Miljøkrav i innkjøp

Miljøledelse er et effektivt og enkelt miljøkrav i anskaffelser. Visste du at et miljøfyrtårnsertifikat er anerkjent dokumentasjon på tredjepartssertifisert miljøledelse i hele EU- og EØS-området?

Et krav om tredjepartssertifisert miljøledelse

  • betyr at leverandøren kontinuerlig forbedrer sine vesentlige miljøpåvirkninger
  • stimulerer til grønn omstilling i leverandørmarkedet
  • forenkler anskaffelsesprosessen for både innkjøper og leverandører  

Krav om miljøsertifisering gir relevant og god klima- og miljøeffekt, og det bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det er selve hovedmålet med regelverket for offentlige anskaffelser.


Les mer her:

Leter du etter godkjente Miljøfyrtårn?

0

er Miljøfyrtårn-sertifisert