Policy og mål

Hvilke miljøambisjoner og miljømål skal virksomheten oppnå?

Det første steget til gode miljøresultater er å sette seg konkrete og tydelige mål. I Miljøfyrtårns styringsverktøy kan virksomheten nå definere hva den vil oppnå med miljøarbeidet, og hva det er viktig for virksomheten å jobbe med for å komme dit.

Hvordan finne relevante mål?

Målene skal peke på:

  • vesentlige områder der virksomheten har et stort potensial til å redusere den negative miljøbelastningen sin, eller øke positiv innvirkning på miljøet
  • forbedringsområder i drift og verdikjedene

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og å utlede relevante mål. Derfor har vi utviklet et verktøy for å gjøre en vesentlighetsanalyse. Dette er ment som hjelp til å kartlegge hvilke aktiviteter som påvirker klima- og miljø mest, og avdekke områder der virksomheten faktisk kan utgjøre en forskjell.

Hvordan følge opp målene?

Når virksomheten har bestemt seg for noen tydelig mål med utgangspunkt i sine vesentlige aktiviteter, kan både kvalitative og kvantitative mål legges inn i egen målmodul i styringsverktøyet.

Her får virksomheten en grafisk oversikt over hvordan virksomheten presterer i henhold til sine mål. Dette gir svært nyttig styringsinformasjon og vil vise om tiltakene som er iverksatt har hatt en ønsket effekt.