Resertifisering

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år.   

Resertifisering betyr at man må gjennomgå kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørge for at virksomheten fortsatt oppfyller dem. Det er viktig at all informasjon og dokumentasjon er oppdatert i henhold til endringer man har hatt internt, eller endringer i kriteriene fra Miljøfyrtårn. Dette gjøres digitalt i Miljøfyrtårnportalen, i et eget skjema som heter miljøkartlegging. 

Etter at man har gjennomgått og oppfylt kriteriene, skal virksomheten ha besøk av sertifisør for å bli godkjent for tre nye år. Vi anbefaler at tidspunkt avtales med sertifisør i god tid før sertifikatet deres utløper. 

Vi har utviklet en veileder for resertifisering, som tar deg gjennom prosessen steg for steg. I tillegg har vi et video-opptak av vårt webinar for resertifisering, hvor det gis veiledning på hvordan virksomheten skal gå frem for å forberede resertifiseringen.

Hva koster resertifisering?

Ved resertifisering er det kun én direkte kostnad knyttet til bruk av sertifisør. Se oversikt og veiledende priser her.

I motsetning til førstegangs-sertifisering, er det ikke nødvendig med konsulenthjelp ved resertifisering, så lenge driften ikke er vesentlig endret de siste tre år. For noen virksomheter kan det likevel være nyttig å få noe hjelp og forbedringstips av en konsulent. Det er også viktig at dere har ressurser internt som setter av tid til å jobbe med resertifiseringen. 

Hvor lang tid tar resertifisering? 

Tidsbruken varierer fra virksomhet til virksomhet. Dersom det har vært endringer internt og det må gjøres noen tilpasninger, eller om Miljøfyrtårn har reviderte kriteriene fra forrige sertifisering, må man beregne litt ekstra jobb.

Alle virksomheter mottar en påminnelse via e-post om resertifisering i god tid før fristen går ut. Vi anbefaler alle å begynne forberedelsene tre til fire måneder før sertifikatet utløper, slik at man har god tid til å sette seg inn i hva som må gjøres. Miljøfyrtårnansvarlig kan med fordel sette av én til to timer i uken for å jobbe med resertifiseringen, og involvere andre internt ved behov. Ønsker man en raskere prosess, er det selvsagt mulig å sette av mer tid i en kortere periode. Det viktigste er at man legger opp en fornuftig tidsplan etter hva som skal gjøres og omfanget av resertifiseringen.

Hva er fordelene med å være sertifisert? 

Som Miljøfyrtårn-sertifisert får dere god hjelp til å jobbe konkret med miljøforbedringer, og dere får tilgang til smarte styringsverktøy for å måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Helhetlig, systematisk og langsiktig arbeid med tiltak vil bidra til å forbedre deres miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og styrke konkurransekraften. Dere får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.   

Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private Miljøfyrtårn-virksomheter viser at:  

  • 81 % opplever miljøforbedringer. 
  • 45 % opplever styrket konkurransekraft. 
  • 57 % opplever å bidra til grønn omstilling. 
  • 64 % opplever grad omdømmeforbedring. 
  • 55 % opplever økt stolthet blant ansatte.