Årlig klima- og miljørapport

TIL INFORMASJON: Miljøfyrtårn har full forståelse for at mange har utfordringer på grunn av situasjonen som er oppstått med koronaviruset. Vi utsetter derfor fristen for levering fra 1. april  til 1. mai (1. juni for kommuner og fylkeskommuner). Vi oppfordrer deg likevel til å levere rapporten før om du har mulighet til det.

 

Går det riktig vei med klima- og miljøarbeidet i virksomheten?

 

 

Med årlig klima- og miljørapportering får du svaret! Rapporten er et smart styringsverktøy som gir god oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, og hjelp til å finne ut om pilene peker i riktig retning. 

Miljøfyrtårn-virksomheter er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og skal dokumentere sine miljøprestasjoner i årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år.

Rapporten kan brukes til å:

  • Få oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, CO2-utslipp og klimaregnskap.
  • Se hvilken effekt miljøarbeidet har hatt og om utslippene reduseres.
  • Dykke ned i resultatene, og lage relevante grafer og rapporter.
  • Finne ut hva som fungerer, hvor skoen trykker, og utforske nye forbedringsmuligheter.
  • Planlegge nye miljøtiltak for å oppnå effektive miljøforbedringer og reduserte utslipp.
  • Sammenligne virksomheten med bransjen – er dere bedre eller dårligere enn andre?
  • Hente inspirasjon til kontinuerlig forbedring og grønn vekst.
  • Vise frem arbeidet dere gjør på nettsiden, i årsrapporten og andre aktuelle kanaler.
  • Skape økt bevissthet rundt virksomhetens miljøpåvirkninger.
  • Engasjere og motivere kollegaer og ledelse gjennom felles mål.


Eksempler på statistikk fra klima- og miljørapporten:

HJELP TIL RAPPORTERING:

FOR HOVEDKONTOR:

Miljøfyrtårns smarte verktøy til hovedkontor ved utfylling og innhenting av tall og data i klima- og miljørapporten. Se hvordan (video):

Trenger du ideer til nye miljøtiltak?

I Miljøfyrtårns idébank kan du hente inspirasjon fra over 300 konkrete miljøtips fordelt på 80 bransjer.

Privacy Preference Center