Resertifisering

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. I tillegg skal det gjennomføres et årlig møte med sertifisør. 

Resertifisering betyr at dere må gjennomgå kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørge for at virksomheten fortsatt oppfyller dem. Det er viktig at all informasjon og dokumentasjon er oppdatert i henhold til endringer man har hatt internt, eller endringer i kriteriene fra Miljøfyrtårn. Dette gjøres digitalt i Miljøfyrtårnportalen, i et eget skjema som heter miljøkartlegging. 

Hjelp og veiledning

Vi har en egen verktøysside for virksomheter som er sertifiserte, med hjelp og veiledning til blant annet resertifisering.