Miljøfyrtårnkoordinator

Miljøfyrtårnkoordinator er en ansvarlig partner og nøkkelperson for miljøfyrtårnarbeidet i kommunen, med et særskilt ansvar for å: 

1. Tilrettelegge for utdeling av miljøfyrtårndiplom

Diplomoverrekkelser er en god måte å være synlig og gi oppmerksomhet til de som tar sitt miljø- og klimaansvar på alvor. Både kommuner og kunder setter ofte stor pris på å kunne møtes i en slik sammenheng. Miljøfyrtårn tar hånd om bestilling av diplomer til de sertifiserte bedriftene, som så sendes til kommunen for å kunne deles ut. Miljøfyrtårn kan også gi råd for diplomoverrekkelser og tips til hvordan kommunen markedsfører dette for lokalt næringsliv, i pressen og i sosiale medier.

Se veileder for diplomoverrekkelse.

3. Oppfordre og tilrettelegge for sertifisering

Kommunen kan fremme sertifisering av private virksomheter på flere måter:

  • Ved å etterspørre miljøsertifisering ved anbud.
  • Ved subsidiering av pris til sertifisering, for eksempel ved å tilby gratis førstegangssertifisering. 
  • Kommunen kan dekke deler av beløpet ved sertifisering.

Les om Hadsel kommune som har vedtatt å tilby gratis førstegangssertifisering.

Miljøfyrtårn oppdaterer fortløpende statistikk/oversikt over miljøsertifiserte bedrifter i kommunen:

  • Søk opp sertfiserte virksomheter her.
  • Følg med på topplister over kommuner med flest sertifikater her.
4. Informere næringslivet om Miljøfyrtårn

Flere kommuner arrangerer for eksempel frokostmøter og seminar for virksomheter i kommunen. Representanter fra Miljøfyrtårn kan bidra med hjelp til samarbeidsmodeller eller med representanter fra Miljøfyrtårn som kan holde innlegg i informasjonsmøter om Miljøfyrtårn, gjerne i samarbeid med næringsforeningen eller destinasjonsselskapet i området.

5. Delta på faglige arrangementer

Miljøfyrtårn gjennomfører to årlige faglige arrangementer kostnadsfritt, der alle partnerkommunene inviteres. Dette vil gi en god anledning til å utveksle erfaringer og få inspirasjon fra andre. 

6. Bruk Miljøfyrtårn som brekkstang i egen kommune

Det er store muligheter for å trekke kommunen i en grønnere retning ved å bruke statusen som Miljøfyrtårn-kommune som brekkstang. For eksempel ved å påvirke kommunen til å:

  • Ta miljøhensyn i planprosesser, enten det er areal, område, eller kommuneplanens samfunnsdel. Initier miljø og klimaplan i kommunen.
  • Skap rammer for miljøfyrtårnarbeid i budsjettarbeid, foreslå å innføre kommunalt klimaregnskap.
  • Still miljøkrav ved anskaffelser og gi lokale miljøsertifiserte bedrifter økt konkurransekraft.

Miljøfyrtårn kan bidra med faglig kompetanse i hvordan kommunen kan bruke sin innkjøpsmakt til å kreve miljøledelse der det er hensiktsmessig og forholdsmessig. Ta gjerne kontakt med oss angående dette på post@miljofyrtarn.no.