Miljøkrav i innkjøp

Dersom verden skal nå sine ambisiøse, og helt nødvendige, klima-, miljø- og bærekraftsmål, er det viktig å benytte seg av alle tilgjengelige verktøy for å gjennomføre den grønne omstillingen som må til.

Et virkemiddel som i økende grad vies oppmerksomhet, er omstillingskraften norske virksomheter besitter i form av sine innkjøp. Det offentlige Norge kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner årlig, og den samlede innkjøpsmakten i det private næringslivet utgjør også et enormt potensial for grønn omstilling.

Visste du at et Miljøfyrtårn-sertifikat er et enkelt og effektivt verktøy du kan bruke for å stille miljøkrav i innkjøpene dine – og at det er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser?

Les mer her: