Miljøfyrtårnkoordinator

En miljøfyrtårnkoordinator er oppnevnt av kommunen og har en viktig rolle med å bistå bedriftene i kommunen med sertifisering og resertifisering.

Dette er noen av oppgavene som miljøfyrtårnkoordinator har et særskilt ansvar for: 

2. Sikre sertifisørkapasitet
 1. Miljøfyrtårnkoordinator kan selv ta sertifisørkurs og tilby denne tjenesten. 
 2. Kommunen kan gi privat praktiserende sertifisør tillatelse til å sertifisere i kommunen. Når du gir eller ikke gir slik tillatelse, kan du ta hensyn til geografi (rimelig reiseavstand), kapasitet (oppdragsmengde i forhold til antall sertifisører med avtale) og/eller eventuelle andre forhold.
 3. Kommunen kan inngå avtale med miljøfyrtårnkoordinator som er sertifisør i nabokommune.
 4. Kontakt Stiftelsen Miljøfyrtårn dersom du ønsker å finne sertifisører i området du kan inngå avtale med. 

Her eksempler på avtaler som kan benyttes mellom kommune og sertifisør:

3.  Tilrettelegge for utdeling av miljøfyrtårndiplom

Miljøfyrtårnkoordinator har ansvar for å:

 1. Motta diplom
 2. Sikre signatur fra ordfører/rådmann
 3. Koordinere og gjennomføre utdeling av miljøfyrtårndiplom

Utdeling kan gjennomføres på ulike måter:

 • i forbindelse med andre arrangement i kommunens regi
 • ved egen seremoni
 • ved at ordfører/rådmann besøker virksomheten
4. Tildele/henvise til sertifisør

Eksempel på standard epost som kan sendes ved henvendelser om sertifisør:

Hei,

Takk for at du tar kontakt for å få tildelt miljøfyrtårnsertifisør.

Vennligst se oversikt over godkjente sertifisører i vår kommune på Miljøfyrtårns nettsider: https://www.miljofyrtarn.no/sertifisor/godkjente-sertifisorer/

 Dersom ingen av sertifisørene kan ta oppdraget, kontakt post@miljofyrtarn.no.

 Lykke til med sertifisering!

Mvh, 

5. Oppfordre og tilrettelegge for sertifisering

Kommunen kan fremme sertifisering av private virksomheter på flere måter:

 1. Ved å etterspørre miljøsertifisering ved anbud.

 2. Ved subsidiering av pris til sertifisering, for eksempel ved å tilby gratis førstegangssertifisering. Dette er et godt alternativ der miljøfyrtårnkoordinator også er sertifisør. I kommuner med både kommunal og privat sertifisør, bør man sørge for å unngå store prisforskjeller. Dersom kommuneansatt sertifisør tilbyr gratis eller subsidiert sertifisering, må kommunen også dekke hele eller deler av beløpet til privat sertifisør. 

 3. Kommunen kan dekke deler av beløpet ved sertifisering, gjerne et fast beløp (valgfritt).


Les om Hadsel kommune som har vedtatt å tilby gratis førstegangssertifisering.

6. Informere næringslivet om Miljøfyrtårn

Flere kommuner arrangerer for eksempel frokostmøter og seminar for virksomheter i kommunen.