12. januar 2022

Gjenvinning/gjenbruk av gravpynt og gravsteiner

Tiltak

Ordninger for gjenvinning/gjenbruk av gravpynt og gravsteiner skal vurderes.