Nye og reviderte kriterier

Miljøfyrtårn har bransjekriterier for ca. 60 bransjer. Basert på interne vurderinger og tilbakemeldinger fra relevante fagmiljøer, kunder og nettverk, foretar vi løpende justering av enkeltkriterier. Ved behov utvikler vi også nye kriteriesett basert på etterspørsel fra markedet. 

Se nye og tidligere endringer: