Enkeltvirksomhet

 • 1. Oppstart

  Virksomheter kan velge mellom å delta på gruppeveiledning sammen med andre virksomheter, eller få tilpasset veiledning fra en konsulent, én til én.

  GRUPPEVEILEDNING: Gjennom å delta på nettbasert eller fysisk gruppeveiledning, følger virksomheten et effektivt og standarisert sertifiseringsløp, og blir guidet gjennom prosessen steg for steg av en erfaren miljøfyrtårnkonsulent (gruppeveileder). Gruppeveiledningen består som oftest av fire fellesmøter i tillegg til noen timer individuell støtte. Se oversikt over datoer, priser og påmelding.

  TILPASSET VEILEDNING: Gjennom hjelp og veiledning fra en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, kan virksomheten følge et tilpasset sertifiseringsløp basert på sine behov og ressurser. Tidsbruken avhenger av flere faktorer, blant annet hvor mye virksomheten har på plass fra før, ressursbruk internt, og hva dere trenger hjelp til. Se oversikt over priser.

 • 2. Tiltak og kriterier

  Ved oppstart med gruppeveiledning eller tilpasset veiledning, får virksomheten tilgang til Miljøfyrtårnportalen – et smart, digitalt system for miljøoppfølging, som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier:

  • grunnleggende felleskriterier
  • spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)

  Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.

  Sertifiseringskriteriene besvares i et eget skjema som heter miljøkartlegging, og dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Aktuelle temaer som matsvinn og plast er også inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 • 3. Godkjenning

  Når virksomheten har oppfylt kriteriene og dokumentasjon er på plass, bestiller dere sertifisør via Certnor AS sine nettsider. Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene. 

  Etter sertifisør har godkjent at kriteriene er oppfylte, får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser – også i Europa.
  I tillegg får virksomheten tildelt et  Miljøfyrtårn-diplom – et flott, varig aluminiumsskilt som synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

 • 4. Forbedring

  Som Miljøfyrtårn-sertifisert er virksomheten forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres årlig i Miljøfyrtårns styringsverktøy innen 1. april hvert år. I styringsverktøyet kan du måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Måling og planlegging hjelper virksomheten med å skape lønnsomme resultater!

  I tillegg skal det gjennomføres et årlig møte med sertifisør. Hensikten med møtet er å følge opp arbeidet som gjøres for å oppnå stadig sterkere miljøprestasjoner.

  Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Les suksesshistorier.

   

 • 5. Resertifisering

  For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomheten må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.

  Helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft vil gi virksomheten mange fordeler. Vi hjelper dere på veien med:

  • Anerkjent sertifisering og miljøledelsessystem
  • Konkrete og relevante kriterier
  • Gode råd, inspirasjon og miljøtips
  • Nyttig statistikk, rapporter og klimaregnskap

  Klar for å skape konkurransefortrinn av bærekraft? Kom i gang nå – bli Miljøfyrtårn!

 • 1. Oppstart

  1. Oppstart

  Virksomheter kan velge mellom å delta på gruppeveiledning sammen med andre virksomheter, eller få tilpasset veiledning fra en konsulent, én til én.

  GRUPPEVEILEDNING: Gjennom å delta på nettbasert eller fysisk gruppeveiledning, følger virksomheten et effektivt og standarisert sertifiseringsløp, og blir guidet gjennom prosessen steg for steg av en erfaren miljøfyrtårnkonsulent (gruppeveileder). Gruppeveiledningen består som oftest av fire fellesmøter i tillegg til noen timer individuell støtte. Se oversikt over datoer, priser og påmelding.

  TILPASSET VEILEDNING: Gjennom hjelp og veiledning fra en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, kan virksomheten følge et tilpasset sertifiseringsløp basert på sine behov og ressurser. Tidsbruken avhenger av flere faktorer, blant annet hvor mye virksomheten har på plass fra før, ressursbruk internt, og hva dere trenger hjelp til. Se oversikt over priser.

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 2. Tiltak og kriterier

  2. Tiltak og kriterier

  Ved oppstart med gruppeveiledning eller tilpasset veiledning, får virksomheten tilgang til Miljøfyrtårnportalen – et smart, digitalt system for miljøoppfølging, som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier:

  • grunnleggende felleskriterier
  • spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)

  Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.

  Sertifiseringskriteriene besvares i et eget skjema som heter miljøkartlegging, og dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Aktuelle temaer som matsvinn og plast er også inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 3. Godkjenning

  3. Godkjenning

  Når virksomheten har oppfylt kriteriene og dokumentasjon er på plass, bestiller dere sertifisør via Certnor AS sine nettsider. Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene. 

  Etter sertifisør har godkjent at kriteriene er oppfylte, får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser – også i Europa.
  I tillegg får virksomheten tildelt et  Miljøfyrtårn-diplom – et flott, varig aluminiumsskilt som synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 4. Forbedring

  4. Forbedring

  Som Miljøfyrtårn-sertifisert er virksomheten forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres årlig i Miljøfyrtårns styringsverktøy innen 1. april hvert år. I styringsverktøyet kan du måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Måling og planlegging hjelper virksomheten med å skape lønnsomme resultater!

  I tillegg skal det gjennomføres et årlig møte med sertifisør. Hensikten med møtet er å følge opp arbeidet som gjøres for å oppnå stadig sterkere miljøprestasjoner.

  Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Les suksesshistorier.

   

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 5. Resertifisering

  5. Resertifisering

  For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomheten må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.

  Helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft vil gi virksomheten mange fordeler. Vi hjelper dere på veien med:

  • Anerkjent sertifisering og miljøledelsessystem
  • Konkrete og relevante kriterier
  • Gode råd, inspirasjon og miljøtips
  • Nyttig statistikk, rapporter og klimaregnskap

  Klar for å skape konkurransefortrinn av bærekraft? Kom i gang nå – bli Miljøfyrtårn!

  Delta på kursTilpasset veiledning