Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

For å bli sertifisert må du oppfylle følgende kriterier:

  • grunnleggende felles kriterier
  • kriterier til byggeier eller leietaker
  • bransjekriterier

Se hvilke virksomheter og bransjer som kun sertifiseres etter felles kriterier. Egne vilkår gjelder for sertifisering av arrangement.