23. august 2021

Ombruk av gatestein

Tiltak

Bruk eksisterende gatestein på nytt for å oppnå stor reduksjon av klimagassutslipp.

 

Fakta/Informasjon

SINTEF har evaluert de tekniske, miljømessige og økonomiske aspektene ved ombruksprodukter gjennom kartlegging, laboratorieprøving, livssyklusvurderinger og kostnadsanalyse.

 

Les mer

Sintef (2021) Ombruk av gatestein gir stor reduksjon av klimagassutslipp