Slik blir du sertifisert

Miljøfyrtårn gir deg alt du trenger for å miljøsertifisere din virksomhet. Våre smarte og digitale verktøy bidrar til en enkel og effektiv sertifiseringsprosess – der virksomheten oppfyller kriterier tilpasset drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Velg en av våre to sertifiseringsmodeller – og se hvilke enkle steg du må gjennom for bli Miljøfyrtårn:

ikon av lyspære

Ta initiativ

1

Første steg er å kontakte en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som hjelper dere i gang. Kontakt oss i Miljøfyrtårn dersom du ønsker hjelp til å finne en.

Oppfyll kriterier

2

Steg to er å oppfylle spesifikke kriterier for deres drift og bransje. Dette dokumenteres i et digitalt skjema i vår Miljøfyrtårnportal, i samarbeid med miljøfyrtårnkonsulenten.

ikon av lyspære

Godkjenning

3

Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme og godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes. Etter tre år må dere resertifiseres.

Kontinuerlig forbedring

4

Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging hjelper dere med å jobbe målrettet og smart for å oppnå lønnsomme resultater og kontinuerlig forbedring.

Ta initiativ

1

For å benytte vår hovedkontormodell må dere fylle ut og sende denne oppstartslisten til Miljøfyrtårn. Deretter setter vi dere i kontakt med en hovedkonsulent, som bistår virksomheten frem mot sertifisering. Det blir også utnevnt sentrale personer internt som skal sørge for en effektiv organisering av prosessen.

Oppfylle kriterier

2

Neste steg i prosessen er å avklare hvilke kriterier hovedkontoret og de ulike underliggende enhetene skal sertifiseres etter. Kriterier som er felles for hele organisasjonen (f.eks. HMS-systemet), oppfylles og dokumenteres kun av hovedkontoret. Det gir hver enkelt underliggende enhet færre kriterier å forholde seg til. Hovedkontoret dokumenterer oppfylte kriterier i miljøkartleggingen i Miljøfyrtårnportalen, før de underliggende enhetene kan sette i gang.

Godkjenning

3

Når hovedkontoret er klar for sertifisering, kommer en hovedsertifisør og godkjenner at kriteriene er oppfylt. Etter det kan underliggende enheter starte prosessen med å opprette egen miljøkartlegging. En miljøfyrtårnansvarlig ved hver underliggende enhet sørger for fremgang og oppfyllelse av kriteriene, i tett dialog med hovedkonsulenten. Noen underliggende enheter sertifiseres ved fysisk besøk av sertifisør, mens andre sertifiseres ved fjernsertifisering eller ved hjelp av dokumentkontroll.

Kontinuerlig forbedring

4

Både hovedkontoret og underliggende enheter skal jobbe kontinuerlig med å planlegge og gjennomføre miljøtiltak, samt gjøre opp status for sine miljøprestasjoner i den årlige klima- og miljørapporten. Det gir virksomheten en grafisk oversikt som måler effekten av miljøtiltakene, for å kunne sette nye miljømål, forbedre miljøprestasjonene – og skape lønnsomme resultater. Resertifisering foregår hvert tredje år, og innebærer at både hovedkontor og underliggende enheter kan vise at de oppfyller kriteriene de sertifiseres etter.


Ta kontakt for å komme i gang med sertifiseringen!

Ved å trykke send, godtar jeg at Miljøfyrtårn lagrer og behandler mine oppgitte opplysninger, og kan kontakte meg i forbindelse med min henvendelse.