Dette verktøyet hjelper bedrifter med å oppfylle nye sorteringskrav

Kildesortering av husholdningsavfall - ulike dunker.
| ,

Fra 1. januar ble det påbudt for alle offentlige og private virksomheter som har husholdningslignende mat- og plastavfall å utsortere og levere det til materialgjenvinning.

Nå blir en rekke bedrifter nødt til å innføre nye rutiner for avfallshåndtering. Emballerte varer kan ikke lenger kastes i restavfallet, og plastemballasje og mat må sorteres hver for seg. Avfall som sorteres ut skal gjenvinnes eller gjøres klart for ombruk, og virksomheter må kunne dokumentere avfallsmengdene sine.

Det er Avfallsforskriften kapittel 10 som nå påvirker store deler av næringslivet. Formålet med dette kapittelet er å øke gjenvinningen av husholdningsavfall og næringsavfall for å oppnå bedre ressursutnyttelse, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.

Seier for miljøet

Ifølge administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er denne endringen først og fremst gode nyheter:

– Økende avfallsmengde er en av vår tids største miljøproblemer. For mye av avfallet havner i restavfallet og videre til forbrenning, spesielt plast som kan brukes flere ganger. Vi må sørge for en mer sirkulær økonomi for plast. Derfor må alle virksomheter være med på dugnaden for å få bukt med avfallsproblemet. For mange vil dette kanskje medføre store endringer på kort sikt, men det vil definitivt bli en seier for miljøet på lang sikt, sier hun.

Det nasjonale målet er å materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje innen 2030.

Administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Får aha-opplevelse

Virksomheter som velger å bli Miljøfyrtårn-sertifisert får hjelp til å oppfylle krav innen avfall og ombruk. En del av sertifiseringsarbeidet handler om å etablere et avfallssystem og få på plass rutiner for kildesortering som er i tråd med avfallsforskriften.

I tillegg er det krav om at virksomhetene skal rapportere årlige avfallsmengder i Miljøfyrtårnportalen, som er et digitalt styringsverktøy. Her får virksomhetene full oversikt og dokumentasjon på avfallsmengdene.

– Mange av virksomhetene får en aha-opplevelse. Gjennom sertifiseringen får de gode tips og forslag til tiltak for å sortere riktig. Gjennom relativt enkle grep oppnår de økt sorteringsgrad og sparer penger på mindre restavfall, som er dyrt søppel å levere, sier Ytreberg.

Hun legger til at det ofte bare handler om dårlige vaner og ubevissthet når ting som egentlig kan gjenvinnes havner i restavfallet, og sier bedre sortering og reduksjon i restavfall er bra både for miljøet og for budsjettet.

Søppel kastes utenfor hotellet.

Aktør i Radisson-gruppen har tatt grep:– Vi har kontroll

At en Miljøfyrtårn-sertifisering gjør virksomheter godt forberedt og rustet for fremtidige krav og reguleringer, kan høyfjellshotellet Radisson BLU Mountain Resort Beitostølen skrive under på.

– Tøffere regelverk på klima og miljø er i utgangspunktet positivt. Men det blir stadig mer krevende å forholde seg til alle nye lover og forskrifter. Derfor er vi svært glade for at vi oppfyller den nye avfallsforskriften ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi har allerede god kontroll på kildesortering – og vi kan dokumentere dette med et tastetrykk i Miljøfyrtårnportalen.

Det sier Joar Robøle Hoberg, resort manager i Radisson Beitostølen.

Smart og lønnsom effektivisering

Utenom kontroll av kravoppfyllelse, har miljøarbeidet også ført til lønnsomme besparelser for hotellet:

– Tidligere har avfallskontaineren blitt tømt på enten faste ukedager, eller når ansatte sier fra at det må tømmes. Dette har medført unødvendige kostnader og at det i travle perioder bokstavelig talt har rent over i containeren. Samtidig har det ført til en ekstra belastning av dieseldrevne lastebiler på slitne fylkesveier, sier Hoberg.

Hotellet har nå tatt i bruk en smart sensorteknologi for å effektivisere innsamling og transport av avfall.

– Det at den kommunale kostnaden med avfallshåndteringen kan reduseres, er «bonuspoeng» vi alle kan glede oss over her i Valdres. Ved hjelp av REEN sine tjenester har vi fått oversikt over fyllingsnivået i avfallscontaineren. Det forenkler avfallshåndteringen for hotellet og renovajonsselskapet, sier Hoberg før han avslutter:

– Vi ønsker kravene i avfallsforskriften velkommen.

FAKTA

Råd fra Miljøfyrtårn til bedrifter

Her er Miljøfyrtårns råd til bedrifter som må forberede seg på de nye kravene:

  • Minimer avfallsmengden.
  • Ta bevisste valg ved innkjøp: Kjøp produkter med lang levetid og gå i dialog med leverandør for å unngå unødvendig emballasje.
  • Lag en rutine for å kunne vedlikeholde, reparere og ombruke ting før de blir til avfall.
  • Skap gode vaner: Lag en avfallsinstruks og gi ansatte opplæring i riktig kildesortering.
  • Kom i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering: Virksomheten får hjelp til å optimalisere avfallshåndteringen – og kontroll og dokumentasjon på kildesorteringen.

Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har hatt suksess med å satse på bærekraft.