Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Bli Miljøfyrtårn-sertifisert på en effektiv måte ved å delta på et av våre fysiske eller nettbaserte kurs.

Gjennom et fastsatt sertifiseringsløp vil en erfaren miljøfyrtårnkonsulent guide dere gjennom prosessen steg for steg. De fleste kursene legger opp til at virksomheten blir klargjort til sertifisering i løpet av tre måneder, men vi tilbyr også mer effektive kurs som går over fire uker.

Hvem kan delta?
Enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system, og som har en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Miljøfyrtårn forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt virksomheten er egnet. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Eksempel på innhold i et HMS-system:
– Tilgjengelig en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet
– Organisasjonskart som dekker sentrale roller
– HMS årsplan
– Risikovurdering som omfatter indre og ytre miljø med tilhørende handlingsplan
– Rutine for å rapportere og behandle avvik
– Rutiner for å lære ansatte opp i grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
– Årlig gjennomgang av HMS-systemet
– Rutiner for årlig vernerunde
– Rutiner for årlig medarbeidersamtaler
– Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (for virksomheter over 30 ansatte)

Hvilke ressurser kreves?
Kurset krever deltagelse fra (minst) én person per virksomhet. Dette bør være den samme som skal ha ansvaret internt for å gjennomføre Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Dersom andre, eksempelvis noen fra ledelsen, ønsker å stille på en eller flere av kursdagene er dette fullt mulig. Ved fysiske kurs kan det oppstå en liten ekstrakostnad per person tilknyttet lokale/ servering.

Pris
Kursprisen inkluderer kursinnhold og konsulentrådgiving, slik det er presisert på det enkelte kurs i oversikten nedenfor. I tillegg kommer etableringsgebyr, serviceavgift og sertifisør.

Ønsker dere å stille med flere personer fra samme virksomhet, eller har andre spørsmål ang. kurs, ta kontakt med den enkelte kursholder for nærmere avklaring.

Meld deg på et av kursene her:

Oppstartsdato
Kursvarighet
Lokale
Sted
Bransje