Søkeresultater for « ➡️ Ivermectin Over The Counter Canada ☀️ www.Ivermectin-6mg.com ☀️ Buy Stromectol 12mg Uk ️ Buy Ivermectin 12mg Uk - Order Ivermectin 3 Mg Online»

Enkeltkriterier 2019-2020

…2019 Kriteriesett Dato endringer Hovedendringer Felleskriterier 17.12.2019 ID 1949 om risikovurderinger: Presisering av hva som menes med indre og ytre miljø. ID 1944 om oversikter over HMS lover: Oppdatert veiledning…

Tiltak

oversikt og kontroll over tidsfrist og gjennomføringsstatus for tiltakene. TIPS: Miljøfyrtårn har også en miljøtips-databasen (idébanken) som kan være til inspirasjon for å hente nye tiltak, hvor det finnes over

Om konsulenten

…og dets funksjoner, og med det veilede virksomheten i bruk av disse. Kjenner til alle elementene og aktivitetene som inngår i sertifiseringsprosessen. Har generell oversikt over vesentlige lover og forskrifter…

Kommunen som partner

…Pris Inntil 4.999 3 330- 5.000 – 19.999 6 560,- 20.000 – 49.999 10 350,- 50.000 – 99.999 13 690,- Over 100.000 17 240,- Les mer: Finn kommuner i nettverket…

Kvalifisering

…ved henvisning til spesiell kompetanse/erfaring. Årlig konsulentlisens Årlig lisens for å være konsulent er på kr 3.700,- eks. mva. per konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50…

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU

…deler også gleden over at Miljøfyrtårn ikke bare har klart å bli en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning, men nå også er blitt anerkjent internasjonalt. – Vi er stolte over at det…

Konsern og kommuner/fylkeskommuner

…de vesentlige miljøaspektene til virksomheten) Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her. Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er…

Kurs i klimaregnskap

Ønsker du bredere kompetanse innen klimaregnskap? Klimaregnskap gir en oversikt over hvordan selskapet påvirker klimaet. Dette er nyttig informasjon internt og eksternt: Identifiserer hvor virksomheten har sin største påvirkning Gir…

Enkeltkriterier 2022

…gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer 2071 Virksomheten skal rapportere på de fastsatte klima- og miljøindikatorene knyttet til:- Kredittgivning- Finansiering- Obligasjoner- Spareprodukter /plassering av kundenes innskudd- Forvaltning av virksomhetens egne…

Profilering

…miljø- og samfunnsansvar, og bidrar til grønn omstilling, kan dere stolt vise frem at dere er et Miljøfyrtårn – og bidra til å inspirere og trekke flere i grønn retning!…

Kurs – Innføring i Miljøfyrtårn for kommuner

…og miljøtemaene som f.eks – Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Videre vil kursdeltaker få en overordnet gjennomgang av styringsverktøyene til Miljøfyrtårn. Kurssted: Zoom…

Sertifiseringskriterier

…Kontakt oss på e-post for mer informasjon. Finn sertifiseringskriterier Se også: Oversikt over nye og reviderte kriterier Pågående høringer Oversikt over all bransjer Spørsmål og svar om revisjon av felleskriterier…