Resertifisering

For å sikre kontinuerlig forbedring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Alle virksomheter mottar en påminnelse om resertifisering fire måneder før fristen går ut.

Veileder for resertifisering

Vi har utviklet en veileder for resertifisering, som tar deg gjennom prosessen steg for steg. I tillegg har vi et video-opptak av vårt webinar for resertifisering, hvor det gis veiledning på hvordan virksomheten skal gå frem for å forberede resertifiseringen. 


Sertifisør i Oslo

For å bestille sertifisør i Oslo kommune, sender du en e-post til Bymiljøetaten. Ved bestilling er det viktig at følgende punkter er med:

  • Navn på virksomhet og kontaktperson i virksomheten
  • Adresse til virksomheten
  • Organisasjonsnummer og antall årsverk
  • Gjeldende kriteriesett
  • Flere lokasjoner eller samlokaliserte virksomheter? (antall sertifikater må da inkluderes)
  • Andre avklaringer med Stiftelsen Miljøfyrtårn som er av betydning for sertifiseringsmøtet
  • Følger virksomheten hovedkontormodellen?

Nytt sertifikat og diplom

Sertifisøren bestiller nytt sertifikat til virksomheten i Miljøfyrtårnportalen når dere er godkjent på nytt.  Sertifikatet gjelder i tre nye år, og er det formelle dokumentet på at virksomheten forblir sertifisert.

I 2015 lanserte vi et redesignet diplom som på en langt bedre måte hjelper virksomheten å synliggjøre deres miljøarbeid. Resertifisering er en fin anledning til å bestille nytt diplom, og du kan bestille til dere i vår nettbutikk. Ta kontakt med oss dersom virksomheten har fått nytt navn siden forrige diplom ble tildelt.

Ansvar i forbindelse med resertifisering

Dersom virksomheten ikke har blitt resertifisert innen tre år, blir sertifikatet ugyldig. Virksomheten vil da få en automatisk e-post om at om at de ikke lenger er sertifisert. 

Dersom virksomheten ikke blir resertifisert innen fire måneder etter at fristen for resertifisering er utløpt, vil sertifikatet bli utmeldt, og virksomheten vil ikke lenger få noen oppfølging fra oss.

Forhold som følger av flytting, fusjoner og andre større hendelser som endrer virksomhetens drift, vil være viktig å få vurdert i forbindelse med resertifisering. Ta gjerne kontakt med Miljøfyrtårn for råd og veiledning dersom du er i tvil.