Vi er Miljøfyrtårn

Geir Morten Holtan

Seniorrådgiver, hovedkontor/konsern

Linda Kittelsen

HR- og administrasjonsansvarlig

Bjørn Henrik Brandtenborg

Rådgiver, konsulenter

Inger Lise Egeland

Rådgiver, små og mellomstore bedrifter
Vår visjon:

Vi er
grønn omstilling.

Line Haugland (i permisjon)

Rådgiver, PR og kommunikasjon

Øygunn Sundsbø Brynildsen

Seniorrådgiver, politikk og samfunn

Stine Vintervoll

Seniorrådgiver, sertifiseringskriterier (IT, kultur), vesentlighetsanalyse, FNs bærekraftsmål

Kenneth Mykland

Rådgiver, teknologi og utvikling
Ann-Kristin Ytreberg:

De ansatte er vår største og viktigste ressurs.

Ann-Kristin Ytreberg

Administrerende direktør

Tom Henrik Flaa

Rådgiver, økonomi og regnskap

Jan Halvor Bransdal

Seniorrådgiver, sertifiseringskriterier, verdikjede, organisasjon

Linn Aas-Hansen Bøgebjerg

Leder, Organisasjon og samfunn

Simone Heinz

Leder, Miljøfaglig utvikling

Gunnar Vigerust

Rådgiver, salgsansvarlig storkunder

Renate Lindmark

Leder, Salg og marked
Sertifisert som likestilt arbeidsliv:

Vi jobber for mangfold, inkludering
og likestilling.

Kari Hegtun (i permisjon)

Seniorrådgiver, sertifiseringskriterier, miljøtips, naturmangfold

Monika Karlsen

Seniorrådgiver, små og mellomstore bedrifter

Jakob Ruus (i permisjon)

Rådgiver, kommuner og fylkeskommuner

Marte Olaussen Nilsen

Rådgiver, kommuner og fylkeskommuner
Vårt arbeid:

Vi spiller en meningsfull rolle
for klima, miljø og samfunn.

Marit Svälas

Rådgiver, sertifiseringskriterier, energi, arbeidsmiljø, bank og finans

Kristin Pettersen

Tech Lead Frontend

Marianne Preus Jacobsen

Seniorrådgiver, PR, kommunikasjon og markedsføring

Vidar Jortveit

Rådgiver, teknologi og brukerstøtte
Vi utvikler:

En ny generasjon miljøledelse.

Monica Homme Svindland

Seniorrådgiver, teknologi, utvikling og analyse

Gunn Heidi Wallenius

Seniorrådgiver, kommuner og fylkeskommuner

Arne Ranneberg-Nilsen

Leder, Digitalisering

Katarina Utne

Rådgiver, sertifiseringskriterier, avfall, miljøgifter

Sammen for en grønn fremtid!

Anders Lilleheim Vik

Rådgiver, sertifiseringskriterier, innrapportering, klimaregnskap

Helene Vinknes

Seniorrådgiver, kommunikasjon og UX