Miljøfyrtårnkoordinator

Miljøfyrtårnkoordinator er en ansvarlig partner og nøkkelperson for miljøfyrtårnarbeidet i kommunen, med et særskilt ansvar for å: 

1. Sikre sertifisørkapasitet

Det betyr å sørge for at kommunen har avtale med en godkjent sertifisør. Det er kommunen som gir sertifisør tillatelse til å sertifisere i deres virksomhetsområde. Tillatelse gis på bakgrunn av en vurdering av geografi (rimelig reiseavstand), kapasitet (oppdragsmengde i forhold til antall sertifisører med avtale).

Kommunen kan også vurdere å la egne ansatte ta sertifisørkurs for så å tilby tjenesten. 

Se liste over sertifisører her.

Her eksempler på avtaler som kan benyttes mellom kommune og sertifisør:

4. Oppfordre og tilrettelegge for sertifisering

Kommunen kan fremme sertifisering av private virksomheter på flere måter:

  • Ved å etterspørre miljøsertifisering ved anbud.
  • Ved subsidiering av pris til sertifisering, for eksempel ved å tilby gratis førstegangssertifisering. I kommuner med både kommunal og privat sertifisør, bør man sørge for å unngå store prisforskjeller.
  • Kommunen kan dekke deler av beløpet ved sertifisering.

Les om Hadsel kommune som har vedtatt å tilby gratis førstegangssertifisering.

5. Informere næringslivet om Miljøfyrtårn

Flere kommuner arrangerer for eksempel frokostmøter og seminar for virksomheter i kommunen. 

Bli inspirert av Kristiansand kommune. 

6. Bruk Miljøfyrtårn som brekkstang i egen kommune

Det er store muligheter for å trekke kommunen i en grønnere retning ved å bruke statusen som Miljøfyrtårn-kommune som brekkstang. For eksempel ved å påvirke kommunen til å:

  • Ta miljøhensyn i planprosesser, enten det er areal, område, eller kommuneplanens samfunnsdel. Initier miljø og klimaplan i kommunen.
  • Skap rammer for miljøfyrtårnarbeid i budsjettarbeid, foreslå å innføre kommunalt klimaregnskap.
  • Still miljøkrav ved anskaffelser og gi lokale miljøsertifiserte bedrifter økt konkurransekraft.