Sertifiseringskriterier

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må du oppfylle grunnleggende felleskriterier, i tillegg til aktuelle bransjekriterier.

  • Felleskriterier, privat og statlig gjelder alle private/statlige virksomheter som starter sertifiseringsprosessen etter 15. juni 2022.
    • NB: Kriteriesettene byggeier og leietaker er utgått og inngår som en del av felleskriterier, privat og statlig.
    • NB: Noen av felleskriteriene som listes opp under gjelder kun for virksomheter med en bestemt størrelse eller aktivitet. Disse kriteriene tildeles ved å besvare innledende spørsmål – se oversikt her. 
  • Felleskriterier (2016) gjelder alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter, samt virksomheter som startet sertifiseringsprosessen før 15. juni 2022.
  • Egne vilkår gjelder for sertifisering av rederiKontakt oss for mer informasjon.
  • Se oversikt over de forskjellige bransjegruppene. Om ikke din virksomhet treffer 100 % innenfor en enkelt bransje, eller om du ønsker sertifiseringskriterier på engelsk – ta kontakt med oss her.

OBS! Søket kan oppleves ustabilt, men vi jobber med å rette opp i feilen. Vi beklager ulempene dette medfører. Ta kontakt på post@miljofyrtarn.no for å få tilsendt kriteriene.