4. mai 2023

Vaskbare kladder

Tiltak: 

Erstatt engangskladder i sengene med vaskbare kladder.

 

Fakta/informasjon: 

Med engangskladder menes produkter av plast og papir. Med vaskbare kladder menes kladder som beskytter underlaget mot væsker og kan brukes som forflytningskladd.