøy, som hjelper deg med å få oversikt over virksomhetens positive og negative miljøeffekter. Ved å fylle ut dine klima- og miljødata i skjemaet for innrapportering, får du verdifull informasjon som kan leses av på siden med resultater og statistikk, inkludert et klimaregnskap. Du kan bruke denne informasjonen til å se om målene er nådd, om utviklingen går i riktig retning og hvor det er rom for forbedring. Ikke minst, du kan bruke det til å vise frem miljøinnsatsen til ledelse, ansatte og omverdenen!

Les mer om innrapportering i styringsverktøyet her.

Hva er fristen for den årlige innrapporteringen?

Fristen for innrapportering er 1. april.

Du rapporterer alltid på fjoråret, så for eksempel innen 1. april 2023 skal du ha levert rapport for 2022. Har du helt spesielle grunner for å be om utsettelse, må du søke om dette ved å kontakte oss. Angi årsak til hvorfor du trenger utsettelse, og når du forventer å kunne ferdigstille skjemaet for innrapportering.

Hvordan fyller vi ut skjemaet for innrapportering?

Se informasjon og veiledningsvideoer her om hvordan du fyller ut skjema for innrapportering (for Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter).

Hva kan vi bruke våre klima- og miljødata (resultater) til?

Informasjonen virksomheten får etter innrapportering, er ikke bare nyttig for å forstå nå-situasjonen og identifisere hvor miljøinnsatsen bør målrettes videre, den er avgjørende for å kunne lage, evaluere og korrigere mål med tilhørende tiltak – som er sentrale steg i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

I styringsverktøyet får virksomheten full oversikt over hva virksomheten faktisk har oppnådd i miljøarbeidet, og kan vurdere hvorvidt effekten av tiltakene har vært tilstrekkelige eller om målene er riktige eller må justeres til neste år.

Les mer om resultater og statistikk i styringsverktøyet her.

Hvor kan vi få hjelp til innrapporteringen?

Se tips, ofte stilte spørsmål, informasjon og veiledningsvideoer om innrapportering her (for Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter).

Du kan også benytte deg av rådgivning fra en miljøfyrtårnkonsulent.

Tips, logo og profilering

Hvor finner vi Miljøfyrtårn-logo og profileringsartikler?

På denne siden finner du logo med retningslinjer for bruk. Logoen er i forskjellige varianter, inkludert trykkerikvalitet.

Sjekk ut fullstendig utvalg av profileringsartikler i vår nettbutikk, hvor du blant annet kan bestille nytt diplom, skilt, klistremerker, og laste ned gratis digitale banner og merker.

Se også fem konkrete profileringstips her. 

Når og hvordan kan vi markedsføre oss som Miljøfyrtårn?

Så fort dere har fått godkjent sertifiseringen, kan dere markedsføre virksomheten som Miljøfyrtårn-sertifisert –og vise frem virksomhetens miljøinnsats for kunder, partnere, ansatte og omverden!

Her er fem konkrete profileringstips til hvordan dere kan markedsføre dere og få økt nytteverdi av Miljøfyrtårn-sertifiseringen.

Hvor finner vi tips og forslag til miljøtiltak?

Sjekk ut denne siden med flere hundre miljøtips – en idébank med tips til hvordan din virksomhet kan bli mer bærekraftig.

Hvilket ansvar har en miljøfyrtårnansvarlig?

Den viktigste oppgaven til en miljøfyrtårnansvarlig er å drive frem miljøarbeidet i virksomheten, og å sikre at den jobber kontinuerlig med forbedring.

Selv om det kun er én som er utnevnt som miljøfyrtårnansvarlig i virksomheten, er det nyttig og effektivt om flere i virksomheten bistår i arbeidet.

Les mer om rollen og få tips her.

Miljøfyrtårnportalen

Hva er mitt brukernavn/passord?

Har du glemt passordet ditt?

Da anbefaler vi at du bruker “Glemt passord”-funksjonen på innloggingssiden til Miljøfyrtårnportalen

Brukernavn er vanligvis e-postadressen din. Dersom dette ikke fungerer, vennligst send oss en e-post eller ring 38 00 80 60.

Hvordan endrer jeg navn/adresse?

Dersom virksomheten har byttet navn, må dere sende en e-post til post@miljofyrtarn.no, så endrer vi det for dere.

Adresse kan dere selv endre i Miljøfyrtårnportal under fanen for detaljer (i boksen der adresseinformasjon står oppført). 

Hvor finner jeg sertifikatet (til bruk i anbud/dokumentasjon)?

Sertifikatet finner du i Miljøfyrtårnportalen via virksomhetens startsiden (under virksomhetens navn i det blå feltet). Du finner det også under under fanen for detaljer, og i boksen som heter «sertifikat». 

Velg knappen «hent sertifikat», og last ned / skrive ut  PDF.  

Hvorfor er det kun «ledelsen» som kan levere miljøkartlegging?

For å lykkes med å skape positive miljøeffekter i virksomheten er det avgjørende at ledelsen involveres løpende, og har eierskap til klima- og miljøarbeidet. Dette skal sikres på følgende måter:

1) En representant fra ledelsen må tillegges en egen rolle.

Det vil si at én eller flere personer må gis en merkelapp kalt «ledelsen» i Miljøfyrtårnportalen. Brukere med denne merkelappen får tilganger i Miljøfyrtårnportalen som en annen bruker ikke har. Hensikten er at avgjørende steg i sertifiseringsprosessen kun kan utføres av en bruker som har denne merkelappen.

2) Kun representanten fra ledelsen kan levere miljøkartlegging til sertifisør.

Ledelsen skal bekrefte at virksomheten anses som klar for sertifisering, før miljøkartleggingen leveres til sertifisør i Miljøfyrtårnportalen. Dette innebærer at ledelsen har gjort seg kjent med sertifiseringsordningen og kriteriene, at de kan gå god for validiteten i all dokumentasjon av kriterieoppfyllelse, og at de mener at virksomheten oppfyller kriteriene. 

Hvem kan tillegges merkelappen «ledelsen»?

Ledelsen er daglig leder eller en annen leder som representer ledelsen.

Miljøfyrtårn-diplom

Når får vi Miljøfyrtårn-diplomet vårt?

Miljøfyrtårn-diplomet blir bestilt når virksomheten har fått godkjent sertifisering. Det blir deretter sendt til kommunen for signering av ordfører, og kommunen vil videre kontakte virksomheten i forbindelse med overrekkelse av diplomet.

Normalt tar det mellom 4-8 uker før virksomheten mottar diplomet. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forsinkelser i perioder med ferieavvikling, og at det ikke sendes ut diplomer i sommerferien (juli) og juleferien (desember).

Ta direkte kontakt med miljøfyrtårnkoordinator i kommunen om du vil vite mer. Du finner kontaktinformasjon til kommunekoordinator på virksomhetens detaljer-side i Miljøfyrtårnportalen.

Unntak: Dersom virksomheten tilhører en kommune uten politisk vedtak om Miljøfyrtårn-sertifisering, sendes diplomet direkte fra vår diplomleverandør. Sjekk om kommunen har vedtak på virksomhetens detaljer-side i Miljøfyrtårnportalen, eller kontakt Miljøfyrtårn ved spørsmål.

Hvordan foregår overrekkelsen av diplomet?

Selv om Miljøfyrtårn bestiller diplomet, er det kommunen som har ansvar for utdelingen og som vil kontakte virksomheten i forbindelse med overrekkelse av diplomet.

I mindre kommuner kan ordføreren besøke virksomheten direkte for overrekkelse, mens større kommuner kan arrangere felles seremonier på sentrale steder som rådhuset. Dersom en personlig overrekkelse ikke er mulig, vil diplomet sendes direkte til virksomheten med en signatur fra ordføreren.

Ta direkte kontakt med miljøfyrtårnkoordinator i kommunen om du vil vite mer. Du finner kontaktinformasjon til kommunekoordinator på detaljer-siden i Miljøfyrtårnportalen.

Unntak: Dersom kommunen tilhører en kommune uten vedtak om Miljøfyrtårn-sertifisering, sendes diplomet direkte fra vår diplomleverandør. Sjekk om kommunen har vedtak på virksomhetens detaljer-side i Miljøfyrtårnportalen, eller kontakt Miljøfyrtårn ved spørsmål.

Kan vi bestille et ekstra diplom?

Ved førstegangssertifisering mottar virksomheten automatisk et diplom.  Se spørsmål og svar over.

Dersom virksomheten har behov for et ekstra diplom, enten på grunn av navneendring eller andre årsaker, kan dette enkelt bestilles fra vår nettbutikk.

Hvem kan vi kontakte for spørsmål om diplomet?

Kontakt den lokale kommunekoordinatoren for spørsmål om diplomet og overrekkelsen. Kontaktinformasjon til kommunekoordinator finnes på virksomhetens detaljer-side i Miljøfyrtårnportalen.

Dersom kommunen ikke kan hjelpe, kontakt Miljøfyrtårn direkte for ytterligere hjelp.

Har du fakturaspørsmål eller andre henvendelser?