Høringer

Miljøfyrtårn har totalt 79 gjeldende bransjekriterier, per november 2018. I tabellene under kan du se status på nye og reviderte bransjekriterier, samt dato for når høring er planlagt, og høringsdokumenter når disse foreligger.

Revisjoner av bransjekriterier 2018/2019

Bransjekriterier Status Høringsdokumenter
Matsvinn (omfatter flere bransjer)
Høringsfrist 18.02.2019
Hotell
Høringsfrist utgått

Forslag til revidert kriteriesett: Hotell inkludert frokost

Høringsbrev: Hotell inkludert frokost

Spisesteder
Høringsfrist utgått

Forslag til nye og reviderte kriteriesett:

Høringsbrev: Spisesteder

Badeanlegg og bassengbad
Høringsfrist utgått

Forslag til revidert kriteriesett: Badeanlegg og bassengbad

Høringsbrev: Badeanlegg og bassengbadUtvikling av nye bransjekriterier 2018/2019

Bransjekriterier Status Planlagt høring
Bank og finans
I prosess

Januar 2019


Spørsmål vedrørende endringene og de reviderte kriteriene kan stilles til jan.halvor@miljofyrtarn.no eller lisbeth@miljofyrtarn.no.