Slik jobber Miljøfyrtårn med sin egen klima- og miljøpåvirkning

Vi er stolte over at det er nærmere 8000 gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater i Norge. Det betyr at virksomheter gjennom hele landet har gjort miljøforbedringer ved hjelp av Miljøfyrtårn.

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhetmiljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU som miljøsertifiseringssytem, som er en høythengende anerkjennelse på kvaliteten på det Miljøfyrtårn gjør.  
 
Selv om vi i Miljøfyrtårn har mange miljøtiltak internt, er det vårt kjerneprodukt, sertifiseringsordningen vi leverer til flere tusen virksomheter i Norge, som er vårt vesentlig miljøaspekt.

Hver eneste dag bistår Miljøfyrtårn virksomheter hvordan de helt konkret kan gjøre forskjeller i sitt klimaavtrykk, uavhengig av størrelsen på virksomheten. Om det er et lite bakeri på hjørnet, et større hotell, et middels stort byggefirma eller en fremtredende bank. Vårt mandat og kjerneoppgave er å bidra til at norske virksomheter reduserer sin miljøbelastning, bedrer sitt arbeidsmiljø og oppnår konkurransefortrinn. Vi mener alle virksomheter har mulighet til å bruke sin påvirkningskraft gjennom krav til produksjon, leverandører, innkjøp og rutiner.   
 
Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner.  

Oppnådde miljøeffekter i 2020

  • 77 % opplever miljøforbedringer i stor grad/svært stor grad som følge av Miljøfyrtårn-sertifisering (2019: 81%)  
  • 50 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrker konkurransekraft 
  • 39 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader 
  • 52 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling 
  • Miljøfyrtårn fikk i 2020 Kristiansand kommunes miljøpris 
  • Tidenes høyeste antall nysertifiserte virksomheter på ett år med nærmere 1300 nye virksomheter som har innført miljøledelse og tatt samfunnsansvar  
     
    Prosenter hentet fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

Miljøeffektene blir skapt av norske virksomheter

Mange store og ledende aktører i det offentlige og i norsk næringsliv har benyttet miljøledelse som verktøy for kontinuerlig forbedring innen miljø- og bærekraftsarbeidet

Jernia gjør varehandel mer bærekraftig: og salget øker

En bank så grønn at den takker nei til kunder: – Uvant

Klima- og miljøministeren gratulerer vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2020

Vil forandre byggebransjens rykte – har halvert eget CO2-utslipp

Derfor ønsker kundene å kjøpe fra en forhandler med miljøfokus

 

Miljøfyrtårn reviderer og lanserer viktige kriterier for bransjer med ulike miljøpåvirkninger. Eksempler på bransjer kan være forsikring, havn, gartneri og planteskole, handel eller scenekunst. 
 
I tillegg lanserer vi i november 2021 et stort prosjekt – felleskriterier. Dette er kriterier som er like for alle som er sertifisert som Miljøfyrtårn, og skal sikre selve ryggraden i miljøarbeidet.

Miljøarbeid internt i organisasjonen

Klikk på linkene under for å se fullstendige rapporter fra de siste tre årene.

 

Vi er selv Miljøfyrtårn-sertifisert, som innebærer å oppfylle en rekke kriterier. Eksempler på interne miljøprestasjoner er en reduksjon av CO2-utslipp gjennom færre flyreiser og kjørte km med fossilt drivstoff, og nedgang i matavfall. I tillegg er 50 % av leverandørene ved vårt nasjonale hovedkontor i Kristiansand miljøsertifisert. 
 
2020 har vært preget av Covid-19, men tross pandemien har Miljøfyrtårn hatt et rekordår, hvor antall sertifiserte virksomheter har økt med 32 %. En stor vekst og omstilling er i seg selv krevende for en organisasjon, men med en pandemi måtte vi omstille oss raskt, og slå hodene sammen for å få til en best mulig digital arbeidshverdag. Vi har hatt et IT- og digitaliseringsløft, og vi har arrangert en rekke sosiale møter via Teams.  

Miljøfyrtårn har et fokus på miljø i alle ledd, og på grunn av vekst og flere nyansatte, måtte vi i 2020 flytte til større lokaler i Kristiansand. Intern miljøgruppe og HR har jobbet tett sammen for å sikre ansvarlige og bærekraftig innkjøp, gode energiløsninger, en kontorlokasjon som gir gode muligheter innen kollektiv og sykkeltransport, og nye rutiner for avfall.  

Her er 10 tips ved flytteprosesser og erfaringer vi har gjort oss:  Ti enkle grep for å gjøre kontoret mer bærekraftig