Veileder diplomoverrekkelse

PHOTO: Terje Borud. Fra utdeling i Oslo Rådhus.

Sertifiseringsmøtet

Når en virksomhet har fylt ut og levert miljøkartleggingen, og er det klart for sertifiseringsmøtet. Sertifisøren kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene.

Godkjenning

Når virksomheten er godkjent av sertifisøren blir det utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikatsom er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får virksomheten et diplom – et flott, varig aluminiumsskilt og synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

Utdeling av diplom

Miljøfyrtårn bestiller dette diplomet, men det er kommunen som har ansvar for å dele det ut. Dette gir ordføreren mulighet til å besøke lokalt næringsliv, og det gir gode muligheter for medieomtale for begge parter. Hvordan din kommune velger å løse det er opp til deg, men det kan gjøres på ulike måter:

1. Bedriftsbesøk av ordfører/rådmann (passer for mindre kommuner):

 • Diplomet ankommer kommunehuset i en postpakke fra Xpressprint Kristiansand.
 • Diplomet er klart for overrekkelse, men må først signeres av ordfører.
 • Avtal et tidspunkt med virksomheten. Det kan være lurt å planlegge i god tid.
 • Send en e-post om begivenheten til lokalavis/bransje/kommunikasjonsansvarlig i kommunen, og inviter dem til å komme! Forslag til pressemelding finner du under.
 • Reis ut til virksomheten. Sørg for å få tatt bilder av overrekkelsen til kommunens egne nettsider / sosiale medier.

2. Egen overrekkelsesseremoni (passer for større kommuner):

 • Samle opp diplomene som ankommer kommunehuset.
 • Bestill/reserver rådhuset (eller annet hyggelig lokale) og ordfører.
 • Bestill enkel bevertning.
 • Utform en hyggelig invitasjon til virksomhetene. Inviter i god tid. Be om påmelding så du vet hvem som kommer. Forslag til program for dagen finner du under.
 • Send en e-post om begivenheten til lokalavis/bransje/kommunikasjonsansvarlig i kommunen, og inviter dem til å komme. Forslag til pressemelding finner du under. 
 • Sørg for å få tatt noen høytidelige bilder av overrekkelsen til kommunens egne nettsider / sosiale medier.

Dersom en personlig overrekkelse ikke lar seg gjennomføre på grunn av stor avstand eller andre praktiske forhold, kan diplomet signeres og sendes videre til virksomheten, eventuelt med en personlig hilsen fra ordføreren.

Forslag til pressemelding >>

Hei,

Gunnars Gravemaskinservice har blitt Miljøfyrtårn, som første maskinentreprenør i kommunen!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Det betyr at Gunnars Gravemaskinservice gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

– Det har vært en lærerik prosess, og vi har også fått noen overraskelser underveis. Nå er vi stolte og glade, sier daglig leder og miljøfyrtårnansvarlig i Gunnars Gravemaskinservice, Gunnar Halvorsen.

Fredag neste uke kommer ordføreren i Lilleby kommune Gerd Olsen for å overrekke miljøfyrtårndiplomet som et synlig bevis på jobben de har gjort. Dersom Lillebyposten har lyst til å komme er de også hjertelig velkommen. Det er bare å ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Toril Hansen,
miljøfyrtårnkoordinator i Lilleby kommune.

Forslag til invitasjon og program for dagen >>

Gratulerer med sertifiseringen som Miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn og Kristiansand kommune ønsker å markere at nye virksomheter har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vi inviterer derfor til en høytidelig overrekkelse av diplom på Grønt Senter 11.desember. Diplomene vil tradisjon tro bli overrakt av ordføreren.

Vi gir litt faglig input på hvordan dere kan ta ut gode effekter av sertifiseringen fremover og avslutter med høytidelig overrekkelse fra ordføreren. Her er det gode muligheter til å ta bilder som dere kan bruke i omdømmebygging og PR. 
 
I utgangspunktet håper vi to fra hver bedrift har mulighet til å møte, daglig leder og bedriftens miljøfyrtårnansvarlig. Dersom det er flere fra virksomheten som ønsker å komme er det selvsagt bare hyggelig, og dere er hjertelig velkommen.

Det blir servert kaffe og noe lett å bite i.

Sted: Grønt senter, Odderøya
Tidspunkt: Onsdag 5.juni, kl.08.15

Program for dagen:

08.15: Enkel frokost
08.30: Velkommen
08.35: Miljøsertifisering som dokumentasjon 
08.50: Faglig input
09.10: Spørsmål og svar
09.20: Diplomoverrekkelse til nye Miljøfyrtårn-virksomheter
09.45: Slutt

Vennligst gi beskjed snarest hvor mange som kommer fra dere.

Med vennlig hilsen,
Stiftelsen Miljøfyrtårn