Miljøfyrtårn-sertifikater i organisasjoner/konsern

Når organisasjoner/konsern skal sertifisere sine underenheter etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell*, må hver enkelt underenhet dokumentere at de oppfyller spesifikke kriterier på sin lokasjon. Dette kontrolleres og verifiseres av en uavhengig sertifisør. Hver enkelt underenhet som godkjennes får tildelt sitt eget individuelle Miljøfyrtårn-sertifikat. Sertifikatet er gyldig i tre år, før både hovedkontor og underenheter må resertifiseres.

Alle gyldige Miljøfyrtårn-sertifikat er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser**.

* Miljøfyrtårns hovedkontormodell
Hovedkontormodellen er ikke en egen sertifiseringsmetode, men en modell som hjelper med å organisere miljøarbeidet og innføre helhetlig miljøledelse i større organisasjoner (konsern og kommuner/fylkeskommuner) som har flere kontorer, butikker, driftsenheter o.l. (underenheter). Det innebærer at alle enhetene i organisasjonen jobber kontinuerlig for å redusere sine lokale miljøpåvirkninger, i samsvar med virksomhetens helhetlige, overordnede føringer og miljømål.

** Anbud
Ved anbudskonkurranser må den enkelte underenheten kunne fremvise sitt eget individuelle Miljøfyrtårn-sertifikat. Det er ikke godkjent å fremvise sertifikatet til en annen enhet eller hovedkontoret, eller kun å vise til at organisasjonen/konsernet har innført hovedkontormodellen.

MERK: Der flere enheter i en organisasjon er oppført på samme lokasjon og har felles HMS-/styringssystem, kan de også stå oppført på samme sertifikat. Unntaksvis kan svært små enheter med lav miljøpåvirkning stå oppført på sertifikatet til en sertifisert enhet på en annen lokasjon.