Resertifisering

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. 

Hva skjer ved resertifisering?

Resertifisering betyr at dere må gjennomgå kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørge for at virksomheten fortsatt oppfyller dem. Det er viktig at all informasjon og dokumentasjon er oppdatert i henhold til endringer man har hatt internt, eller endringer i kriteriene fra Miljøfyrtårn. Dette gjøres digitalt i Miljøfyrtårnportalen, i et eget skjema som heter miljøkartlegging. 

MERK! Kriteriene kan ha blitt revidert siden forrige sertifisering. For eksempel har kriterier for apotek, dagligvare, butikk og engros blitt erstattet med Handel. Eventuelle nye og reviderte kriterier knyttet til bransjen dere tilhører, vil automatisk legges inn i miljøkartleggingen, men ta gjerne en ekstra sjekk og se at dere er registrert med riktige kriterier. Dersom dere har hatt betydelige endringer i driften, kan det også være behov for tileggskriterier. Kontakt Miljøfyrtårn for hjelp.

Etter at dere har gjennomgått og oppfylt kriteriene, skal virksomheten ha besøk av sertifisør for å bli godkjent for tre nye år. Vi anbefaler at tidspunkt avtales med sertifisør i god tid før sertifikatet deres utløper. 

Hjelp og veiledning:

Hva koster resertifisering?

Ved resertifisering er det kun én direkte kostnad knyttet til bruk av sertifisørSe oversikt og veiledende priser her.

I motsetning til førstegangs-sertifisering, er det ikke nødvendig med konsulenthjelp ved resertifisering, så lenge driften ikke er vesentlig endret de siste tre år. For noen virksomheter kan det likevel være nyttig å få noe hjelp og forbedringstips av en konsulentDet er også viktig at dere har ressurser internt som setter av tid til å jobbe med resertifiseringen. 

Hvor lang tid tar resertifisering?

Tidsbruken varierer fra virksomhet til virksomhet. Dersom det har vært endringer internt og det må gjøres noen tilpasninger, eller om Miljøfyrtårn har reviderte kriteriene fra forrige sertifisering, må man beregne litt ekstra jobb.

Alle virksomheter mottar en påminnelse via e-post om resertifisering i god tid før fristen går ut. Vi anbefaler alle å begynne forberedelsene tre til fire måneder før sertifikatet utløper, slik at man har god tid til å sette seg inn i hva som må gjøres. Miljøfyrtårnansvarlig kan med fordel sette av én til to timer i uken for å jobbe med resertifiseringen, og involvere andre internt ved behov. Ønsker dere en raskere prosess, er det selvsagt mulig å sette av mer tid i en kortere periode. Det viktigste er å legge opp en fornuftig tidsplan etter hva som skal gjøres og omfanget av resertifiseringen.

Hva er fordelene med å være sertifisert?

Som Miljøfyrtårn-sertifisert får dere god hjelp til å jobbe konkret med miljøforbedringer, og dere får tilgang til smarte styringsverktøy for å måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Helhetlig, systematisk og langsiktig arbeid med tiltak vil bidra til å forbedre deres miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og styrke konkurransekraften. Dere får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.   

Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private Miljøfyrtårn-virksomheter viser at:  

  • 77 % opplever miljøforbedringer. 
  • 50 % opplever styrket konkurransekraft. 
  • 52 % opplever å bidra til grønn omstilling. 
  • 64 % opplever grad omdømmeforbedring. 
  • 54 % opplever økt stolthet blant ansatte. 

Se flere fordeler med å være sertifisert her. 

Nytt sertifikat og diplom

Sertifisøren bestiller nytt sertifikat til virksomheten i Miljøfyrtårnportalen når dere er godkjent på nytt.  Sertifikatet gjelder i tre nye år, og er det formelle dokumentet på at virksomheten forblir sertifisert.

I 2015 lanserte vi et redesignet diplom som på en langt bedre måte hjelper virksomheten å synliggjøre deres miljøarbeid. Resertifisering er en fin anledning til å bestille nytt diplom, og du kan bestille til dere i vår nettbutikk. Ta kontakt med oss dersom virksomheten har fått nytt navn siden forrige diplom ble tildelt.

Utløpsdato på sertifikat

Dersom virksomheten ikke har blitt resertifisert innen tre år, blir sertifikatet ugyldig. Virksomheten vil da få en automatisk e-post om at om at de ikke lenger er sertifisert. 

Dersom virksomheten ikke blir resertifisert innen fire måneder etter at fristen for resertifisering er utløpt, vil sertifikatet bli utmeldt, og virksomheten vil ikke lenger få noen oppfølging fra oss.

Forhold som følger av flytting, fusjoner og andre større hendelser som endrer virksomhetens drift, vil være viktig å få vurdert i forbindelse med resertifisering. Ta gjerne kontakt med Miljøfyrtårn for råd og veiledning dersom du er i tvil.

Privacy Preference Center