Slik blir du sertifisert

Miljøfyrtårn hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Med smarte og digitale verktøy kan du enkelt og effektivt iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak.

Mange Miljøfyrtårn-bedrifter opplever miljøforbedringer, reduserte kostnader og styrket omdømme. 
Les om fordelene med å bli sertifisert.

Klar for bærekraft? Kom i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering:

Enkeltvirksomheter

Skal du sertifisere en enkelt virksomhet uten en sentral ledelse?

Vi tilbyr enkeltrådgiving og kurs for alle typer enkeltvirksomheter, med færre enn fire lokasjoner.

Konsern og organisasjoner

Skal du sertifisere en organisasjon, konsern eller kommune i sin helhet?

Vår hovedkontormodell passer for store konsern, organisasjoner og kommuner, som har fire eller flere lokasjoner som skal sertifiseres.