Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn det enkelt og effektivt å ta miljøansvar.

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må du oppfylle både noen grunnleggende felles kriterier og kriterier til byggeier eller leietaker, i tillegg til bransjekriterier. Noen bransjer sertifiseres kun etter felles kriterierEgne vilkår gjelder for sertifisering av arrangement.

OBS! Om ikke din virksomhet treffer 100 % innenfor en enkelt bransje - ta kontakt med oss

Se her for fullstendig oversikt over våre systemregler, og vilkår i Miljøfyrtårn-portalen.Revisjon og nye bransjekriterier

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekriteriene bli revidert og nye kommer til. Dette for at Miljøfyrtårn skal være et best mulig redskap i virksomhetenes miljøarbeid. Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden.

Nye bransjekriterier vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

Justering av bransjekriterier/enkeltkriterier

Enkeltkriterier skal justeres løpende når det oppstår behov for oppdateringer som:

  • endringer i henvisninger til lover, forskrifter og andre dokumenter
  • endringer i begreper, betegnelser og lignende
  • upresis språkbruk som gir grunnlag for tolkninger
  • dublerende kriterier hvor vi stopper et av kriteriene
  • kriteriet er utdatert og må stoppes
  • stoppe bør-kriterier (flyttes til relevant idébank)
  • oppdatert veileder til virksomheter
  • oppdatert veiledere til sertifisører

Justeringer gjøres som en intern prosess, og de baserer seg på tilbakemeldinger fra brukerne og involverer normalt ikke eksterne fagmiljøer.

TA KONTAKT FOR Å KOMME I GANG MED SERTIFISERING!