Revisjon av felleskriterier

informasjon

Lansering av nye felleskriterier skjer i løpet våren 2022.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Kommunale og fylkeskommunale virksomheter skal ikke ta i bruk de nye felleskriteriene etter lansering. Dagens felleskriterier vil dermed gjelde for alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter inntil videre. 

 • Alle øvrige virksomheter skal sertifiseres på kriteriene som gjelder når virksomheten starter prosessen; det vil si når miljøkartlegging blir opprettet i Miljøfyrtårnportalen, eller når hovedkontoret starter på ansvarsfordelingen.
  Det betyr følgende:
  • Frem til lansering gjelder dagens felleskriterier.
  • Etter lansering gjelder de nye felleskriteriene.

Se mer detaljert informasjon for ulike virksomheter under. 

Enkeltvirksomheter:

Hvilke kriterier skal vi bruke når vi skal sertifiseres for første gang? ↓

⏩ Starter dere prosessen før lansering?
Da skal dere sertifiseres på dagens felleskriterier. 


⏩ Starter dere prosessen etter lansering?
Da er det de nye felleskriteriene som gjelder.


⏩ Har dere planlagt oppstart før lansering?
Da kan dere vurdere å utsette oppstart til etter lansering, for å kunne bruke de nye kriteriene. Ellers gjelder dagens felleskriterier. 


⏩ Har dere allerede opprettet en miljøkartlegging med dagens kriterier, men har heller lyst til å benytte de nye kriteriene etter at de er lansert?
Ta kontakt med Miljøfyrtårn. Vi må i dette tilfellet slette den opprettede miljøkartleggingen, og deretter opprette en ny miljøkartlegging med de nye kriteriene etter lansering. Vær oppmerksom på at kommentarer og dokumenter som er lagt inn også vil bli slettet. 


⏩ Har dere allerede opprettet en miljøkartlegging med dagens kriterier, men klarer ikke fullføre den innen ett år etter at den ble opprettet? 
Dere vil bli varslet to måneder før utløpsdato. Etter utløpsdato må dere opprette ny miløkartlegging. Dersom dette skjer etter lansering, er det de nye felleskriteriene som gjelder.


 

Hvilke kriterier skal vi bruke når vi skal resertifiseres? ↓

⏩ Starter dere prosessen før lansering?
Da skal dere resertifiseres på dagens felleskriterier.


⏩ Starter dere prosessen etter lansering?
Da skal dere resertifiseres på de nye felleskriteriene.


⏩ Har dere resertifiserings-frist inntil seks måneder etter lansering?
Da har dere mulighet for å resertifiseres på dagens felleskriterier, ved at dere oppretter miljøkartleggingen før lansering. Etter lansering gjelder de nye kriteriene.


⏩ Har dere resertifiserings-frist eller planlagt oppstart før lansering?
Da kan dere vurdere å utsette oppstart til etter lansering, for å kunne bruke de nye kriteriene. Ellers gjelder dagens felleskriterier. NB: For å utsette resertifiserings-fristen, kontakt Miljøfyrtårn.


⏩ Har dere allerede opprettet en miljøkartlegging med dagens kriterier, men har heller lyst til å benytte de nye kriteriene etter at de er lansert?
Ta kontakt med Miljøfyrtårn. Vi må i dette tilfellet slette den opprettede miljøkartleggingen, og deretter opprette en ny miljøkartlegging med de nye kriteriene etter lansering. Vær oppmerksom på at kommentarer og dokumenter som er lagt inn også vil bli slettet. 


⏩ Har dere allerede opprettet en miljøkartlegging med dagens kriterier, men klarer ikke fullføre den innen ett år etter at den ble opprettet? 
Dere vil bli varslet to måneder før utløpsdato. Etter utløpsdato må dere opprette ny miløkartlegging. Dersom dette skjer etter lansering, er det de nye felleskriteriene som gjelder.


 


Konsern (hovedkontor):

Hvilke kriterier skal vi bruke når vi skal sertifiseres for første gang? ↓

⏩ Når skal virksomheter/underenheter tilknyttet et hovedkontor bruke nye felleskriterier?

Alle virksomheter/underenheter som benytter hovedkontormodellen skal i utgangspunktet følge i hovedkontorets prosess. Dette er fordi:

 • Hovedkontoret oppfyller kriterier på vegne av hele organisasjonen.
 • Når hovedkontoret sertifiseres, godkjennes også deler av sertifiseringsgrunnlaget til underenhetene.
 • Etter at hovedkontoret er sertifisert, skal underenhetene benytte de kriteriene som er godkjent på hovedkontoret.
 • Kriteriene som er godkjent på hovedkontoret gjelder for alle underenheter inntil hovedkontoret skal resertifiseres om tre år.

⏩ Når skal/kan hovedkontoret bruke nye felleskriterier?

 • Starter hovedkontoret prosessen før lansering, skal dere bruke dagens felleskriterier.
 • Ønsker dere heller å ta inn de nye kriteriene så fort som mulig, bør dere vente med å starte prosessen til etter at de nye kriteriene er lansert.
 • Ønsker dere å ta inn nye kriterier før hovedkontorets tidspunkt for resertifisering, så kan dere framskynde hovedkontorets resertifisering-frist. Det betyr at hovedkontoret må gjennom ansvarsfordelingen på nytt for å fordele de nye kriteriene, samt få godkjenning av hovedsertifisør. Deretter kan de underliggende enhetene sertifiseres etter de nye kriteriene.

 

Hvilke kriterier skal vi bruke når vi skal resertifiseres? ↓

⏩ Hva må hovedkontoret gjøre i forbindelse med resertifisering?

 • Alle hovedkontor som skal resertifiseres må oppdatere ansvarsfordelingen før prosessen starter. Dette skal sikre at konsernet får inn oppdaterte kriterier.
 • Ta kontakt med Miljøfyrtårn for å komme i gang og aktivere ansvarsfordelingen.

⏩ Starter dere prosessen før lansering?
Da skal dere resertifiseres på dagens felleskriterier.


⏩ Starter dere prosessen etter lansering?
Da skal dere resertifiseres på de nye felleskriteriene.


⏩ Har dere resertifiserings-frist inntil seks måneder etter lansering?
Da har dere mulighet for å resertifiseres på dagens felleskriterier, ved at dere oppretter miljøkartleggingen før lansering. Etter lansering gjelder de nye kriteriene.


⏩ Har dere resertifiserings-frist eller planlagt oppstart før lansering?
Da kan dere vurdere å utsette oppstart til etter lansering, for å kunne bruke de nye kriteriene. Ellers gjelder dagens felleskriterier. NB: For å utsette resertifiserings-fristen, kontakt Miljøfyrtårn.


⏩ Har dere allerede opprettet en miljøkartlegging med dagens kriterier, men har heller lyst til å benytte de nye kriteriene etter at de er lansert?
Ta kontakt med Miljøfyrtårn. Vi må i dette tilfellet slette den opprettede miljøkartleggingen, og deretter opprette en ny miljøkartlegging med de nye kriteriene etter lansering. Vær oppmerksom på at kommentarer og dokumenter som er lagt inn også vil bli slettet. 


⏩ Ønsker dere å ta inn nye kriterier før hovedkontorets tidspunkt for resertifisering?
Da kan dere framskynde hovedkontorets resertifisering-frist. Det betyr at hovedkontoret må gjennom ansvarsfordelingen på nytt for å fordele de nye kriteriene, samt få godkjenning av hovedsertifisør. Deretter kan de underliggende enhetene sertifiseres etter de nye kriteriene. Ta kontakt med Miljøfyrtårn.


Konsulenter:

Hva gjør jeg med virksomheter som skal sertifiseres/resertifiseres før lansering? ↓

Kontakt gjerne dine virksomheter for å planlegge når de skal opprette miljøkartleggingen. Hør om de vil:

 • Komme i gang før lansering på dagens felleskriterier.
 • Vente til etter lansering for å kunne ta i bruk nye felleskriterier. NB: For å utsette resertifiserings-fristen til etter lansering, kontakt Miljøfyrtårn.

 

Vil bruk av nye felleskriterier påvirke valget av bransjekriterier? ↓

Kriteriesetten for Leietaker og Byggeier vil bli en del av de nye felleskriteriene og trenger derfor ikke velges i tillegg som i dag.

Alle andre bransjekriterier består og skal velges som normalt.


 


Sertifisører:

Skal jeg gi avvik på kriterier som kommer til å bli endret? ↓

Avvik gis ut fra det kriteriet virksomheten sertifiseres etter.

Planlagte endringer påvirker ikke eksisterende sertifiseringsgrunnlag.


 

Hvordan skal virksomheter dokumentere avvik på dagens felleskriterier etter lansering? ↓

Dokumentasjonen hører til kriteriet virksomheten sertifiseres etter.

Derfor skal avvik på dagens kriterier også dokumenteres i henhold til disse etter lansering, og ikke på nye felleskriterier før de tas i bruk.


 

Kan virksomheter som sertifiseres etter nye kriterier bruke dokumentasjon fra forrige sertifisering? ↓

Ja, dokumentasjon fra forrige sertifisering kan brukes dersom det fremdeles er relevant og oppdatert.

Husk at dokumenter i internkontroll skal oppdateres årlig.


 

Hvordan vil jeg se om kriteriene er gamle eller nye? ↓

Nye kriterienummer vil avdekke om det er nye kriterier.


 

Kan virksomhet bruke gamle og nye kriterier om hverandre i miljøkartleggingen? ↓

Nei, det vil alltid være enten gamle, eller nye kriterier i miljøkartleggingen.


 

Hva gjør jeg med sertifiseringer/resertifiseringer etter at nye kriterier er lansert? ↓

Som sertifisør forholder du deg til de kriteriene virksomheten jobber med i miljøkartleggingen. Om kriteriene er gamle eller nye, vil avhenge av når de åpner miljøkartleggingen.

Det er viktig at sertifisør understøtter det arbeidet virksomheten har forholdt seg til, og ikke skaper forvirring ved å trekke inn oppdateringer og endringer i kriterier.


 

Fremdeles noe du lurer på?

Kontakt oss på e-post.