Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Bli Miljøfyrtårn-sertifisert på en effektiv måte ved å delta på et av våre fysiske eller nettbaserte kurs.

Gjennom et fastsatt sertifiseringsløp vil en erfaren miljøfyrtårnkonsulent guide deg gjennom prosessen steg for steg. Du vil bli klargjort til sertifisering i løpet av to-tre måneder, samtidig som du får en en unik mulighet til å utveksle erfaringer og bygge relasjoner med andre miljøbevisste virksomheter.

Kursene passer for enkeltvirksomheter med et allerede velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning anbefales enkeltrådgiving.

Miljøfyrtårn er samarbeidspartner med Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, et prosjekt i regi av Oslo kommune. Kursene i Oslo og på nett er en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. Innholdet er i sin helhet utviklet av Miljøfyrtårn. Her kan du lese mer om andre arrangementer i miljøhovedstadsåret: www.miljohovedstaden.no

Kurs 2019:

Oppstartsdato
Arrangør
Lokale
Sted
Bransje

Medlem av Oslo Handelsstands Forening? Da får din bedrift dekket halve kursavgiften hvis deres sertifiseres i løpet av 2019. Kontakt stine@miljofyrtarn.no for detaljer.

NB! Påmeldte virksomheter kan bli anmodet til å benytte seg av enkeltrådgiving dersom vi ser at virksomhetens drift er for kompleks. 

Miljøfyrtårn tar forbehold om kansellering av kurs ved for få deltagere. I dette tilfelle vil man få beskjed 30 dager før planlagt oppstart. Man vil få tilbud om tilpasset enkeltrådgiving av konsulenten til egne priser, eller å delta på neste kurs med fastsatt pris.

Tilleggstjenester

Virksomheten kan kjøpe ekstra tjenester mot pristillegg etter avtale med konsulent. Eksempler på tjenester er:

 • Inspirasjonsmøte om Miljøfyrtårn for ansatte
 • Tips til markedsføring av bærekraftsarbeidet
 • Tilpassede ekspertråd på et eller flere fagområder (avfall, arbeidsmiljø, energi, innkjøp, transport)
 • *HMS-hjelp: Utvikle et komplett HMS-system med blant annet følgende innhold:
  • Tilgjengelig en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet
  • Organisasjonskart som dekker sentrale roller
  • HMS årsplan
  • Risikovurdering som omfatter indre og ytre miljø med tilhørende handlingsplan
  • Rutine for å rapportere og behandle avvik
  • Rutiner for å lære ansatte opp i grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • Årlig gjennomgang av HMS-systemet
  • Rutiner for årlig vernerunde
  • Rutiner for årlig medarbeidersamtaler
  • Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (for virksomheter over 30 ansatte)

Har du spørsmål om å delta på kurs? Ta kontakt: stine@miljofyrtarn.no