Miljøkrav i innkjøp: for innkjøpere

Ved å stille miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester, bidrar du til å gi viktige økonomiske insentiver til virksomheter som tar klima- og miljøansvar.

Dersom alle innkjøpere etterspør tredjepartssertifisert miljøledelse (som Miljøfyrtårn) der det er hensiktsmessig, vil det:

  • skape positive ringvirkninger for mennesker og miljø
  • stimulere til grønn innovasjon og nytenking
  • få fart på den grønne omstillingen som norsk næringsliv må gjennom de neste årene

Disse typene krav kan du som innkjøper stille:

Miljøsertifisering er en enkel, konkret og effektiv måte å øke miljøfokuset i innkjøp. Du kan stille krav på følgende stadier i innkjøpsprosessen:

  • Miljøsertifisering som et kvalifikasjonskrav. Dette betyr at det kreves en sertifisering før man i det hele tatt får lov til å levere tilbud.
  • Miljøsertifisering som et kontraktskrav. Dette betyr at tilbyderen forplikter å sertifisere seg innen en gitt tid etter avtaleinngåelse.
  • Miljøsertifisering som dokumentasjon på tildelingskriterium. Dette betyr at miljøsertifisering kan brukes som dokumentasjon på tildelingskriterier der sertifiseringen dekker kriteriene du stiller.

For eksempler på konkrete kravformuleringer du kan bruke til din anskaffelse, se vår veileder.

Fordeler og ringvirkninger

Ved å etterspørre miljøsertifisering i dine innkjøp kan du oppnå:

  • Miljøeffekt
  • Grønn innovasjon i næringslivet
  • Pålitelig og enkel etterprøvbar dokumentasjon på miljøinnsats

Leter du etter godkjente Miljøfyrtårn?

0

virksomheter er sertifisert