Miljødokumentasjon ved innkjøp

Miljøfyrtårn er et konkret verktøy som gir innkjøpere en garanti for å sikre god miljømessig og etisk standard på anskaffede varer og tjenester, samtidig som det gjør det enkelt og effektivt for virksomheter å dokumentere sitt miljøarbeid i anbudsprosesser. 

Offentlig sektor kjøper hvert år inn varer og tjenester for nesten 500 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser er derfor svært viktig for det grønne skiftet. Stiftelsen Miljøfyrtårn jobber systematisk for en bærekraftig vareproduksjon, og for å stimulere både offentlige innkjøpere og næringsliv til mer miljøvennlige, økologiske og etiske innkjøp.

Enklere å stille miljøkrav i innkjøp

Ved å stille miljøkrav og etterspørre miljøsertifisering ved innkjøp, har virksomheter i både privat og offentlig sektor stor makt til å påvirke markedet i en grønn retning, og sikre at varer og tjenester blir så miljøvennlige som mulig. 

Fra og med 1. januar 2017 er offentlige innkjøpere pålagt å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Det innebærer en mulighet til å benytte anerkjente merkeordninger og miljøledelsessystemer mer offensivt enn før. Stiftelsen Miljøfyrtårn har sammen med Debio, Svanemerket og Fairtrade Norge lansert en veileder for bruk av anerkjente merkeordninger og anerkjent miljøledelse i offentlige innkjøp. Veilederen gjør det enklere å stille miljøkrav i offentlige innkjøp.

Trygt og effektivt med Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Sertifikatet gjør det enkelt for virksomheter å dokumentere sitt miljøarbeid, og det gjør innkjøpere trygge på at leverandøren har god miljømessig, sosial og etisk standard i bedriften.

I Norge er det per i dag tre anerkjente miljøledelsessystemer. Disse er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn skiller seg hovedsakelig ut ved å ha predefinerte bransjekriterier for indre- og ytre miljø for over 70 ulike bransjer. I Miljøfyrtårn inngår også en rekke verktøy for en effektiv sertifiseringsprosess og oppfølging etter sertifisering.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. 

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.