Klima- og miljørapport

Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg en god grafisk oversikt som måler effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan sette nye miljømål, forbedre dine miljøprestasjoner – og skape lønnsomme resultater.

Innen 1. april skal alle sertifiserte virksomheter gjøre opp status for sitt miljøarbeid ved å fylle ut den årlige klima- og miljørapporten. Det hjelper deg å måle effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan bevisstgjøre ledelse og ansatte om virksomhetens miljøbelastning, og sette nye mål. Du kan også sammenligne dine resultater med andre virksomheter i samme bransje, og bruke resultatene til å synliggjøre dine miljøprestasjoner for kunder og omgivelser. 

Klima- og miljørapporten er en årsrapport for ditt miljøarbeid, og en plan for hvordan miljøarbeidet kan bli enda bedre!Hjelp til rapportering


Ofte stilte spørsmål

Hva er nytt i klima- og miljørapporten i år?

  • Brukere må bekrefte at rapporten er ferdig før levering
  • Se statistikk og utvikling før levering (gjøres inne i rapporten)
  • Gjennomsnitt til sammenlikning på utvalgte indikatorer er oppdatert
  • Forbedret virksomhetsstatistikk gir bedre oversikt over drivstofforbruk
  • Forbedret konsernstatistikk gir bedre mulighet for sammenligning av historiske data, mellom enheter og med andre i bransjen
  • Enkelte nye indikatorer for følgende bransjer: skole, barnehage, SFO og videregående, parkvesen, veksthusgartneri, skogplanteskole, bilpleie, tankanlegg, gjenvinningsbedrift

Må vi levere klima- og miljørapport?

Ja, det er et kriterium i «felles kriterier» og gjelder alle virksomheter. Årlig skal alle sertifiserte virksomheter levere klima- og miljørapport for fjoråret innen 1.april. Dette blir kontrollert av sertifisøren ved førstegangssertifisering og ved den 3-årige resertifiseringen.

Når er fristen for innlevering av klima- og miljørapporten?

Fristen er satt til 1. april, men vi tar imot miljørapporter fortløpende.

Vi er leietakere, og har ikke tilgjengelige energi- og/eller avfallstall. Skal vi fremdeles levere rapport?

Ja, lever det dere kan. Dersom tallene ikke er tilgjengelige, må dere skrive i handlingsplanen hva dere vil gjøre for å skaffe til veie nødvendig informasjon innen neste år. Alle energi- og avfallstall skal være på plass innen resertifiseringen.

Vi har spørsmål angående miljørapporten. Hvem henvender vi oss til?

Faglige henvendelser sendes til konsulenten og/eller kommunen. For andre henvendelser kan du ta kontakt med oss her.