For deg som vil bli Miljøfyrtårn

Hvordan blir vi Miljøfyrtårn-sertifisert?

Sertifiseringsprosessen består i å oppfylle spesifikke sertifiseringskriterier tilpasset deres bransje, og dokumentere de i et skreddersydd digitalt skjema. Dette gjøres i samarbeid med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, som guider dere gjennom prosessen og sikrer god kvalitet og fremdrift. Når alle kriterier er oppfylt kommer en uavhengig sertifisør og godkjenner sertifiseringen. Les enda mer her!

Hvordan kommer vi i gang med sertifiseringen?

Du kan enten kontakte en konsulent selv og be om tilbud, eller du kan kontakte oss i Miljøfyrtårn så hjelper vi deg med å finne en konsulent.

Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?

En virksomhet bruker i gjennomsnitt 3 måneder fra start til ferdig sertifisert. Tid med konsulent varierer, men normalt trengs det mellom 10 og 15 timer med veiledning.

Hva koster det å bli sertifisert?

Det betales et etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn, som beregnes ut fra antall årsverk i virksomheten. I tillegg kommer kostnader til konsulent og sertifisør. Pris for dette arbeidet avtales mellom virksomhet og konsulent/sertifisør. Se mer om kostnader her!

Hvilke sertifiseringskriterier gjelder min virksomhet?

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må du oppfylle både grunnleggende felles kriterier og kriterier til byggeier eller leietaker, i tillegg til spesifikke bransjekriterier. Vi har tilpassede kriterier for 85 ulike bransjer. Se fullstendig oversikt her.

Dersom du ikke vet hvilke kriterier som gjelder din virksomhet, kan du sende oss en e-post med informasjon om hvem dere er og hva dere gjør, så skal vi hjelpe dere.

For deg som er Miljøfyrtårn

Hvordan går vi frem for å bli resertifisert?

For å resertifiseres må dere gå igjennom bransjekriteriene dere er sertifisert etter, og passe på at de er oppfylt og oppdaterte. Dette gjøres digitalt inne i Miljøfyrtårnportalen, i det som heter miljøkartlegging. Dere skal også ha besøk av sertifisør, så sørg for å avtale tid med sertifisør i god tid på forhånd før sertifikatet utløper. På denne siden finner du relevante verktøy og veiledere som hjelper deg med hva du skal gjøre for å være godt forberedt til resertifiseringen.

Hva gjør jeg som Miljøfyrtårnansvarlig?

Den viktigste oppgaven du har som miljøfyrtårnansvarlig, er å drive frem miljøarbeidet i virksomheten, og å sikre at dere jobber kontinuerlig med forbedring.

Selv om det kun er én som er utnevnt som miljøfyrtårnansvarlig i virksomheten, er det nyttig og effektivt om flere i virksomheten bistår i arbeidet. Vi anbefaler at dere har en egen miljøgruppe, med ansatte fra ulike avdelinger og med engasjement for miljø. Dersom dere er få ansatte er det ikke nødvendig med en egen gruppe, men det er viktig å sette av tid i kalenderen til å jobbe med miljøfyrtårnarbeidet. Les mer om rollen her.

Hva gjør vi når vi ikke rekker å resertifiseres innen sertifikatet går ut?

Dersom dere ikke rekker å resertifiseres før sertifikatet deres utløper, kan dere sende oss en e-post med begrunnelse på hvorfor, så kan vi være behjelpelig med å gi en midlertidig utsettelse.

Hva er mitt brukernavn og/eller passord?

Har du glemt passordet ditt? Da anbefaler vi at du bruker “Glemt passord”-funksjonen på innloggingssiden til Miljøfyrtårnportalen. Brukernavn er vanligvis e-postadressen din. Dersom dette ikke fungerer, vennligst send oss en e-post eller ring 38 00 80 60.

Hvordan endrer vi navn på virksomheten vår, eller adresse?

Dersom dere har byttet navn, må dere melde fra til Miljøfyrtårn, så endrer vi det. Adresse kan dere selv endre inne i portalen.

Hvordan fylle ut klima- og miljørapporten?

Klima- og miljørapporten skal fylles ut og leveres innen 1. april hvert år. Man rapporterer da for foregående år (for eksempel, klima- og miljørapport 2018 skal leveres innen 1. april 2019). Vi har samlet relevante verktøy og veiledere på vår nettside som kan være til hjelp når du skal fylle ut den årlige klima- og miljørapporten.

Hvor finner jeg Miljøfyrtårn-logo og andre profileringsprodukter?

På denne siden finner du logo med retningslinjer for bruk. Logoen er i forskjellige varianter, også i trykkerikvalitet. I vår nettbutikk kan du bestille nytt diplom, skilt og klistremerker.

Spørsmål om sertifisering?


Spørsmål om klima- og miljørapportering?


Andre spørsmål?


Fakturaspørsmål?
Send e-post til: faktura@miljofyrtarn.no

Vårt sentralbord er bemannet mellom
9.00 og 15.00 alle hverdager.

Besøksadresse hovedkontor Kristiansand: 
Vestre Strandgate 12, 
4610 Kristiansand 

Telefon: 38 00 80 60
Postadresse: Vestre Strandgate 12,
4610 Kristiansand

Organisasjonsnummer: 986327401

Besøksadresse regionskontor Oslo: 
Oslo Kongressenter Folkets Hus BA, 
Torggata 12, 0181 Oslo

Postadresse: Stiftelsen Miljøfyrtårn,
Torggata 12, 0181 Oslo

Ønsker du å melde et avvik eller en klage,
henvend deg til post@miljofyrtarn.no.
Din e-post vil bli behandlet konfidensielt og videresendt internt til behandling.

Ledelse

Ann-Kristin Ytreberg

Administrerende direktør

408 57 671
ann-kristin(a)miljofyrtarn.no

Arne Ranneberg-Nilsen

Leder, Digitalisering, kvalitet og sertifisering

982 61 136
arne(a)miljofyrtarn.no

Linn Grøtberg

Leder, Organisasjon og samfunn

402 02 964
linn(a)miljofyrtarn.no

Simone Heinz

Leder, Miljøfaglig utvikling

908 453 82
simone(a)miljofyrtarn.no

Renate Lindmark

Leder, Salg og marked

473 52 599
renate(a)miljofyrtarn.no


Digitalisering, kvalitet og sertifisering

Vidar Jortveit

Rådgiver, teknologi og brukerstøtte

469 57 451
vidar(a)miljofyrtarn.no

Lena Ringsbu Stokke

Seniorrådgiver og kvalitetsansvarlig

941 43 277 
lena(a)miljofyrtarn.no

Kenneth Mykland

Rådgiver, teknologi og utvikling

970 22 525
kenneth(a)miljofyrtarn.no

Monica Homme Svindland

Rådgiver, teknologi, utvikling og analyse

920 82 670
monica(a)miljofyrtarn.no

Organisasjon og samfunn

Linda Kittelsen

HR- og administrasjonsansvarlig

922 83 459
linda(a)miljofyrtarn.no

Tom Henrik Flaa

Rådgiver, økonomi og regnskap

984 86 073
tom.henrik(a)miljofyrtarn.no

Helene Vinknes

Rådgiver, kommunikasjon og UX

951 28 832
helene(a)miljofyrtarn.no

Iben Kalberg Eken

Rådgiver, PR og markedskommunikasjon

950 59 949
iben(a)miljofyrtarn.no

Øygunn Sundsbø Brynildsen

Seniorrådgiver, politikk og samfunn

414 19 697
oygunn(a)miljofyrtarn.no

Miljøfaglig utvikling

Jan Halvor Bransdal

Seniorrådgiver, sertifiseringskriterier, verdikjede, organisasjon

913 23 015
jan.halvor(a)miljofyrtarn.no

Kari Hegtun

Rådgiver, sertifiseringskriterier, miljøtips, naturmangfold

950 07 532
kari.hegtun(a)miljofyrtarn.no

Marie Katrine Rasch

Rådgiver, klima- og miljørapport, indikatorer, klimaregnskap

477 88 068
marie(a)miljofyrtarn.no

Stine Vintervoll

Rådgiver, sertifiseringskriterier, miljøtips, FNs bærekraftsmål

482 44 820
stine(a)miljofyrtarn.no

Lisbeth Schnug Melhus

Seniorrådgiver, sertifiseringskriterier, avfall, miljøgifter

(Ute i permisjon)

Ann Cathrin Wiik

Seniorrådgiver, sertifiseringskriterier, klima- og miljørapport, ingeniørfag

913 60 399
ann-cathrin(a)miljofyrtarn.no

Anders Lilleheim Vik

Rådgiver, sertifiseringskriterier, avfall, miljøgifter

908 45 8 72
anders(a)miljofyrtarn.no


Salg og marked

Kari Sæther Nilsen

Salgsansvarlig, konsern og kjeder

970 69 449
kari(a)miljofyrtarn.no

Geir Morten Holtan

Seniorrådgiver, produktansvarlig hovedkontor/konsern

960 44 959
geir(a)miljofyrtarn.no

Morten Leuch Elieson

Seniorrådgiver, kommuner og fylkeskommuner

970 50 075
morten(a)miljofyrtarn.no

Inger Lise Egeland

Rådgiver, små og mellomstore bedrifter

932 17 262
inger.lise(a)miljofyrtarn.no

Monika Karlsen

Rådgiver, produktansvarlig små og mellomstore bedrifter

913 53 945
monika(a)miljofyrtarn.no

Gunn Heidi Wallenius

Rådgiver, kommuner og fylkeskommuner

957 32 694
gunn.heidi(a)miljofyrtarn.no

Marte Olaussen Nilsen

Rådgiver, kommuner og fylkeskommuner

932 41 147
marte(a)miljofyrtarn.no

Bjørn Henrik Brandtenborg

Rådgiver, konsulenter

941 84 948
bjorn.henrik(a)miljofyrtarn.no