Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Bli Miljøfyrtårn-sertifisert på en effektiv måte ved å delta på et av våre fysiske eller nettbaserte kurs.

Gjennom et fastsatt sertifiseringsløp vil en erfaren miljøfyrtårnkonsulent guide deg gjennom prosessen steg for steg. Du vil bli klargjort til sertifisering i løpet av to-tre måneder, samtidig som du får en en unik mulighet til å utveksle erfaringer og bygge relasjoner med andre miljøbevisste virksomheter.

Kursene passer for enkeltvirksomheter med et allerede velfungerende HMS-system, og som har en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning anbefales enkeltrådgiving.

Miljøfyrtårn er samarbeidspartner med Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, et prosjekt i regi av Oslo kommune. Kursene i Oslo og på nett er en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. Innholdet er i sin helhet utviklet av Miljøfyrtårn. Her kan du lese mer om andre arrangementer i miljøhovedstadsåret: www.miljohovedstaden.no

Meld deg på et av kursene her:

Oppstartsdato
Arrangør
Lokale
Sted
Bransje

Medlem av Oslo Handelsstands Forening? Da får din bedrift dekket halve kursavgiften hvis deres sertifiseres i løpet av 2019. Kontakt stine@miljofyrtarn.no for detaljer.

NB! Påmeldte virksomheter kan bli anmodet til å benytte seg av enkeltrådgiving dersom vi ser at virksomhetens drift er for kompleks. 

Miljøfyrtårn tar forbehold om kansellering av kurs ved for få deltagere. I dette tilfelle vil man få beskjed 30 dager før planlagt oppstart. Man vil få tilbud om tilpasset enkeltrådgiving av konsulenten til egne priser, eller å delta på neste kurs med fastsatt pris.

Deltagelse
Kurset krever deltagelse fra én person per virksomhet. Dette bør være den samme som skal ha ansvaret internt for å gjennomføre Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Dersom andre, eksempelvis noen fra ledelsen, ønsker å stille på en eller flere av kursdagene er dette også mulig. Ved fysiske kurs kan det oppstå en liten ekstrakostnad tilknyttet lokale/enkel servering. Ingen ekstra kostnad ved nettbaserte kurs

Har du spørsmål om å delta på kurs? Ta kontakt: stine@miljofyrtarn.no