Resultater og statistikk

Hva har virksomheten oppnådd? Hvordan har miljøprestasjonene utviklet seg år for år?

I denne delen av styringsverktøyet får virksomheten full oversikt over hva virksomheten faktisk har oppnådd i miljøarbeidet, og kan vurdere hvorvidt effekten av tiltakene har vært tilstrekkelige eller om målene er riktige eller må justeres til neste år.

Virksomhetens resultater er basert på tallene og dataene som er fylt ut i innrapporteringsskjemaet, og vises grafisk gjennom ulike typer grafer i styringsverktøyet. De kvantitative målene virksomhetene har satt seg vil også vises som en «mållinje» i grafene, slik at man kan se om resultatene går riktig vei i forhold til målene som er satt.

Hvorfor vurdere og evaluere resultatene?

For å oppnå stadige forbedringer er det viktig å forstå hva som er grunnen til både gode og dårlige resultater, og å bruke denne innsikten til å ta smarte valg og beslutninger videre for å nå målene. Evaluering og korrigering basert på innsikt er sentrale steg i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Det er flere nyttige funksjoner/verktøy tilknyttet  styringsverktøyet som kan bidra til å gi verdifull innsikt.

Virksomheten kan:

  • Se om pilene peker i riktig retning. Viser grafene negativ eller positiv utvikling? 

  • Måle på helt spesifikke aktiviteter for virksomheten gjennom egne indikatorer.

  • Fremstille egne grafer som viser spesielle fokusområder i virksomheten.

  • Eksportere (print/PDF) utvalgte grafer for å dele spesifikk informasjon med andre.

  • Sammenligne resultatene mot andre sertifiserte virksomheter i bransjen.

  • Identifisere hvilke aktiviteter som medfører størst utslipp av klimagasser.

  • Vurdere om nødvendige tiltak bør iverksettes for å snu en negativ utvikling.

Med dette har virksomheter et godt grunnlag for å kunne evaluere og justere mål og tiltak – og til å oppnå stadige forbedringer.