Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn det enkelt og effektivt å ta miljøansvar.

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må du oppfylle både noen grunnleggende felles kriterier og kriterier til byggeier eller leietaker, i tillegg til bransjekriterier. Noen bransjer sertifiseres kun etter felles kriterierEgne vilkår gjelder for sertifisering av arrangement.

OBS! Om ikke din virksomhet treffer 100 % innenfor en enkelt bransje - ta kontakt med oss

Se her for fullstendig oversikt over våre systemregler, og vilkår i Miljøfyrtårn-portalen.Revisjon og nye bransjekriterier

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekriteriene bli revidert og nye kommer til. Dette gjøres slik at de bransjespesifikke kriteriesettene til enhver tid er oppdaterte og dekker de vesentligste miljøaspektene for de bransjer Miljøfyrtårn opererer innenfor. Som en integrert del av revisjonsarbeidet revideres også klima og miljørapporten.

Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden.

Nye bransjekriterier vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

Justering av bransjekriterier/enkeltkriterier

Enkeltkriterier skal justeres løpende når det oppstår behov for oppdateringer som:

  • endringer i henvisninger til lover, forskrifter og andre dokumenter
  • endringer i begreper, betegnelser og lignende
  • upresis språkbruk som gir grunnlag for tolkninger
  • dublerende kriterier hvor vi stopper et av kriteriene
  • kriteriet er utdatert og må stoppes
  • stoppe bør-kriterier (flyttes til relevant idébank)
  • oppdatert veileder til virksomheter
  • oppdatert veiledere til sertifisører

Justeringer gjøres som en intern prosess, og de baserer seg på tilbakemeldinger fra brukerne og involverer normalt ikke eksterne fagmiljøer.

TA KONTAKT FOR Å KOMME I GANG MED SERTIFISERING!