Tiltak

Hvordan kan virksomheten nå sine miljømål?

For å lykkes med å nå virksomhetens miljømål er det avgjørende å planlegge hvordan målene skal nås. Til det har Miljøfyrtårn utviklet en helt ny modul for tiltak i styringsverktøyet – som gir muligheter for å planlegge og følge opp alle virksomhetens tiltak og aktiviteter – året rundt.

Etter at virksomheten har bestemt seg for hvilke miljømål den skal jobbe mot, kan virksomheten planlegge mulige aktiviteter og gjøremål, som skal bidra helt konkret for å oppnå miljømålene. Av og til må både målene og tiltakene justeres underveis, dersom de ikke er vesentlige eller effektive nok.

For å ha god styring på virksomhetens tiltak, er det flere nyttige funksjoner i modulen for tiltak.

Virksomheten kan:

  • Opprette egne tiltak spesifikt for virksomheten.

  • Velge predefinerte tiltak

  • Få god oversikt over alle pågående tiltak og status på gjennomføring.

  • Tildele ansvar til personer i organisasjonen.

  • Sette frist for iverksetting og varslingsintervaller.

  • Laste opp maler, rutiner og andre dokumenter.

  • Kvittere ut gjennomførte tiltak.

  • Ta ut rapporter over tiltak for en gitt tidsperiode.

Dashboardet for tiltak gir virksomheten full oversikt og kontroll over tidsfrist og gjennomføringsstatus for tiltakene.

TIPS: Miljøfyrtårn har også en miljøtips-databasen (idébanken) som kan være til inspirasjon for å hente nye tiltak, hvor det finnes over 300 konkrete miljøtips fordelt på over 80 bransjer.