Høringer

Miljøfyrtårn har totalt 80 gjeldende bransjekriterier, per november 2018. 

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekriteriene bli revidert og nye kommer til. Dette gjøres slik at de bransjespesifikke kriteriesettene til enhver tid er oppdaterte og dekker de vesentligste miljøaspektene for de bransjer Miljøfyrtårn opererer innenfor. 

Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden. Nye bransjekriterier vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

I tabellene under kan du se status på nye og reviderte bransjekriterier, samt dato for når høring er planlagt, og høringsdokumenter når disse foreligger.


Utvikling av nye bransjekriterier 2018/2019

BransjekriterierStatusPlanlagt høring
Bank og finans
Høringsfrist 29.04.19

Spørsmål vedrørende de nye kriteriene kan stilles til Arne Ranneberg-Nilsen.Revisjoner av bransjekriterier 2018/2019

BransjekriterierStatusHøringsdokumenter
Matsvinn (omfatter flere bransjer)
Høringsfrist utgått
Hotell
Høringsfrist utgått

Forslag til revidert kriteriesett: Hotell inkludert frokost

Høringsbrev: Hotell inkludert frokost

Spisesteder
Høringsfrist utgått

Forslag til nye og reviderte kriteriesett:

Høringsbrev: Spisesteder

Badeanlegg og bassengbad
Høringsfrist utgått

Forslag til revidert kriteriesett: Badeanlegg og bassengbad

Høringsbrev: Badeanlegg og bassengbad


Spørsmål vedrørende endringene og de reviderte kriteriene kan stilles til jan.halvor@miljofyrtarn.no eller lisbeth@miljofyrtarn.no.