Klima- og miljørapport

Klima- og miljørapporten er et smart styringsverktøy som gir deg verdifull innsikt i miljøarbeidet gjennom gode grafiske oversikter og statistikk, samt gratis klimaregnskap basert på innrapporterte tall. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater!

Innen 1. april skal alle sertifiserte virksomheter gjøre opp status for sitt miljøarbeid ved å fylle ut den årlige klima- og miljørapporten. Ved å måle hvert år kan du se effekten av miljøarbeidet over tid. Du kan også sammenligne dine resultater med andre virksomheter i samme bransje, og bruke resultatene til å synliggjøre dine miljøprestasjoner for kunder og omgivelser. 

Klima- og miljørapporten er en årsrapport for ditt miljøarbeid, og en plan for hvordan miljøarbeidet kan bli enda bedre!


Steg for steg – slik jobber du med klima- og miljørapporten

Vi har laget en serie med korte filmer som gir deg nyttige tips om:

 • hvordan du kommer i gang
 • hvordan du fyller ut miljøindikatorene i de ulike temaområdene og gjennomførte tiltak
 • hvordan du fyller ut handlingsplan med mål
 • hvordan du kan presentere og tilgjengeliggjøre rapporten

HJELP TIL RAPPORTERING


OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er nytt i klima- og miljørapporten i år?

 • Forbedret informasjon om at miljøarbeidet er viktig for å inspirere omgivelsene ved å synliggjøre mål, tiltak og resultater på miljøfeltet, og at alle Miljøfyrtårn-virksomheter derfor skal offentliggjøre sin klima- og miljørapport for omverdenen (KriterieID 7).
 • Forbedret virksomhetsstatistikk som gir:
  • bedre oversikt over økonomisk utvikling og sysselsetting
  • bedre oversikt over kildesortert avfall
  • bedre oversikt over relevante indikatorer i utvalgte bransjer
  • bedre visuell fremstilling av klimaregnskapet

Må vi levere klima- og miljørapport?

Ja, det er et kriterium i «felles kriterier» og gjelder alle virksomheter. Årlig skal alle sertifiserte virksomheter levere klima- og miljørapport for fjoråret innen 1.april. Dette blir kontrollert av sertifisøren ved førstegangssertifisering og ved den 3-årige resertifiseringen.

Klima- og miljørapporten er mye mer enn en forpliktende innrapportering. Det er et smart styringsverktøy som gir deg verdifull innsikt i miljøarbeidet gjennom gode grafiske oversikter og statistikk, samt gratis klimaregnskap basert på innrapporterte tall. 

Hva kan vi bruke klima- og miljørapporten til?

Du kan bruke rapporten til å:

 • Måle hvert år for å se hvilken effekt miljøarbeidet har hatt.
 • Følge med på hvilken vei utvikling går, og iverksette tiltak for å justere og forbedre miljøprestasjonene, samt redusere kostnader. 
 • Sammenligne dine resultater med andre virksomheter i samme bransje.
 • Synliggjøre og vise verdien av arbeidet dere gjør både internt, for kunder og omgivelser.
 • Engasjere og motivere de ansatte gjennom felles og meningsfulle mål.

Når er fristen for innlevering av klima- og miljørapporten?

Fristen er satt til 1. april, men vi tar imot miljørapporter fortløpende.

Vi er leietakere, og har ikke tilgjengelige energi- og/eller avfallstall. Skal vi fremdeles levere rapport?

Ja, lever det dere kan. Dersom tallene ikke er tilgjengelige, må dere skrive i handlingsplanen hva dere vil gjøre for å skaffe til veie nødvendig informasjon innen neste år. Alle energi- og avfallstall skal være på plass innen resertifiseringen.

Vi har spørsmål angående miljørapporten. Hvem henvender vi oss til?

Faglige henvendelser sendes til konsulenten og/eller kommunen. For andre henvendelser kan du ta kontakt med oss her.