Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Virksomheten din kan Miljøfyrtårn-sertifiseres på en effektiv måte ved å delta på et fysisk eller nettbasert kurs, der en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent guider dere gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Kursene består som oftest av fire fellesmøter i tillegg til individuell støtte. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av en-tre måneder avhengig av kursets intensitet.

Hvem kan delta?
Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

*Se eksempel på innhold i et HMS-system ↡
 • Tilgjengelig en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Organisasjonskart som dekker sentrale roller
 • HMS årsplan
 • Risikovurdering som omfatter indre og ytre miljø med tilhørende handlingsplan
 • Rutine for å rapportere og behandle avvik
 • Rutiner for å lære ansatte opp i grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
 • Årlig gjennomgang av HMS-systemet
 • Rutiner for årlig vernerunde
 • Rutiner for årlig medarbeidersamtaler
 • Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (for virksomheter over 30 ansatte)

Pris
Kursprisen inkluderer kursinnhold og konsulentrådgiving, slik det er presisert på det enkelte kurs i oversikten nedenfor. I tillegg kommer etableringsgebyr, serviceavgift og sertifisør.

Ta kontakt med den enkelte kursholder dersom du har spørsmål.

Meld deg på et av kursene her:

 • Filter

  Oppstartsmåned

  Kurstype

  Bransje

Oppstartsdato
Bransje
Hvor
Lokasjon
Loading...
Fant ingen kurs. Prøv et annet filter.
Oppstartsdato: {{post.start_date}}
Bransje: {{post.certification_industry}}
Hvor: {{post.sted}}
Lokasjon: {{post.lokasjon}}


Jobber du som konsulent, koordinator eller miljøfyrtårnansvarlig?
Se kursoversikt her.