12. januar 2022

Donere bøker og tidsskrifter

Tiltak

Gamle bøker og tidsskrifter kan ombrukes på følgende måter:

  • Sendes til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
  • Gis bort/selges til relevant fag- skole- eller folkebibliotek
  • Selges/gis bort på bruktboksalg/bruktbokhandel/loppemarked