Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

For å bli sertifisert må du oppfylle følgende kriterier:

 • grunnleggende felles kriterier
 • kriterier til byggeier eller leietaker
 • bransjekriterier

Se hvilke virksomheter og bransjer som kun sertifiseres etter felles kriterier. Egne vilkår gjelder for sertifisering av arrangement.

OBS! Om ikke din virksomhet treffer 100 % innenfor en enkelt bransje - ta kontakt med ossEndring av bransjekriterier

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekriteriene bli revidert og nye kommer til. Dette gjøres slik at de bransjespesifikke kriteriesettene til enhver tid er oppdaterte og dekker de vesentligste miljøaspektene for de bransjer Miljøfyrtårn opererer innenfor. Som en integrert del av revisjonsarbeidet revideres også klima og miljørapporten.

Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden.

Nye bransjekriterier vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

Justering av bransjekriterier/enkeltkriterier

Enkeltkriterier skal justeres løpende når det oppstår behov for oppdateringer som:

 • endringer i henvisninger til lover, forskrifter og andre dokumenter
 • endringer i begreper, betegnelser og lignende
 • upresis språkbruk som gir grunnlag for tolkninger
 • dublerende kriterier hvor vi stopper et av kriteriene
 • kriteriet er utdatert og må stoppes
 • stoppe bør-kriterier (flyttes til relevant idébank)
 • oppdatert veileder til virksomheter
 • oppdatert veiledere til sertifisører

Justeringer gjøres som en intern prosess, og de baserer seg på tilbakemeldinger fra brukerne og involverer normalt ikke eksterne fagmiljøer.