Kursene på denne siden er for virksomheter som ønsker å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.
For deg som er konsulent, koordinator, internrådgiver eller miljøfyrtårnansvarlig, se kursoversikt her. 

Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Bli Miljøfyrtårn-sertifisert på en effektiv måte ved å delta på et fysisk eller nettbasert kurs, der en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent guider virksomheten gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Kursene består som oftest av fire fellesmøter i tillegg til individuell støtte. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av en til tre måneder avhengig av kursets intensitet.

Hvem kan delta?
Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-systemℹ️ Eksempel på innhold i et HMS-system: Oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor HMS, Organisasjonskart som dekker sentrale roller, HMS årsplan, Risikovurdering for indre og ytre miljø inkl. handlingsplan, Rutine for å rapportere og behandle avvik,  Rutiner for å lære ansatte opp i grunnleggende HMS-arbeid, Årlig gjennomgang av HMS-systemet, Rutiner for årlig vernerunde, Rutiner for årlig medarbeidersamtaler, Medarbeidertilfredshets-undersøkelse (over 30 ansatte). , og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Pris
Kursprisen inkluderer kursinnhold og konsulentrådgiving, slik det er presisert på det enkelte kurs i oversikten nedenfor. I tillegg kommer etableringsgebyr, serviceavgift og sertifisør.

Ta kontakt med den enkelte kursholder dersom du har spørsmål.

Meld deg på et av kursene her:

  • Filter

    Oppstartsmåned

    Kurstype

    Bransje

Oppstartsdato
Bransje
Hvor
Lokasjon
Loading...
Fant ingen kurs. Prøv et annet filter.
Bransje: {{post.certification_industry}}
Hvor: {{post.sted}}
Lokasjon: {{post.lokasjon}}