Jobber du som sertifisør?

Vi har samlet alt av veiledere, maler og nyttig informasjon
som du trenger for å utføre dine oppgaver som sertifisør.

Leter du etter godkjente sertifisører?

Vi gir deg oversikt over sertifisører som er godkjent av Miljøfyrtårn og har tillatelse av den aktuelle kommunen virksomheten er lokalisert i, for å kunne sertifisere på vegne av dem. Du kan velge fylke/kommune eller bruke kartsøk.

Vil du vite mer om sertifisøren?

Sertifisøren sertifiserer virksomheten på vegne av sertifiseringsmyndigheten, og er en uavhengig 3. parts kontrollør. Alle sertifisører må ha gjennomført Miljøfyrtårns sertifisørkurs i forkant av oppdrag.