Enkeltvirksomhet

 • 1. Oppstart

  Enkeltvirksomheter kan velge mellom å delta på kurs sammen med andre virksomheter eller å få tilpasset veiledning én til én. Begge deler er tilgjengelig både fysisk og digitalt:

  KURS: Gjennom å delta på et av våre nettbaserte eller fysiske kurs, følger virksomheten et effektivt og fastsatt sertifiseringsløp, og blir guidet gjennom prosessen steg for steg av en erfaren miljøfyrtårnkonsulent (kursansvarlig). Kursene består som oftest av fire fellesmøter i tillegg til individuell støtte. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av en til tre måneder avhengig av kursets intensitet. Se oversikt over kursdatoer, priser og påmelding.

  TILPASSET VEILEDNING: Gjennom hjelp og veiledning fra en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, kan virksomheten følge et tilpasset sertifiseringsløp basert på sine behov og ressurser. Tidsbruken varierer, men normalt trengs det mellom 15–20 timer med veiledning fra konsulent, og tre til fire måneder fra start til ferdig sertifisert. Se oversikt over priser.

 • 2. Tiltak og kriterier

  Etter oppstart med kurs eller tilpasset veiledning, får virksomheten tilgang til Miljøfyrtårnportalen – et smart, digitalt system for miljøoppfølging, som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier:

  • grunnleggende felleskriterier
  • spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)

  Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.

  Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 • 3. Godkjenning

  Virksomheten må bestille sertifisør via Certnor AS sine nettsider når det nærmer seg sertifisering. Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene.

  Etter godkjenning som Miljøfyrtårn får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får virksomheten tildelt et Miljøfyrtårn-diplom – et flott, varig aluminiumsskilt og synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

  I vår nettbutikk finnes et utvalg av profilmateriale og digitale bannere som sertifiserte virksomheter kan bruke for å synliggjøre sitt miljøengasjement.

 • 4. Forbedring

  Som Miljøfyrtårn-sertifisert er virksomheten forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres årlig i Miljøfyrtårns styringsverktøy  innen 1. april hvert år. I styringsverktøyet kan du måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Måling og planlegging hjelper virksomheten med å skape lønnsomme resultater!

  I tillegg skal det gjennomføres et årlig møte med sertifisør. Hensikten med møtet er å følge opp arbeidet som gjøres for å oppnå stadig sterkere miljøprestasjoner.

  Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Les suksesshistorier.

   

 • 5. Resertifisering

  For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomheten må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.

  Helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft vil gi virksomheten mange fordeler. Vi hjelper dere på veien med:

  • Anerkjent sertifisering og miljøledelsessystem
  • Konkrete og relevante kriterier
  • Gode råd, inspirasjon og miljøtips
  • Nyttig statistikk, rapporter og klimaregnskap

  Klar for å skape konkurransefortrinn av bærekraft? Kom i gang nå – bli Miljøfyrtårn!

 • 1. Oppstart

  1. Oppstart

  Enkeltvirksomheter kan velge mellom å delta på kurs sammen med andre virksomheter eller å få tilpasset veiledning én til én. Begge deler er tilgjengelig både fysisk og digitalt:

  KURS: Gjennom å delta på et av våre nettbaserte eller fysiske kurs, følger virksomheten et effektivt og fastsatt sertifiseringsløp, og blir guidet gjennom prosessen steg for steg av en erfaren miljøfyrtårnkonsulent (kursansvarlig). Kursene består som oftest av fire fellesmøter i tillegg til individuell støtte. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av en til tre måneder avhengig av kursets intensitet. Se oversikt over kursdatoer, priser og påmelding.

  TILPASSET VEILEDNING: Gjennom hjelp og veiledning fra en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, kan virksomheten følge et tilpasset sertifiseringsløp basert på sine behov og ressurser. Tidsbruken varierer, men normalt trengs det mellom 15–20 timer med veiledning fra konsulent, og tre til fire måneder fra start til ferdig sertifisert. Se oversikt over priser.

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 2. Tiltak og kriterier

  2. Tiltak og kriterier

  Etter oppstart med kurs eller tilpasset veiledning, får virksomheten tilgang til Miljøfyrtårnportalen – et smart, digitalt system for miljøoppfølging, som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier:

  • grunnleggende felleskriterier
  • spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)

  Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.

  Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 3. Godkjenning

  3. Godkjenning

  Virksomheten må bestille sertifisør via Certnor AS sine nettsider når det nærmer seg sertifisering. Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene.

  Etter godkjenning som Miljøfyrtårn får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får virksomheten tildelt et Miljøfyrtårn-diplom – et flott, varig aluminiumsskilt og synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

  I vår nettbutikk finnes et utvalg av profilmateriale og digitale bannere som sertifiserte virksomheter kan bruke for å synliggjøre sitt miljøengasjement.

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 4. Forbedring

  4. Forbedring

  Som Miljøfyrtårn-sertifisert er virksomheten forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres årlig i Miljøfyrtårns styringsverktøy  innen 1. april hvert år. I styringsverktøyet kan du måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Måling og planlegging hjelper virksomheten med å skape lønnsomme resultater!

  I tillegg skal det gjennomføres et årlig møte med sertifisør. Hensikten med møtet er å følge opp arbeidet som gjøres for å oppnå stadig sterkere miljøprestasjoner.

  Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Les suksesshistorier.

   

  Delta på kursTilpasset veiledning
 • 5. Resertifisering

  5. Resertifisering

  For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomheten må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.

  Helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft vil gi virksomheten mange fordeler. Vi hjelper dere på veien med:

  • Anerkjent sertifisering og miljøledelsessystem
  • Konkrete og relevante kriterier
  • Gode råd, inspirasjon og miljøtips
  • Nyttig statistikk, rapporter og klimaregnskap

  Klar for å skape konkurransefortrinn av bærekraft? Kom i gang nå – bli Miljøfyrtårn!

  Delta på kursTilpasset veiledning