3. januar 2023

Bruk og selg underutnyttede matressurser

Tiltak:

Øk andelen underutnyttede matressurser som blir brukt i mat.

 

Fakta/informasjon:

Norge kunne produsert 15-20 % færre dyr og metta like mange, om vi hadde brukt hele dyret. I tillegg blir 3 millioner høner og 30 000 geitekillinger destruert hvert år, og store mengder grønnsaker går enten til dyrefôr eller blir dumpa på jordet fordi de ikke er pene nok. Vi kunne også spist mye mer norskprodusert bygg og havre, som i dag brukes til dyrefôr. Det vil være betydelige miljøgevinster hvis alle spiselige råvarer som dette kommer fram til forbrukeren og blir spist der. Skal det være mulig må matbransjen og forbrukerne jobbe sammen. Næringsmiddelindustri og mathandel kan bidra med å jobbe for at all maten kommer frem til forbrukeren, helst på en fristende måte. Det kan enten gjøres ved at råvarer som ellers ikke blir brukt til menneskemat blir brukt i matindustriens bearbeidede produkter, eller ved at råvarene selges til forbruker som de er. Selvsagt må dette forutsette at maten er trygg.

 

Kilder/les mer: 

 

Takk til Green House for tipset!