Priser og kostnader

Mange virksomheter opplever store besparelser som Miljøfyrtårn, både for miljøet – og bunnlinja!

Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 • Engangs etableringskostnad til Stiftelsen Miljøfyrtårn, og deretter en årlig serviceavgift.
 • Bruk av konsulent.
 • Bruk av sertifisør.


Prisgrunnlag – enkeltvirksomheter

Etableringskostnad 

Etableringskostnaden faktureres når sertifiseringsprosessen starter ved å opprette en miljøkartlegging i Miljøfyrtårnportalen. For virksomheter med flere lokasjoner skal det betales etableringskostnad per lokasjon som sertifiseres.

ÅrsverkPris
0-9
4 880,-
10-29
7 510,-
30-49
11 330,-
50-99
14 070,-
100-199
17 350,-
200-499
20 680,-
500-999
23 420,-
over 1000
26 700,-

Etableringskostnaden inkluderer tilgang til: 

 1. Miljøfyrtårnportalen, som guider dere gjennom sertifiseringsprosessen
 2. Digitalt styringsverktøy, som inkluderer:
  • Oversikt over mål, tiltak, resultater og statistikk
  • Eget klimaregnskap
 3. Oppdaterte og relevante kriterier med tilhørende veiledere 
 4. Verktøy og hjelpemidler som gjør prosessen enklere (maler, rutiner og lignende) 
 5. Idébanker for tiltak innenfor arbeidsmiljø, energi, transport og avfall 
 6. Sertifikat og diplom ved sertifisering
 7. Jevnlig informasjon og nyhetsbrev fra stiftelsen 
Satsene gjelder fra 01.01.24 (alle priser er eks.mva.).

Årlig serviceavgift 

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter og virksomheter som har startet opp sertifiseringsprosessen betaler en årlig serviceavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn. For virksomheter med flere lokasjoner skal det betales serviceavgift per lokasjon som sertifiseres.

ÅrsverkPris
0-9
2 120,-
10-29
3 230,-
30-49
5 380,-
50-99
7 180,-
100-199
8 490,-
200-499
11 560,-
500-999
15 480,-
over 1000
20 320,-

Serviceavgiften gir tilgang til støtte og rådgivning fra stiftelsens administrasjon, verktøy og maler, elektronisk styringsverktøy i Miljøfyrtårnportalen, nyhetsbrev, tilbud om gratis webinar for hjelp til å fylle ut styringsverktøy samt gratis webinar for hjelp til resertifisering.

Den årlige serviceavgiften faktureres i første kvartal fra og med året etter at sertifiseringsprosessen formelt har startet. Utmelding av ordningen må skje skriftlig før årets begynnelse for at serviceavgift ikke skal belastes. Avgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. Den enkelte virksomhet må selv avklare med sin regnskapsfører/revisor hvorvidt serviceavgiften er fradragsberettiget for dere.

Satsene gjelder fra 01.01.24 (alle priser er eks.mva.).


Kostand til konsulent

Dette er en kostnad som avtales på forretningsmessig grunnlag mellom konsulenten og virksomheten som skal sertifiseres. Konsulentprisen pr time varierer fra sted til sted og fra firma til firma. Vi anbefaler derfor virksomheter å innhente flere tilbud, og at tilbudene er spesifisert etter hvordan arbeidet er lagt opp. Det kan være fordelsmessig å inngå en avtale med fleksibel tidsbruk, slik at antall timer kan justeres etter behov.


Kostnad til sertifisør

Her tilkommer kostnader til selve sertifseringen og årlige obligatoriske oppfølgingsmøter.
Se priser og antatt timebruk på certnor.no.

PRISGRUNNLAG – HOVEDKONTOR

Ved sertifisering som privat eller statlig hovedkontor gjelder egen prismodell.

 • Hovedkontoret får en pris i forhold til antall årsverk totalt i konsernet
 • Underliggende enheter får en pris i forhold til hvor mange underliggende enheter som totalt skal sertifiseres. Prisen er lagt i et trappetrinnstabell: Jo flere underliggende enheter, jo lavere pris per enhet.
 • Kostnader til hovedkonsulent og hovedsertifisør kommer i tillegg. Se priser og antatt timebruk knyttet til sertifisør på certnor.no.

Ved sertifisering som kommunalt eller fylkeskommunalt hovedkontor gjelder egen prismodell.

 • Hovedkontoret betaler en årlig serviceavgift, pris er basert på totalt antall årsverk i kommunen eller fylkeskommunen.
 • Det betales også en engangs etableringskostnad ved oppstart som dekker tilganger til portal- og sertifiseringsverktøy. Kostnaden er basert på antall årsverk i kommunen.
 • Kostnader til hovedkonsulent og hovedsertifisør kommer i tillegg

Skilt/diplomer til profilering av sertifiseringen er inkludert i begge prismodellene.

Ta kontakt med oss for å finne hva som blir gjeldende for dere.