Slik blir du sertifisert

Miljøfyrtårn gir deg alt du trenger for å miljøsertifisere din virksomhet. Våre smarte og digitale verktøy bidrar til en enkel og effektiv sertifiseringsprosess – der virksomheten oppfyller kriterier tilpasset drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Velg en av våre to sertifiseringsmodeller – og se hvilke enkle steg du må gjennom for bli Miljøfyrtårn:

ikon av lyspære

Ta initiativ

1

For å komme igang tar dere direkte kontakt med en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent, eller oss i Miljøfyrtårn. Når dere har knyttet til dere en konsulent, får dere hjelp til å oppfylle kriterier innen følgende områder: systemer, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp.

Oppfylle kriterier

2

Neste steg i prosessen er å gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten, med hjelp av konsulenten. Deretter iverksetter dere ulike tiltak for å oppfylle de grunnleggende felleskriteriene, i tillegg til de spesifikke bransjekriteriene. Disse dokumenteres i vårt digitale verktøy.

ikon av lyspære

Godkjenning

3

Når virksomheten og konsulenten er enige om at kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme og godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn. Etter godkjenningen får dere et sertifikat som er gyldig i tre år. Etter det må dere resertifiseres.

Kontinuerlig forbedring

4

Innen 1. april hvert år skal virksomheten gjøre opp status for sine miljøprestasjoner. Ved å fylle ut den årlige klima- og miljørapporten får dere en god grafisk oversikt som måler effekten av deres miljøtiltak, slik at dere kan sette nye miljømål, forbedre miljøprestasjonene – og skape lønnsomme resultater.

Ta initiativ

1

For å benytte vår hovedkontormodell må dere fylle ut og sende denne oppstartslisten til Miljøfyrtårn. Deretter setter vi dere i kontakt med en hovedkonsulent, som bistår virksomheten frem mot sertifisering. Det blir også utnevnt sentrale personer internt som skal sørge for en effektiv organisering av prosessen.

Oppfylle kriterier

2

Neste steg i prosessen er å avklare hvilke kriterier hovedkontoret og de ulike underliggende enhetene skal sertifiseres etter. Kriterier som er felles for hele organisasjonen (f.eks. HMS-systemet), oppfylles og dokumenteres kun av hovedkontoret. Det gir hver enkelt underliggende enhet færre kriterier å forholde seg til. Hovedkontoret dokumenterer oppfylte kriterier i miljøkartleggingen i Miljøfyrtårnportalen, før de underliggende enhetene kan sette i gang.

Godkjenning

3

Når hovedkontoret er klar for sertifisering, kommer en hovedsertifisør og godkjenner at kriteriene er oppfylt. Etter det kan underliggende enheter starte prosessen med å opprette egen miljøkartlegging. En miljøfyrtårnansvarlig ved hver underliggende enhet sørger for fremgang og oppfyllelse av kriteriene, i tett dialog med hovedkonsulenten. Noen underliggende enheter sertifiseres ved fysisk besøk av sertifisør, mens andre sertifiseres ved fjernsertifisering eller ved hjelp av dokumentkontroll.

Kontinuerlig forbedring

4

Både hovedkontoret og underliggende enheter skal jobbe kontinuerlig med å planlegge og gjennomføre miljøtiltak, samt gjøre opp status for sine miljøprestasjoner i den årlige klima- og miljørapporten. Det gir virksomheten en grafisk oversikt som måler effekten av miljøtiltakene, for å kunne sette nye miljømål, forbedre miljøprestasjonene – og skape lønnsomme resultater. Resertifisering foregår hvert tredje år, og innebærer at både hovedkontor og underliggende enheter kan vise at de oppfyller kriteriene de sertifiseres etter.

Ta kontakt for å komme i gang med sertifiseringen!