Miljøsertifiseringer

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte. Andre sertifiseringsordninger er ISO 14001EMAS og Svanen. Det finnes også egne ordninger for bransjer, som Blått flagg for miljøsertifisering av strender, båter og havner – og Grønt flagg, som er en miljøpedagogisk sertifisering av skoler.

Mange blander sammen begrepene miljøsertifisering og miljømerking. Miljøsertifisering innebærer at selve virksomheten er sertifisertMiljømerking innebærer at enkelte produkter og tjenester blir miljømerket.

Sammenligning: Miljøfyrtårn og ISO 14001

For mange virksomheter vil miljøsertifiseringene Miljøfyrtårn og ISO 14001 være mest aktuelle. Vi i Stiftelsen Miljøfyrtårn har i samarbeid med eksterne konsulenter gjennomført en analyse hvor vi sammenligner de to sertifiseringsordningene og nevner de vesentligste likhetene og ulikhetene.

Det er verd å merke seg at flere virksomheter velger å innføre begge ordningene. Begrunnelsen for dette er at Miljøfyrtårn og ISO 14001 kan utfylle hverandre på en god måte slik at man får et fullstendig og helhetlig miljøstyringssystem i virksomheten. 

Utvalgte større virksomheter tester nå ut hvordan samspillet mellom ISO 14001 og Miljøfyrtårn kan legges opp for å utnytte systemenes ulike egenskaper best mulig. 

Bruksområder for analysen:

  • Denne sammenligningen tar ikke for seg forskjellene på gjennomføring / implementering (ISO 14005) mellom systemene.
  • Rådgivning mot kunder, konsulenter og sertifisører. Fakta om hvor Miljøfyrtårn sammenfaller med og skiller seg fra ISO 14001 som miljøstyringssystem.
  • I prosjekter med kunder som vurderer å innføre / har innført begge systemer eller vurderer ett av systemene.
  • For å oppnå forståelse om hvordan de to systemene kan utfylle hverandre i praksis.

Kontakt Stiftelsen Miljøfyrtårn dersom innføring av Miljøfyrtårn og ISO 14001 i samspill kan være gunstig og relevant for deres virksomhet. Analysen er utarbeidet av Stiftelsen Miljøfyrtårn og eksterne konsulenter Vitek Novak, Rolf Erling Eriksen og Rune Drægni.