Hvorfor bli sertifisert?

For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter og bedrifter. Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen, og et viktig ansvar i arbeidet for en mer bærekraftig utvikling. Kunder, ansatte og myndigheter forventer også at bedrifter tar bærekraftsansvar.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Det du gjør i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. 

Bærekraft lønner seg. Kom i gang!

1. Ta ansvar

Ved å sertifisere din virksomhet får du gode råd og verktøy for å jobbe konkret med bærekraft. Du reduserer dine klimagassutslipp – og bidrar til en grønn fremtid.  

2. Oppnå konkurransefortrinn

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.

3. Styrk merkevaren

Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Du viser at du driver en fremtidsrettet virksomhet, og etterlever viktige verdier i samfunnet.

71 % av norske forbrukere er positivt innstilte til bedrifter med miljøsertifisering, og 75 % foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert. (Respons Analyse 2018)

4. Kutt kostnader

Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

5. Skap resultater

Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg en god grafisk oversikt som måler effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan sette nye miljømål, forbedre dine miljøprestasjoner – og skape lønnsomme resultater.

6. Senk sykefraværet

Miljøfyrtårn hjelper deg å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet.

7. Vis lederskap

Ikke hvil deg på gamle rutiner. Gå foran, gjør noe konkret for miljøet – og vis at fremtidens løsninger er bærekraftige.

Som Miljøfyrtårn får du god oversikt over dine miljøpåvirkninger, kan sette deg forbedringsmål og får et årlig miljø- og klimaregnskap. Du synliggjør også kostnadsbesparelser på blant annet avfall, strøm og transport, samt at du jobber med å skape en bedriftskultur for å tenke grønne forretningsmuligheter.

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn