Søkeresultater for « ➡️ Ivermectin Over The Counter Canada ☀️ www.Ivermectin-6mg.com ☀️ Buy Stromectol 12mg Uk ️ Buy Ivermectin 12mg Uk - Order Ivermectin 3 Mg Online»

Dette er Miljøfyrtårn

…enhver tid har oversikt over sine lovmessige plikter knyttet til miljø, og at disse overholdes. Dette er et krevende arbeid som betinger systematisk arbeid, men blir stadig viktigere i møte…

Sertifiseringskriterier

…vilkår gjelder for sertifisering av rederi. Kontakt oss for mer informasjon. Finn sertifiseringskriterier Se også: Pågående høringer Oversikt over nye og reviderte kriterier Spørsmål og svar om revisjon av felleskriterier…

Miljøfyrtårnkoordinator

…gratis førstegangssertifisering. Miljøfyrtårn oppdaterer fortløpende statistikk/oversikt over miljøsertifiserte bedrifter i kommunen: Søk opp sertfiserte virksomheter her. Følg med på topplister over kommuner med flest sertifikater her. 4. Informere næringslivet om…

Miljøprisen 2020 til Miljøfyrtårn!

Saken er gjengitt fra nettsiden til Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden.Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.) og Odd Magne Omdal, leder av by- og stedsutviklingsutvalget og juryleder, overrakte prisen til…

Oppfordring til Klimautvalget 2050

…gir den enkelte virksomhets ledelse et verktøy for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig for å redusere klima- og miljøpåvirkning oppover og nedover i verdikjeden og fra egen drift. Effektiv…

Struts eller gaselle?

…prestasjoner over en 20-årsperiode. Konklusjonen er at de bærekraftige virksomhetene utkonkurrerer de mindre bærekraftige over tid, både på bunnlinja og i omdømme. Samtidig vet vi at det i fremtiden vil…

FNs bærekraftsmål

…på karbonavtrykket, og dermed også hvor det er effektfullt å sette inn tiltak. Energi-, vann- og øvrig forbruk av naturressurser spiller inn på klimaendringene, og Miljøfyrtårn har som nevnt en…

Pågående revisjonsprosesser

…Skriftlig og ajourført oversikt over eiendommer og hvilke aktiviteter, forhold og egenskaper de har som påvirker klima, miljø og arbeidsmiljø vesentlig. Kriterium 3 Kriterium 3 1) Virksomheten skal ha satt…