Årlig klima- og miljørapport

Går det riktig vei med klima- og miljøarbeidet i virksomheten?

 

 

Med årlig klima- og miljørapportering får du svaret! Rapporten er et smart styringsverktøy som gir god oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, og hjelp til å finne ut om pilene peker i riktig retning. 

Miljøfyrtårn-virksomheter er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og skal dokumentere sine miljøprestasjoner i årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år.

Rapporten kan brukes til å:

  • Få oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, CO2-utslipp og klimaregnskap.
  • Se hvilken effekt miljøarbeidet har hatt og om utslippene reduseres.
  • Dykke ned i resultatene, og lage relevante grafer og rapporter.
  • Finne ut hva som fungerer, hvor skoen trykker, og utforske nye forbedringsmuligheter.
  • Planlegge nye miljøtiltak for å oppnå effektive miljøforbedringer og reduserte utslipp.
  • Sammenligne virksomheten med bransjen – er dere bedre eller dårligere enn andre?
  • Hente inspirasjon til kontinuerlig forbedring og grønn vekst.
  • Vise frem arbeidet dere gjør på nettsiden, i årsrapporten og andre aktuelle kanaler.
  • Skape økt bevissthet rundt virksomhetens miljøpåvirkninger.
  • Engasjere og motivere kollegaer og ledelse gjennom felles mål.


Eksempler på statistikk fra klima- og miljørapporten:

HJELP TIL RAPPORTERING:

Trenger du ideer til nye miljøtiltak?

I Miljøfyrtårns idébank kan du hente inspirasjon fra over 300 konkrete miljøtips fordelt på 80 bransjer.