Miljøkrav i innkjøp

Miljøledelse er et effektivt miljøkrav i anskaffelser. Visste du at et miljøfyrtårnsertifikat er anerkjent dokumentasjon på tredjepartssertifisert miljøledelse i hele EU- og EØS-området?

Et krav om tredjepartssertifisert miljøledelse

  • betyr at leverandøren systematisk forbedrer miljøpåvirkningene sine der det monner mest, det vil si der de har en vesentlig påvirkning på klima og miljø 
  • stimulerer til grønn omstilling i leverandørmarkedet
  • forenkler anskaffelsesprosessen for både innkjøper og leverandører  

Krav om miljøsertifisering gir relevant og god klima- og miljøeffekt siden leverandøren må jobbe med det vesentlige i sin drift og verdikjede. Miljøsertifisering bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det er selve hovedmålet med regelverket for offentlige anskaffelser. 


Les mer her:

Leter du etter godkjente Miljøfyrtårn?

0

er Miljøfyrtårn-sertifisert