4. juli 2023

Emballasjeoptimalisering

Tiltak

Å bruke riktig og tilstrekkelig emballasje er gunstig for både klima, miljø og lommeboka. Optimalisering av emballasje har en viktig klima- og miljøpåvirkning av flere grunner:

  1. Det beskytter varen, opprettholder kvaliteten og forhindrer svinn og brekkasje.
  2. Det gjør det mulig å frakte varen mer effektivt, både tidsmessig og volummessig.
  3. Den gjør varen lettere å håndtere og beskytter personer som skal håndtere produktet.

Noen sjekkpunkter:

  • Mengde – unngå å pakke luft. Bruk riktig størrelse og unngå unødig fyllemballering.
  • Vekt – ikke bruk tyngre emballasje enn nødvendig
  • Ombruk – bruk gjerne emballasje som kan brukes flere ganger
  • Materiale – bruk gjerne emballasje laget av gjenvunnet materiale
  • Gjenvinnbar – dersom materialene ikke kan brukes om igjen, bruk materialer som kan materialgjenvinnes

 

Les mer

  • Verktøy for analyse av klimafotavtrykket knyttet til emballasje. Utviklet av Emballasjeforeningen i samarbeid med NORSUS: PACKman (NB! Betalbar tjeneste)
  • Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge (Forum for sirkulær plastemballasje/Emballasjeforeningen)