Slik blir du sertifisert

Vi gir deg alt du trenger for å miljøsertifisere din virksomhet.

Våre smarte og digitale verktøy gjør det enkelt å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak innen områdene 
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Kom i gang:

ikon av lyspære

Ta initiativ

1

Finn en godkjent miljøfyrtårnkonsulent som hjelper dere i gang, eller ta direkte kontakt med oss i Miljøfyrtårn.

Oppfyll kriterier

2

Oppfyll spesifikke kriterier for deres drift og bransje. Dette dokumenteres i et skreddersydd digitalt skjema i vår Miljøfyrtårnportal, i samarbeid med miljøfyrtårnkonsulenten – som guider deg gjennom prosessen og sikrer god kvalitet og fremdrift. 

ikon av lyspære

Godkjenning

3

Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes. Etter tre år må dere resertifiseres.

Kontinuerlig forbedring

4

Bruk vårt digitale verktøy for miljøoppfølging for å jobbe målrettet med å oppnå lønnsomme resultater og kontinuerlig forbedring.

Ta initiativ

1

For å benytte vår hovedkontormodell må dere fylle ut og sende denne oppstartslisten til Miljøfyrtårn. Deretter setter vi dere i kontakt med en hovedkonsulent, som bistår virksomheten frem mot sertifisering. Det blir også utnevnt sentrale personer internt som skal sørge for en effektiv organisering av prosessen.

Oppfylle kriterier

2

Neste steg i prosessen er å avklare hvilke kriterier hovedkontoret og de ulike underliggende enhetene skal sertifiseres etter. Kriterier som er felles for hele organisasjonen (f.eks. HMS-systemet), oppfylles og dokumenteres kun av hovedkontoret. Det gir hver enkelt underliggende enhet færre kriterier å forholde seg til. Hovedkontoret dokumenterer oppfylte kriterier i miljøkartleggingen i Miljøfyrtårnportalen, før de underliggende enhetene kan sette i gang.

Godkjenning

3

Når hovedkontoret er klar for sertifisering, kommer en hovedsertifisør og godkjenner at kriteriene er oppfylt. Etter det kan underliggende enheter starte prosessen med å opprette egen miljøkartlegging. En miljøfyrtårnansvarlig ved hver underliggende enhet sørger for fremgang og oppfyllelse av kriteriene, i tett dialog med hovedkonsulenten. Noen underliggende enheter sertifiseres ved fysisk besøk av sertifisør, mens andre sertifiseres ved fjernsertifisering eller ved hjelp av dokumentkontroll.

Kontinuerlig forbedring

4

Både hovedkontoret og underliggende enheter skal jobbe kontinuerlig med å planlegge og gjennomføre miljøtiltak, samt gjøre opp status for sine miljøprestasjoner i den årlige klima- og miljørapporten. Det gir virksomheten en grafisk oversikt som måler effekten av miljøtiltakene, for å kunne sette nye miljømål, forbedre miljøprestasjonene – og skape lønnsomme resultater. Resertifisering foregår hvert tredje år, og innebærer at både hovedkontor og underliggende enheter kan vise at de oppfyller kriteriene de sertifiseres etter.


Ta kontakt for å komme i gang med sertifiseringen!

Ved å trykke send, godtar jeg at Miljøfyrtårn lagrer og behandler mine oppgitte opplysninger, og kan kontakte meg i forbindelse med min henvendelse.