Slik blir du sertifisert

Klar for bærekraft? Kom i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering!
For å bli sertifisert skal dere gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten, og deretter iverksette tiltak for å oppfylle bransjekriteriene. Arbeidet med å oppfylle kriterier gjøres med hjelp av en godkjent Miljøfyrtårn-konsulent som har kunnskap og erfaring med miljøsertifisering. Dokumentasjon på oppfylte kriterier registreres i vår digitale løsning i Miljøfyrtårnportalen. 

Med våre smarte verktøy kan du iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak
– som vil forbedre dine miljøprestasjoner og styrke konkurransekraften.

For å se hvordan prosessen blir for din virksomhet, velg mellom enkeltvirksomheter eller konsern og organisasjoner:

Enkeltvirksomheter

For virksomheter som har tre eller færre lokasjoner som skal sertifiseres. 

Konsern og organisasjoner

For organisasjoner, konsern eller kommuner som har fire eller flere lokasjoner som skal sertifiseres.