Konsern og kommuner/fylkeskommuner

 • 1. Oppstart

  For konsern, organisasjoner og kommuner, med flere lokasjoner som skal sertifiseres, anbefaler vi sertifisering etter hovedkontormodellen. Det gir følgende fordeler:

  • Helhetlig arbeid med miljøledelse, der alle underenhetene jobber kontinuerlig for å redusere sine lokale miljøpåvirkninger, i samsvar med virksomhetens overordnede miljømål.
  • Tilgang til gode rapporter og statistikk for hele virksomheten, som gir ledelsen verdifull innsikt i miljøarbeidet og smarte verktøy for å iverksette lønnsomme forbedringer.
  • Tilpasset modell og egne priser, som gir et mer kostnadseffektivt sertifiseringsløp for hele virksomheten, med mulighet for ferdig sertifisering innen seks måneder.
  • Bistand og hjelp fra en erfaren hovedkonsulent/kommunekonsulent, som vil arbeide tett med virksomheten for å sikre en god og rasjonell prosess. For noen virksomheter kan det være hensiktsmessig å kurse en intern ressurs i Miljøfyrtårns verktøy og sertifiseringsprosess.
 • 2. Tiltak og kriterier

  Etter at virksomheten har inngått avtale med en hovedkonsulent og er i gang med prosessen, får den tilgang til Miljøfyrtårnportalen – et smart, digitalt system for miljøoppfølging, som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier:

  • grunnleggende felleskriterier
  • spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)

  Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.

  Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

  For en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring, fordeler virksomheten ansvaret for de ulike sertifiseringskriteriene mellom hovedkontoret og underenhetene. Hovedkontoret dokumenterer deretter oppfylte kriterier i Miljøfyrtårnportalen, før underenhetene kan sette i gang.

 • 3. Godkjenning

  Når virksomheten er klar for sertifisering, tildeles en sertifisør for konsern som kontrollerer og verifiserer at både hovedkontor og hver enkelt underenhet oppfyller sertifiseringskriteriene.

  Etter godkjenning som Miljøfyrtårn får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får virksomheten tildelt et Miljøfyrtårn-diplom – et flott, varig aluminiumsskilt og synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

  I vår nettbutikk finnes et utvalg av profilmateriale og digitale bannere som sertifiserte virksomheter kan bruke for å synliggjøre sitt miljøengasjement.

 • 4. Forbedring

  Som Miljøfyrtårn-sertifisert er både hovedkontoret og alle underenhetene forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i styringsverktøyets modul for innrapportering innen 1. april hvert år. Styringsverktøyet gir god hjelp til måling og styring: Gjennom god oversikt over miljøprestasjonene til alle underenhetene kan virksomheten iverksette tiltak der det gir mest miljøeffekt, og forhåpentligvis besparelser, og med det skape lønnsomme resultater!

  I tillegg skal det gjennomføres et årlig møte med sertifisør. Hensikten med møtet er å følge opp arbeidet som gjøres for å oppnå stadig sterkere miljøprestasjoner.

  Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Les suksesshistorier.

   

 • 5. Resertifisering

  For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at både hovedkontor og underenheter må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.

  Helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft vil gi virksomheten mange fordeler. Vi hjelper dere på veien med:

  • Anerkjent sertifisering og miljøledelsessystem
  • Konkrete og relevante kriterier
  • Gode råd, inspirasjon og miljøtips
  • Nyttig statistikk, rapporter og klimaregnskap

  Klar for å skape konkurransefortrinn av bærekraft? Kom i gang nå – bli Miljøfyrtårn!

 • 1. Oppstart

  1. Oppstart

  For konsern, organisasjoner og kommuner, med flere lokasjoner som skal sertifiseres, anbefaler vi sertifisering etter hovedkontormodellen. Det gir følgende fordeler:

  • Helhetlig arbeid med miljøledelse, der alle underenhetene jobber kontinuerlig for å redusere sine lokale miljøpåvirkninger, i samsvar med virksomhetens overordnede miljømål.
  • Tilgang til gode rapporter og statistikk for hele virksomheten, som gir ledelsen verdifull innsikt i miljøarbeidet og smarte verktøy for å iverksette lønnsomme forbedringer.
  • Tilpasset modell og egne priser, som gir et mer kostnadseffektivt sertifiseringsløp for hele virksomheten, med mulighet for ferdig sertifisering innen seks måneder.
  • Bistand og hjelp fra en erfaren hovedkonsulent/kommunekonsulent, som vil arbeide tett med virksomheten for å sikre en god og rasjonell prosess. For noen virksomheter kan det være hensiktsmessig å kurse en intern ressurs i Miljøfyrtårns verktøy og sertifiseringsprosess.
  Vil du vite mer? Kontakt oss!
 • 2. Tiltak og kriterier

  2. Tiltak og kriterier

  Etter at virksomheten har inngått avtale med en hovedkonsulent og er i gang med prosessen, får den tilgang til Miljøfyrtårnportalen – et smart, digitalt system for miljøoppfølging, som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier:

  • grunnleggende felleskriterier
  • spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)

  Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.

  Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

  For en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring, fordeler virksomheten ansvaret for de ulike sertifiseringskriteriene mellom hovedkontoret og underenhetene. Hovedkontoret dokumenterer deretter oppfylte kriterier i Miljøfyrtårnportalen, før underenhetene kan sette i gang.

  Vil du vite mer? Kontakt oss!
 • 3. Godkjenning

  3. Godkjenning

  Når virksomheten er klar for sertifisering, tildeles en sertifisør for konsern som kontrollerer og verifiserer at både hovedkontor og hver enkelt underenhet oppfyller sertifiseringskriteriene.

  Etter godkjenning som Miljøfyrtårn får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får virksomheten tildelt et Miljøfyrtårn-diplom – et flott, varig aluminiumsskilt og synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

  I vår nettbutikk finnes et utvalg av profilmateriale og digitale bannere som sertifiserte virksomheter kan bruke for å synliggjøre sitt miljøengasjement.

  Vil du vite mer? Kontakt oss!
 • 4. Forbedring

  4. Forbedring

  Som Miljøfyrtårn-sertifisert er både hovedkontoret og alle underenhetene forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i styringsverktøyets modul for innrapportering innen 1. april hvert år. Styringsverktøyet gir god hjelp til måling og styring: Gjennom god oversikt over miljøprestasjonene til alle underenhetene kan virksomheten iverksette tiltak der det gir mest miljøeffekt, og forhåpentligvis besparelser, og med det skape lønnsomme resultater!

  I tillegg skal det gjennomføres et årlig møte med sertifisør. Hensikten med møtet er å følge opp arbeidet som gjøres for å oppnå stadig sterkere miljøprestasjoner.

  Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Les suksesshistorier.

   

  Vil du vite mer? Kontakt oss!
 • 5. Resertifisering

  5. Resertifisering

  For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at både hovedkontor og underenheter må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.

  Helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft vil gi virksomheten mange fordeler. Vi hjelper dere på veien med:

  • Anerkjent sertifisering og miljøledelsessystem
  • Konkrete og relevante kriterier
  • Gode råd, inspirasjon og miljøtips
  • Nyttig statistikk, rapporter og klimaregnskap

  Klar for å skape konkurransefortrinn av bærekraft? Kom i gang nå – bli Miljøfyrtårn!

  Bli Miljøfyrtårn