Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

For å bli sertifisert må du oppfylle følgende kriterier:

  • grunnleggende felles kriterier
  • kriterier til byggeier eller leietaker
  • bransjekriterier

Egne vilkår gjelder for sertifisering av rederi. Kontakt oss for mer informasjon.


Nye og reviderte kriterier

Basert på interne erfaringer og tilbakemeldinger fra relevante fagmiljøer, kunder og nettverk, foretar vi kvartalsvis justering av enkeltkriterier. Ved behov utvikler vi også nye kriteriesett basert på etterspørsel fra markedet.

Se siste nytt fra nye og reviderte kriterier her.
Se pågående revisjonsprosesser her.