Bransjer


Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer. 

Her får du oversikt over alle bransjegruppene sortert etter Standard næringsgruppering (SN 2007),
samt bransjer sortert alfabetisk:

 • BRANSJEGRUPPE KRITERIESETT
  Overordnet
  • Felleskriterier, privat og statlig
  • Felleskriterier, kommunal og fylkeskommunal
  • Hovedkontor for konsern og kommuner
  Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Anleggsarbeid
  • Byggearbeid og teknisk installasjon
  • Prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører)
  Finansierings- og forsikringsvirksomhet
  • Bank og finans
  • Forsikring
  Helse- og sosialtjenester
  • Barnehage
  • Bofellesskap innen omsorg
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Legekontor/legevakt/helsestasjon
  • Sykehjem
  • Tannlegekontor
  Industri
  • Betongvareindustri
  • Galvanisk bedrift
  • Glassbearbeidende industri
  • Grafisk bedrift
  • Mekanisk verksted
  • Næringsmiddelindustri
  • Plastindustri
  • Pulverlakkering
  • Stoppmøbelindustri
  • Trebearbeidende industri
  Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
  • Aktivitetsbasert reiseliv
  • Alpinanlegg
  • Badeanlegg og bassengbad
  • Dyrepark og besøksgård
  • Grønne arrangement
  • Grønne konferanser
  • Idrettsanlegg
  • Organisasjon
  • Scenekunst
  • Tilrettelegger for friluftsliv
  Omsetning og drift av fast eiendom
  • Byggforvaltning, kommunal og fylkeskommunal
  • Eiendom
  • Forvaltning av parker og uteområder
  • Kjøpesenter
  Overnattings- og serveringsvirksomhet
  • Catering og storkjøkken
  • Enkle overnattingssteder
  • Enkle serveringssteder
  • Hotell m/ frokost
  • Kantine
  Tjenesteyting
  • Begravelsesbyrå
  • Brann- og feiervesen
  • Dyrepensjonat
  • Frisør
  • Laboratorier
  • Renholdsbedrift
  • Renseri
  • Vaskeri
  Transport og lagring
  • Administrerende transportselskap
  • Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere
  • Gjenvinningsbedrift
  • Havner
  • Rederi – innenriks
  • Veitransport
  Undervisning
  • Grunnskole/SFO
  • Trafikkskole
  • Videregående skole/folkehøgskole
  Varehandel, reparasjon av motorvogner
  • Bilpleie
  • Bilverksted
  • Gartneri og planteskole
  • Handel
  • Handel – for hovedkontor
  • Skade- og lakkverksted
  • Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel
  • Administrerende transportselskap
  • Aktivitetsbasert reiseliv
  • Alpinanlegg
  • Anleggsarbeid
  • Badeanlegg og bassengbad
  • Bank og finans
  • Barnehage
  • Begravelsesbyrå
  • Betongvareindustri
  • Bilpleie
  • Bilverksted
  • Bofellesskap innen omsorg
  • Brann- og feiervesen
  • Byggearbeid og teknisk installasjon
  • Byggforvaltning, kommunal og fylkeskommunal
  • Catering og storkjøkken
  • Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere
  • Dyrepark og besøksgård
  • Dyrepensjonat
  • Eiendom
  • Enkle overnattingssteder
  • Enkle serveringssteder
  • Felleskriterier, kommunal og fylkeskommunal
  • Felleskriterier, privat og statlig
  • Forsikring
  • Forvaltning av parker og uteområder
  • Frisør
  • Galvanisk bedrift
  • Gartneri og planteskole
  • Gjenvinningsbedrift
  • Glassbearbeidende industri
  • Grafisk bedrift
  • Grunnskole/SFO
  • Grønne arrangement
  • Grønne konferanser
  • Handel
  • Handel – for hovedkontor
  • Havner
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Hotell m/ frokost
  • Hovedkontor for konsern og kommuner
  • Idrettsanlegg
  • Kantine
  • Kjøpesenter
  • Laboratorier
  • Legekontor/legevakt/helsestasjon
  • Mekanisk verksted
  • Næringsmiddelindustri
  • Organisasjon
  • Plastindustri
  • Prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører)
  • Pulverlakkering
  • Rederi – innenriks
  • Renholdsbedrift
  • Renseri
  • Scenekunst
  • Skade- og lakkverksted
  • Stoppmøbelindustri
  • Sykehjem
  • Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel
  • Tannlegekontor
  • Tilrettelegger for friluftsliv
  • Trafikkskole
  • Trebearbeidende industri
  • Vaskeri
  • Veitransport
  • Videregående skole/folkehøgskole