Miljøfyrtårn-logo

Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter kan bruke Miljøfyrtårn-logoen i sin markedsføring,
for eksempel på bedriftens nettsider, i e-post, annonser, sosiale medier.

Se detaljerte retningslinjer for bruk av logo under.

 

 

Retningslinjer for bruk


Miljøfyrtårn-logoen er registrert varemerke. Kun virksomheter som har godkjent Miljøfyrtårn-sertifisering* kan og bør benytte logoen i sin markedsføring – som et anerkjent og synlig gjenkjennbart miljøsertifiseringsbevis.

Dette er retningslinjene for bruk av logoen:

Form og farger

 • Fullfargelogoen bør fortrinnsvis brukes.
 • Ensfargede logoer i sort og hvit kan brukes når det av estetiske eller tekniske grunner ikke passer å bruke fullfargelogoen. 
 • Logoen må ikke endres, det vil si strekkes, verken i bredden eller høyden, eller gjengis i andre farger.

Avstand og størrelse

 • Virksomhetens egen logo bør få størst plass på flatene der Miljøfyrtårn-logoen brukes.
 • Det bør være nok luft mellom Miljøfyrtårn-logoen og virksomhetens egen logo – minimum luft skal være tilsvarende bredden av to M’er.
 • Det skal ikke være tvil om at det er virksomheten selv (ikke Stiftelsen Miljøfyrtårn) som er eier/avsender.

Bruksområder og avsender

 • Logoen kan brukes som et bevis eller kvalitetsstempel på godkjent sertifisering – som positivt fremmer både virksomhetens miljøinnsats og Miljøfyrtårn-ordningen.
 • Logoen kan brukes i sammenhenger der andre typer sertifiseringer, merker og hedersbevisninger vises frem.
 • Logoen kan også brukes på diverse materiell og digitale flater i virksomheten, nettsider, sosiale medier, brosjyrer, postalia, plakater, flyers og annonser, skilting/inngangspartier, bildekor osv., så lenge det kommer tydelig frem at det er virksomheten selv som er eier/avsender. Se retningslinjer for bruk av kjøretøy under.*
 • Merk at logoen ikke må misbrukes ved å hentyde noe annet enn at det er selve virksomheten som er sertifisert; den kan for eksempel ikke brukes som produktmerking.
  • Digitale-merker med logo og teksten «sertifisert virksomhet» bør vurderes på bruksområder der det ikke kommer godt nok frem hva/hvem som er sertifisert.
 • Merk følgende retningslinjer for organisasjoner/konsern.

*Kjøretøy

Logoen kan brukes på kjøretøy som tilhører virksomheten, men kan ikke benyttes av underleverandører som kjører i tjeneste / på vegne av den sertifiserte virksomheten.

Eksempel. løyvehavere innenfor Taxi-bransjen som er tilknyttet en sertifisert sentral, kan ikke benytte logoen med mindre løyvehavers egen virksomhet er sertifisert. Taxi-sentralens egeneide biler, går inn under sentralens sertifisering, og kan dermed benytte logo. 

Spørsmål om logobruk?