Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Virksomheten din kan Miljøfyrtårn-sertifiseres på en effektiv måte ved å delta på et fysisk eller nettbasert kurs, der en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent guider dere gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Kursene består som oftest av fire fellesmøter i tillegg til individuell støtte. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av en-tre måneder avhengig av kursets intensitet.

Hvem kan delta?
Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Se eksempel på innhold i et HMS-system ↡
 • Tilgjengelig en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Organisasjonskart som dekker sentrale roller
 • HMS årsplan
 • Risikovurdering som omfatter indre og ytre miljø med tilhørende handlingsplan
 • Rutine for å rapportere og behandle avvik
 • Rutiner for å lære ansatte opp i grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
 • Årlig gjennomgang av HMS-systemet
 • Rutiner for årlig vernerunde
 • Rutiner for årlig medarbeidersamtaler
 • Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (for virksomheter over 30 ansatte)

Pris
Kursprisen inkluderer kursinnhold og konsulentrådgiving, slik det er presisert på det enkelte kurs i oversikten nedenfor. I tillegg kommer etableringsgebyr, serviceavgift og sertifisør.

Ta kontakt med den enkelte kursholder dersom du har spørsmål.

Meld deg på et av kursene her:

 • Filter

  Oppstartsmåned

  Kurstype

  Bransje

Oppstartsdato
Bransje
Sted
Lokale
Loading...
Fant ingen kurs. Prøv et annet filter.
Oppstartsdato: {{post.start_date}}
Bransje: {{post.certification_industry}}
Sted: {{post.sted}}
Lokale: {{post.lokasjon}}