12. januar 2022

Lån og utleie av friluftsutstyr

Tiltak

Vurdere muligheter for lån og utleie av fiskeutstyr og/eller annet relevant friluftsutstyr for å minske behovet for kjøp av nytt utstyr med kort brukstid.

Informasjon

Hensikten er å redusere forbruk, samt redusere avfall som følger av begrenset bruk og dårligere kvalitet. Informasjon om hva slags utstyr som kan lånes/leies bør være tilgjengelig på informasjonsmateriale, på nettsiden eller på informasjonsskriv som sendes ut i forkant av aktiviteten. Vi oppfordrer til å vurdere forskjellige måter å skaffe seg det nødvendige utstyret. Er det andre aktører i området som dere kan samarbeide med for å redusere/spre investeringen? Egner noe seg for å bli donert eller kjøpt brukt fra andre?