Kontakt

Spørsmål om sertifisering?


Andre spørsmål?


Fakturaspørsmål?

Send e-post til: faktura@miljofyrtarn.no

Ønsker du å melde et avvik eller en klage?

Henvend deg til post@miljofyrtarn.no.
Din e-post vil bli behandlet konfidensielt
og videresendt internt til behandling.


Sentralbord:

Åpningstider: 9.00 og 15.00 alle hverdager.

OBS! Sentralbordet er sommerstengt i uke 28, 29, 30. Kontakt ledergruppen ved hastesaker.

Besøksadresse hovedkontor Kristiansand: 
Vestre Strandgate 12, 
4610 Kristiansand 

Telefon: 38 00 80 60
Postadresse: Vestre Strandgate 12,
4610 Kristiansand

E-post: post@miljofyrtarn.no

Organisasjonsnummer: 986327401

Besøksadresse regionskontor Oslo: 
Oslo Kongressenter Folkets Hus BA, 
Torggata 12, 0181 Oslo

Postadresse: Stiftelsen Miljøfyrtårn,
Torggata 12, 0181 Oslo