Jobber du med Miljøfyrtårn i en kommune?

Vi har samlet relevant informasjon, maler, presentasjoner fra Kommunetirsdager,
elektroniske læringer, tips om podkaster – og annet innhold som kan være nyttig
for deg som jobber med Miljøfyrtårn i en kommune eller fylkeskommune.

Kommuner i nettverket

En rekke kommuner har sertifiserte virksomheter eller gjort et politisk vedtak om å støtte Miljøfyrtårn.
Lurer du på hvilke kommuner det er, eller hvilke kommuner som har flest Miljøfyrtårn-sertifikater? 

Sertifisere kommunen?

For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør
– og som et næringspolitisk virkemiddel

Sertifiseringsmyndighet

Sertifiseringsmyndigheten i Miljøfyrtårn-ordningen er delegert til kommune, fylkeskommune
eller region. Sertifisør sertifiserer på vegne av denne sertifiseringsmyndigheten.

Miljøfyrtårnkoordinator

Miljøfyrtårnkoordinator er en ansvarlig partner og nøkkelperson for miljøfyrtårnarbeidet i kommunen, med et særskilt ansvar for tilrettelegging og informasjon i kommunen.