Profilering og logo

Når dere er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn er det på tide å feire dere selv og spre budskapet!

Med et synlig bevis på at virksomheten tar aktivt miljø- og samfunnsansvar, og bidrar til grønn omstilling, kan dere stolt vise frem at dere er et Miljøfyrtårn – og bidra til å inspirere og trekke flere i grønn retning!
 
På denne siden finner dere et utvalg av profilmateriale, tekst og bilder som kan brukes i ulike kanaler, for å synliggjøre sertifiseringen og formidle miljøengasjementet deres. Se alle profileringsartikler i vår nettbutikk.

TIPS!

Markedsføringsloven stiller strenge krav til hvordan næringsdrivende kan bruke bærekraftspåstander i markedsføring. Sjekk Forbrukertilsynets veiledning om bruk av bærekraftpåstander i markedsføring.

Les dette:

Digitalt og fysisk materiell

Miljøfyrtårn-logo

GRATIS

Bruk Miljøfyrtårn-logoen på bedriftens nettsider, i e-post, annonser, sosiale medier, for å synliggjøre sertifiseringen på flere ulike flater. 🌍Finnes på norsk og engelsk.

Se retningslinjer og last ned logo.

Digitale merker

GRATIS

Bruk digitale merker på bedriftens nettsider, i e-post og sosiale medier, for å tydeliggjøre spesifikt at det er virksomheten som er sertifisert.

Digitale bannere

GRATIS

Fortell omverdenen om miljøengasjementet gjennom et utvalg av digitale bannere til web og sosiale medier. 🌍Finnes på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, og nordsamisk.

Plaketter og skilt

Bruk plakett, skilt og infoplakater for å synliggjøre for besøkende i lokaler og kundearealer at virksomheten er sertifisert. 🌍Finnes på norsk og engelsk.

Miljøfyrtårn-diplom

Plasser Miljøfyrtårn-diplomet på en sentral plass i lokalet/kundearealer – som et flott og synlig bevis på virksomhetens miljøengasjement.
🌍Finnes på norsk og engelsk.

Klistremerker

Heng opp logoklistremerker i ulike størrelser, i lokaler, forretning, på bil etc., for å synliggjøre sertifiseringen på flere fysiske flater.

Informasjonsplakater

Heng opp dekorative og forklarende informasjonsplakater i lokaler og kundearaler, som er synlig både for interne og eksterne.
🌍Finnes på norsk og engelsk.

Tekst og bilder

Her er et utvalg av tekstforslag og bilder som kan brukes til sosiale medier og web.
Velg en passende tekst til ditt bruk, og rediger innholdet for å passe din virksomhet.


Tekstforslag 1

Klikk her ↡

[bedrift] er Miljøfyrtårn-sertifisert! 

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert (@miljofyrtarn). Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med 
miljøforbedringer og grønn omstilling.  

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid! 

Les mer på våre nettsider: (link til egne nettsider) 

Tekstforslag 2

Klikk her ↡

[bedrift] er Miljøfyrtårn-sertifisert! 

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig 
med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Noen av tiltakene vi gjør er å sortere søppel, ha videomøter, kjøre el-bil (…). 

Les mer om vårt miljøarbeid (link til egne nettsider). 

Tekstforslag 3

Klikk her ↡

HURRA! Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert! Nå har vi det synlige beviset på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete tiltak for klima og miljø. 

#GrønnOmstilling here we come! 

Tekstforslag 4

Klikk her ↡

Vi har blitt en Miljøfyrtårn-bedrift!

Nå skal vi [redusere matsvinnet] og [kutte plastbruken], og jobbe kontinuerlige med å ta flere riktige steg i grønn retning! 

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmålEn bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! 

Bli med oss og ta din del av ansvaret! 

Tekstforslag 5

Klikk her ↡

En viktig milepæl er nådd!

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøetSom godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.  

Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.  

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no 

Tekstforslag 6

Klikk her ↡

(VIRKSOMHET) er Miljøfyrtårn-sertifisert 
 
I (VIRKSOMHET) er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. 
 
Dette er noen av tiltakene vi gjør: 

Eks. Innkøp av elbil… 

Eks. Økt kildesortering… 

Eks. Installert fjernvarme…. 

Osv. 

Dette er våre klima- og miljømål: 

Vi skal redusere våre klimgassutslipp med % innen 20xx 

Osv. 

Osv. 

OM MILJØFYRTÅRN 
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.