16. desember 2020

Gjenbrukbar emballasje

Tiltak: 

Velg/etterspør gjenbrukbar emballasje fremfor engangsemballasje på de produktene der det er mulig, for eksempel varer som leveres til faste kunder.

 

Fakta/informasjon: 

Hensikten med tiltaket er å redusere avfallsmengdene fra emballasje ved å bruke emballasje flere ganger. Gjenbruksemballasje må ha bedre kvalitet enn engangsemballasje, og kan derfor kreve mer ressurser å produsere. Det blir likevel en miljøgevinst dersom emballasjen kan brukes så mange ganger at ressursbruken til emballering per produkt er lavere enn ved bruk av engangsemballasje.

Virksomheten kan både tilby gjenbrukbar emballasje på egne produkter som leveres til faste kunder, og etterspørre gjenbrukbar emballasje fra faste leverandører.