12. januar 2022

Donere varer til veldedig formål

Tiltak

Senteradministrasjonen kan, sammen med leietakerne på senteret, avgjøre om det er behov for å kontakte veldedige organisasjoner for å opprette mottak av tøy eller andre varer som ikke blir solgt.

Informasjon

Hensikten er å bidra til at flere varer blir brukt til sin hensikt istedenfor å brennes eller resirkuleres.