4. juli 2023

Velg miljømerkede byggevarer

Tiltak

Velg miljømerkede byggevarer, som Svanemerke eller EU Ecolabel. Finn svanemerkede produkter her: https://svanemerket.no/miljomerkede-produkter/bygg-og-bolig-105/

 

Fakta/informasjon

Byggebransjen forårsaker 40% av totalt CO2-utslipp, hvor 11% stammer bare fra materialene. Mange av disse materialene inneholder skadelige stoffer, noe som begrenser deres fremtidige resirkulering og gjenbruk. Miljømerkede byggematerialer, som Svanemerket og EU Ecolabel, tar hensyn til hele produktets livssyklus og bidrar til å redusere miljø- og klimapåvirkning samtidig som det er gunstig for helsen.