Miljøkrav i innkjøp

Dersom verden skal nå den nødvendige grønne omstillingen, er næringslivets innsats avgjørende. Det finnes flere tilgjengelig verktøy som kan hjelpe virksomheter på veien. 

Et virkemiddel som i økende grad vies oppmerksomhet, er omstillingskraften norske virksomheter besitter i form av sine innkjøp. Det offentlige Norge kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner årlig, og den samlede innkjøpsmakten i det private næringslivet utgjør også et enormt potensial for grønn omstilling.

Visste du at et Miljøfyrtårn-sertifikat er et enkelt og effektivt verktøy du kan bruke for å stille miljøkrav i innkjøpene dine – og at det er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser?

Les mer her:

Leter du etter godkjente Miljøfyrtårn?

0

virksomheter er sertifisert