Bærekraftskommunikasjon:

– Er det godt nok å smykke seg med et Miljøfyrtårn-diplom?

Bilde av Miljøfyrtårndiplom på en vegghylle
| ,

Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har oppfylt en rekke miljøkrav og er forpliktet til kontinuerlig miljøforbedring. Samtidig blir kravene fra EU og myndigheter stadig strengere, og fokuset på sannferdig bærekraftskommunikasjon og grønnvasking øker.

Mange virksomheter er usikre på hvordan de skal kommunisere hva virksomheten gjør på en god, «riktig» og troverdig måte. Noen kvier seg kanskje for å kommunisere og håper det er godt nok å vise frem Miljøfyrtårn-diplomet. Holder det?

Selv om en Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent og et godt verktøy for å forbedre seg innen klima og miljø, løser det ikke alle problemer og kommuniksjonsutfordringer. Det kan også være vanskelig for kunder å orientere seg i hva sertifiseringen faktisk innebærer.

Her er våre tips til hvordan du skal kommunisere best mulig:

Vær tydelig, konkret og ærlig

Forklar HVA virksomheten gjør og HVORFOR:

  • Forklar hvilke motiver som skal ligger bak valget om å bli en Miljøfyrtårn-virksomhet, og hvorfor dere jobber med klima- og miljøtiltak. Enten det springer ut fra et ønske om å utgjøre en positiv forskjell eller å styrke egen konkurransekraft, fremstår virksomheten mer troverdig når den har et tydelig og relevant formål.

  • Forklar helt konkret hva dere faktisk har gjort i sertifiseringsarbeidet, men også målene dere jobber mot og planene dere har. Kommuniser åpent og ærlig om både fremskritt og utfordringer i arbeidet. Konkret informasjon er mer forklarende enn kun å fremvise sertifiseringsbeviset, og det vil øke tilliten til virksomheten. Husk at virksomhetens resultater og statistikk fra styringsverktøyet skal gjøres offentlig tilgjengelig (iht. kriterium 2163).

  • Vær ærlig og etterrettelig. Ikke fremstill noe som grønt, vakkert og idyllisk uten å samtidig forklare eller dokumentere hva som er blitt gjort. Påstander som «bedre for miljøet» og ord som «øko, bio, grønt, bærekraftig og miljøvennlig», bør brukes med tydelig dokumentasjon. Grønnvaskingsplakaten oppfordrer til konkrete beskrivelser på hva som er gjort for å kutte utslipp og fotavtrykk, fremfor å bruke ord som grønt og bærekraftig.

Vær synlig og tilgjengelig

Vis frem innsatsen og gjør informasjonen tilgjengelig:

  • Fortell stolt og tydelig at virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert og vis frem diplomet eller andre bevis for kunder og besøkende. Selv om Miljøfyrtårn-diplomet ene og alene ikke gir detaljert informasjon om hva og hvorfor, er det et anerkjent kvalitetsstempel som skal være trygt for forbrukeren å gå etter. Det bidrar også til å bygge økt stolthet og miljøbevissthet i virksomheten, noe som igjen vil smitte utad og styrke troverdigheten.

  • Gjør den konkrete informasjonen om hva og hvorfor lett tilgjengelig på nettsiden, i sosiale medier eller andre offentlige kanaler dere bruker – gjerne i kombinasjon med synlig bevis som for eksempel Miljøfyrtårns logomerker og plaketter. Kunder bør enkelt kunne finne frem til dette, gjerne sammen med virksomhetens resultater og statistikk fra styringsverktøyet, som nevnt over.
Profilbilde av adm.dir i Miljøfyrtårn

Det er viktig å være transparent. Vitsen med miljøledelse er at man skal drive med kontinuerlig forbedring. Har man en vei å gå før man er 100 % miljøvennlig, så si gjerne at «vi har en lang vei å gå, men vår ambisjon er å bli stadig bedre og vi har kommet godt i gang med prosessen». Det er mye mer troverdig når man er ærlig i kommunikasjonen. «Show don’t tell»-mantraet er en fin huskeregel: fortell sannheten og vis rapporteringsarbeidet.

– Nye regelverk legger mer og mer vekt på åpenhet rundt hva virksomheter gjør for klimaet og miljøet, og resultatene de oppnår. Offentliggjøring av klimaregnskapet og annen miljøinformasjon er derfor en sentral del av miljøledelse og allerede lagt til rette for i Miljøfyrtårns styringsverktøy. 
Bruk dokumentasjonen dere har og legg alle kortene på bordet – det vil dere tjene på i det lange løp.

Ann-Kristin Ytreberg, adm.dir. i Miljøfyrtårn


Hvordan kommuniserer din virksomhet?

Vi ønsker å trekke frem gode eksempler som kan være til inspirasjon for andre! Del din historie med oss: post@miljofyrtarn.no.