Stor interesse for Miljøfyrtårn under Arendalsuka

Foto: SMB Norge/Johnny Syversen
| ,

Årets Arendalsuke er over – her er en  oppsummering av Miljøfyrtårns deltagelse: 

Debatt om de små og mellomstore bedriftene er taperne i den grønne omstillingen

Klima- og miljøsaken er vår tids største utfordring, men også næringslivets største forretningsmulighet. Markedet endrer seg i takt med økt miljøbevissthet i befolkningen og grønn næringspolitikk. Etterspørselen etter grønne produkter, rene verdikjeder og miljøbevisste bedrifter øker. Det gjelder å henge med i svingene. De som omstiller seg i tide, vil være vinnerne i fremtidens næringsliv. Etternølerne risikerer å tape på sikt.

På dette seminaret snakket vi og SMB Norge om hvor de små og mellomstore bedriftene står i dette bildet. 

Sammen med SMB Norge inviterte vi til politisk debatt med Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (V), Marius A. Nilsen, stortingsrepresentant (FrP) og Peder Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant (Ap).

Du kan se video/opptak fra seminaret her.
Foto: SMB Norge/Johnny Syversen

Den grønne tråden fra EU til en liten norsk bedrift: Hva betyr EUs miljøkrav for småbedrifter

Miljøfyrtårn, Klimapartnere, Footprint, DNB, SMB-Norge og Virke inviterte til en prat om hva EUs miljøkrav vil bety for små og mellomstore bedrifter:

– Hvordan vil EUs grønne næringspolitikk påvirke små og mellomstore bedrifter i Norge?
– Hvordan bør mindre bedrifter rigge seg for å være best mulig forberedt på strengere miljøkrav?
– Hvordan kan norske myndigheter legge til rette for de små og mellomstore bedriftene?

Trine Skei Grande i Footprint oppsummerte EUs grønne giv for norske småbedrifter.
DNB og Nye Veier fortalte om hvilke krav de vil stille til låntakere og leverandører i lys av de grønne reguleringene, og hvilke anbefalinger de har til de mindre bedriftene.
Virke og SMB-Norge deltok i en samtale om hvordan norske myndigheter bør legge til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne forberede seg på økte miljøkrav.Du kan se video/opptak fra seminaret her. 

Miljøledelse er transformasjonsledelse: Verktøy til og erfaring fra å lede grønn transformasjon

Arrangert sammen med Universitetet i Agder.

Grønn omstilling i næringslivet vil for de fleste kreve dyptpløyende endring. Det krever praktiske endringer, strategisk endring og ikke minst kulturell endring. Å drive fram en transformasjon stiller høye krav til ledelsen. Hvor skal man starte? Og hva er viktig å være bevisst på underveis? Når er målet nådd?

Seminaret presenterte:
– Verktøy for grønn omstilling: Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, som presenterte Norges mest brukte ordning for miljøledelse.
– Grønn transformasjon i teori og praksis: En samtale mellom Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia og Torbjørn Hekneby, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA.

Hvordan klimaregnskap kan skape vinnere i morgendagens næringsliv

Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å nå klimamålene, og må redusere klimagassutslippene sine kraftig om vi skal komme i mål.
God oversikt over og stødig reduksjon av klimagassutslipp er et konkurransefortrinn i dagens næringsliv. Fortrinnet vil bli større jo nærmere vi kommer 2030 – året klimagassutslippene minst skal være halvert.

Sammen med UN Global Compact og Klimapartnere arrangerte Miljøfyrtårn et arrangment om klimaregnskap, hvor spørsmål som disse ble tatt opp:

– Hva er erfaringene fra bedrifter som allerede kartlegger og fører regnskap over klimagassutslippene sine?
– Hvordan ser dette ut utenfor Norges grenser?
– Hvordan vil norske myndigheter legge til rette for at også små og mellomstore bedrifter kan kartlegge klimagassutslippene sine?

Med oss hadde vi Espen Barth Eide, klima- og miljøminister,

Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia, Pia Amalie Sundt, leder for bærekraft i Henning Olsen Is og Dyveke Elset, manager i Position Green Advisory. 

Vi overrakk også klima- og miljøministeren en huskeliste med 3 tiltak regjeringen kan ta tak i umiddelbart:

1. Alle statlige selskap må få på plass klimaregnskap for 2022
2. Staten må etterspørre klimaregnskap i offentlige anskaffelser
3. Legge til rette for at også SMBer kan innrette seg markedets krav og forventninger

Du kan se opptak/video av arrangementet her.