Dette er Miljøfyrtårn

Vi gjør bærekraft konkret og lønnsomt

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Norges mest brukte miljøsertifikat

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5700 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Her kan du lese mer om hvordan stiftelsen ble opprettet og vår historie. 

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Godkjent miljødokumentasjon – anerkjent av EU 

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbudsrunder. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Bærekraft lønner seg

For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter og bedrifter. Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen, og et viktig ansvar i arbeidet for en mer bærekraftig utvikling. Kunder, ansatte og myndigheter forventer også at bedrifter tar bærekraftsansvar.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Det du gjør i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Miljøfyrtårn er det konkrete verktøyet som gjør det lønnsomt å satse på bærekraft.

Kunder vil ha mer bærekraft. Så hva venter du på? 

 

TA KONTAKT FOR Å KOMME I GANG MED SERTIFISERINGEN!

Sort bunnlinje. Grønn fremtid.