Bransjer


Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer. 

Her får du oversikt over alle bransjegruppene sortert etter Standard næringsgruppering (SN 2007),
samt bransjer sortert etter kriteriesettnummer:

 • BRANSJEGRUPPE BRANSJE
  Annen tjenesteyting
  • Begravelsesbyrå
  • Dyrepensjonat
  • Frisør
  • Grønne konferanser
  • Kirkelig fellesråd og gravferdsmyndighet
  • Renseri
  • Vaskeri
  Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Boligbyggelaget som boligbygger
  • Boligbyggelaget som forretningsfører
  • Elektrisk installasjonsarbeid
  • Byggentreprenør
  • Malermester
  • Maskinentreprenør
  • Murmester
  • Prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører)
  • Rørlegger
  • Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid
  Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting
  • Hovedkontor for konsern og kommuner
  • Laboratorier
  Forretningsmessig tjenesteyting
  • Anleggsgartner
  • Gartneri og planteskole
  • Renholdsbedrift
  Helse- og sosialtjenester
  • Barnehage
  • Bofelleskap innen omsorg
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Legekontor/legevakt/helsestasjon
  • Sykehjem
  • Tannlegekontor
  Industri
  • Betongvareindustri
  • Galvanisk bedrift
  • Gjenvinningsbedrift
  • Glassbearbeidende industri
  • Grafisk bedrift
  • Mekanisk verksted
  • Næringsmiddelindustri
  • Plastindustri
  • Pukk- og grusverk
  • Pulverlakkering
  • Stoppmøbelindustri
  • Trebearbeidende industri
  Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
  • Alpinanlegg
  • Bibliotek
  • Idrettsanlegg
  • Organisasjon
  • Aktivitetsbasert reiseliv
  • Tilrettelegger for friluftsliv
  • Badeanlegg og bassengbad
  • Dyrepark og besøkgård
  • Scenekunst
  Offentlig administrasjon og forsvar
  • Brann- og feiervesen
  Omsetning og drift av fast eiendom
  • Byggeier
  • Eiendom
  • Kjøpesenter
  Overnattings- og serveringsvirksomhet
  • Catering og storkjøkken
  • Enkle overnattingssteder
  • Hotell m/frokost
  • Restaurant 
  • Enkle serveringssteder
  • Kantine
  Transport og lagring
  • Administrerende transportselskap
  • Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere
  • Havner
  • Rederi – innenriks
  • Veitransport
  Undervisning
  • Grunnskole/SFO
  • Trafikkskole
  • Videregående skole / folkehøgskole
  Varehandel, reparasjon av motorvogner
  • Bensinstasjon
  • Bilforhandler
  • Bilverksted
  • Bilpleie
  • Handel
  • Handel – for hovedkontor
  • Skade- og lakkverksted
  • Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel
  Diverse
  • Bank og finans
  • Forsikring
  • Felleskriterier (2016)
  • Felleskriterier, privat og statlig
  • Grønne arrangement
  • Leietaker
 • Kriteriesettnr. Bransjer Sist endret
  0 Felles kriterier (2016)  04.12.2018
  0 A Felles kriterier, privat og statlig  15.06.2022
  0B Byggeier   04.12.2018
  0L Leietaker  21.06.2016
  1 Trebearbeidende industri  15.06.2018
  2 Malermester  04.12.2018
  3 Hotell m/frokost 20.03.2019
  4 Restaurant  20.03.2019
  8 Bilverksted  04.12.2018
  8b Skade- og lakkverksted  15.06.2018
  8c Bilpleie 04.12.2018
  9 Bilforhandler  15.10.2017
  11 Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel 15.06.2018
  12 Frisør  04.12.2018
  14 Vaskeri  04.12.2018
  15 Mekanisk verksted  15.06.2018
  17a Veitransport  15.06.2018
  17b Trafikkskole  25.09.2017
  17c Administrerende transportselskap  18.03.2003
  18 Elektrisk installasjonsarbeid 12.06.2018
  19 Betongvareindustri  15.02.2018
  20 Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid  11.06.2018
  22 Maskinentreprenør  15.06.2018
  25 Rørlegger  04.12.2018
  26 Glassbearbeidende industri  15.02.2018
  27 Murmester  14.10.2016
  28 Kjøpesenter   04.12.2018
  29 Renseri  15.05.2017
  30 Pukk- og grusverk 15.06.2018
  31 Enkle overnattingssteder  25.09.2017
  32 Plastindustri 15.06.2018
  33 Bensinstasjon  15.06.2018
  34a Gartneri og planteskole  12.01.2018
  35 Sykehjem  04.12.2018
  36 Barnehage  04.12.2018
  37 Catering og storkjøkken 20.03.2019
  38 Idrettsanlegg  14.06.2018
  39 Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere  04.12.2018
  41 Grafisk bedrift  15.06.2018
  42 Stoppmøbelindustri  15.06.2018
  43 Gjenvinningsbedrift  04.12.2018
  44 Bibliotek  25.05.2017
  45 Byggentreprenør  13.10.2016
  46 Anleggsgartner 04.12.2018
  47 Renholdsbedrift  04.12.2018
  48 Boligbyggelag 16.01.2018
  48a Boligbyggelaget som boligbygger  16.01.2018
  48b Boligbyggelaget som forretningsfører  16.01.2018
  49a Grunnskole / SFO  15.02.2018
  49b Videregående skole / folkehøgskole  15.02.2018
  51 Tannlegekontor  01.07.2016
  53 Dyrepensjonat 04.12.2018
  55 Alpinanlegg  11.01.2018
  56 Legekontor/legevakt/helsestasjon  21.06.2016
  58 Pulverlakkering  04.12.2018
  59 Grønne arrangement  04.12.2018
  60 Galvanisk bedrift  15.02.2018
  61 Tilrettelegger for friluftsliv  25.09.2017
  63 Organisasjon  04.12.2018
  64 Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet  25.09.2017
  65 Begravelsesbyrå  04.12.2018
  66 Hjemmebaserte tjenester  25.09.2017
  67 Aktivitetsbasert reiseliv  17.12.2019
  69 Bofelleskap innen omsorg  12.06.2018
  70 Rederi – innenriks  04.12.2018
  71 Brann- og feiervesen  25.09.2017
  72 Hovedkontor for konsern og kommuner  21.06.2016
  73 Havner 04.12.2018
  75 Grønne konferanser  11.06.2018
  76 Prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører) 25.09.2017
  77 Kantine 20.03.2019
  78 Enkle serveringssteder 20.03.2019
  79 Badeanlegg og bassengbad 20.03.2019
  81 Laboratorier 17.12.2019
  82 Dyrepark og besøksgård 17.12.2019
  83 Scenekunst 24.06.2020
  84 Handel 23.09.2020
  85 Handel – for hovedkontor 23.09.2020
  86 Næringsmiddelindustri 22.03.2022
  90 Forsikring 04.05.2020
  92 Eiendom 13.09.2022
  99 Bank og finans 17.06.2019