Miljøsertifiseringer

Det finnes tre anerkjente sertifiseringsordninger for miljøledelse i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte. De to andre er ISO 14001 og EMAS.

Det finnes også egne sertifiseringsordninger for bransjer, som Blått flagg for miljøsertifisering av strender, båter og havner – og Grønt flagg, som er en miljøpedagogisk sertifisering av skoler – eller BREEAM som er en miljøsertifisering av bygg.

Mange blander sammen begrepene miljøledelse, miljøsertifisering og miljømerking. Miljøledelse og miljøsertifisering innebærer at selve virksomheten, inkludert drift og produksjon, er sertifisert. Miljømerking innebærer at produkter og tjenester blir miljømerket. Eksempler på miljømerking er Svanemerket, EU-Ecolabel og Blaue Engel/Blå Engel.

Sammenligning: Miljøfyrtårn og ISO 14001

For mange virksomheter vil miljøsertifiseringene Miljøfyrtårn og ISO 14001 være mest aktuelle. Vi i Stiftelsen Miljøfyrtårn har i samarbeid med eksterne konsulenter gjennomført en analyse hvor vi sammenligner de to sertifiseringsordningene og nevner de vesentligste likhetene og ulikhetene.

Det er verd å merke seg at flere virksomheter velger å innføre begge ordningene. Begrunnelsen for dette er at Miljøfyrtårn og ISO 14001 kan utfylle hverandre på en god måte slik at man får et fullstendig og helhetlig miljøstyringssystem i virksomheten. 

Utvalgte større virksomheter tester nå ut hvordan samspillet mellom ISO 14001 og Miljøfyrtårn kan legges opp for å utnytte systemenes ulike egenskaper best mulig. 

Bruksområder for analysen:

  • Denne sammenligningen tar ikke for seg forskjellene på gjennomføring / implementering (ISO 14005) mellom systemene.
  • Rådgivning mot kunder, konsulenter og sertifisører. Fakta om hvor Miljøfyrtårn sammenfaller med og skiller seg fra ISO 14001 som miljøstyringssystem.
  • I prosjekter med kunder som vurderer å innføre / har innført begge systemer eller vurderer ett av systemene.
  • For å oppnå forståelse om hvordan de to systemene kan utfylle hverandre i praksis.

Kontakt Stiftelsen Miljøfyrtårn dersom innføring av Miljøfyrtårn og ISO 14001 i samspill kan være gunstig og relevant for deres virksomhet.