25. april 2023

Arbeidstøy og interiørtekstiler: Avhending

 

  • Sett mål om høyest mulig grad av reparasjon, og følg opp med konkrete tiltak. Dette tilrettelegger for å ombruke tekstilene, slik at minst mulig blir til avfall.
  • Be om innsamlingsavtale med leverandør av arbeidstøy/interiørtekstiler for mest mulig ressurseffektiv og miljøvennlig avfallshåndtering.

Kilde: Framtiden i våre hender